http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 CW
13 juli 2003

Loggar
Deltagare: 21  
Insända loggar: 20 (95.2%)
Totala antalet QSO: 370  
Felaktiga QSO: 28 (7.6%)
Felfria loggar: 4 (20.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 0 2 5 2 5 3 3 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  1   4   3               1   2   2 1     2 3 1 1 11 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    19/11 30 37/21 58 10/ 7 17  986 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM4F    16/14 30 32/26 58  8/ 6 14  812 824 SM4DHF SK4BX
 3. SM3X    17/ 9 26 34/17 51  8/ 6 14  714 724 SM3CVM SK3JR
 4. SM3EAE   16/ 9 25 32/15 47  9/ 5 14  658 667    SK3JR
 5. SM6X    14/12 26 23/20 43  8/ 6 14  602 611 SM6CLU SK6HD
 6. SM5DXR   10/12 22 16/23 39  6/ 7 13  507 514    SK5AA
 7. SM5C    11/10 21 18/20 38  7/ 6 13  494 501 SM5KCO SK5AA
 8. SM7HVQ   11/10 21 18/18 36  7/ 5 12  432 438    SK7YX
 9. SM2T    19/ 2 21 37/ 2 39 10/ 1 11  429 435 SM2EZT SK2AZ
10. SM7EH   11/11 22 20/20 40  6/ 4 10  400 406    SK7AX

11. SM5AHD   8/11 19 14/22 36  5/ 6 11  396 402    SKØHB
12. SM3VDX   9/ 7 16 16/13 29  6/ 4 10  290 294    SK3JR
13. 7S6A    6/11 17 10/20 30  3/ 5  8  240 243 SMØJSM SK6WW
14. SM7LZQ/M  7/ 8 15 14/14 28  5/ 3  8  224 227    SK7AX
15. SM6PVB/MM  7/ 3 10 12/ 6 18  6/ 2  8  144 146    SK6GX
16. SMØJ    4/ 8 12  6/14 20  3/ 4  7  140 142 SMØDZH SLØZS
17. SM3FJF   6/ 4 10 10/ 8 18  4/ 1  5   90  91    SK3BG
18. SM5LZT   3/ 7 10  6/ 8 14  2/ 2  4   56  57 SMØLZT SKØHB
19. SM4XIH   5/ 0  5 10/ 0 10  3/ 0  3   30  30    SK4BX

I Rookie-klassen deltog: SM4XIH
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5W    4/ 8 12  8/16 24  2/ 4  6  144 1000 SM5IMO SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM2LIY/2   7  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 CW
13 juli 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.662
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.076
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.001
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer         842
 5. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        624
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb         602
 7. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        452
 8. SK7YX - Westbo Radioklubb           432
 9. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        429
10. SK6WW - Lake Wettern DX Group         240

11. SK5EW - Vingåkers Radioklubb          144
12. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       144
13. SLØZS - FRO Stockholms län           140
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt7c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 23, 2003
Most recent revision July 23, 2003