http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 SSB
13 juli 2003

Loggar
Deltagare: 25  
Insända loggar: 22 (88.0%)
Totala antalet QSO: 540  
Felaktiga QSO: 19 (3.5%)
Felfria loggar: 10 (45.5%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 2 4 4 4 5 3 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  2 1 1     1 1 1 1     2   1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 19 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6VKC   17/20 37 29/40 69 13/15 28 1.932 1000    SK6DW
 2. 7S3A    19/16 35 38/31 69 13/12 25 1.725 893 SM3CER SK3BG
 3. SM5AHD   13/20 33 25/40 65 11/15 26 1.690 875    SKØHB
 4. SM7HSP   20/15 35 39/28 67 15/10 25 1.675 867    SK7JC
 5. SM4F    13/19 32 25/36 61 11/14 25 1.525 789 SM4DHF SK4BX
 6. SM2T    20/14 34 40/23 63 14/10 24 1.512 783 SM2EZT SK2AZ
 7. SM1CIO   15/19 34 29/32 61 11/13 24 1.464 758    SK1BL
 8. SM3EAE   12/14 26 24/28 52 10/11 21 1.092 565    SK3JR
 . SM6X    10/18 28 18/34 52  9/12 21 1.092 565 SM6CLU SK6HD
10. SM5DXR   10/17 27 17/30 47  8/12 20  940 487    SK5AA

11. SM5BTX   9/15 24 18/30 48  7/12 19  912 472    SK5AA
12. SM6FXW   13/ 9 22 25/18 43 10/ 8 18  774 401    SK6KY
13. SMØJ    6/14 20 12/25 37  6/13 19  703 364 SMØDZH SLØZS
14. 7S4O    5/17 22 10/32 42  5/11 16  672 348 SM4OY SK4AO
15. SK4UW    7/14 21 13/26 39  7/10 17  663 343 SM4JHK SK4UW
 . SM3LIV   9/11 20 18/21 39  7/10 17  663 343    SK3BG
17. SM7AIL   13/ 6 19 26/12 38 11/ 6 17  646 334    SK7HW
18. SMØHXB   4/12 16  8/24 32  4/12 16  512 265    SKØMM
19. SM5EPC/3  3/10 13  6/20 26  3/ 9 12  312 161    SK5RO
20. SM4XIH   8/ 5 13 15/10 25  7/ 5 12  300 155    SK4BX

21. 7S6A    5/ 8 13  8/14 22  4/ 6 10  220 114 SMØJSM SK6WW

I Rookie-klassen deltog: SM4XIH
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6ZN    9/ 7 16 15/12 27  6/ 5 11  297 1000    SK6KY

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM2LIY/2   15  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM5HPN   1  
SM7BKZ   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 SSB
13 juli 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.388
 2. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.932
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.852
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.825
 5. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.690
 6. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   1.675
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.512
 8. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.464
 9. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.092
10. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.092

11. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       1.071
12. SLØZS - FRO Stockholms län           703
13. SK4AO - Falu Radioklubb            672
14. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        663
15. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer       646
16. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   512
17. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       312
18. SK6WW - Lake Wettern DX Group         220
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt7s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 23, 2003
Most recent revision July 23, 2003