http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 6 SSB
15 juni 2003

Loggar
Deltagare: 36  
Insända loggar: 35 (97.2%)
Totala antalet QSO: 787  
Felaktiga QSO: 34 (4.3%)
Felfria loggar: 15 (42.9%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 3 1 5 4 6 6 6 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 3 1 2   2 1 1 3 1 1   1 4   1 2 2 3     3 2   1 19 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    26/18 44 50/36 86 16/10 26 2.236 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM1ALH   13/30 43 24/58 82  8/15 23 1.886 843    SK1BL
 3. SM4F    11/29 40 22/56 78  7/16 23 1.794 802 SM4DHF SK4BX
 4. SM6IQD   12/24 36 22/44 66  6/13 19 1.254 561    SK6AW
 5. SM2T    27/ 5 32 52/10 62 16/ 4 20 1.240 555 SM2EZT SK2AZ
 . SM5NBE   6/25 31 12/50 62  6/14 20 1.240 555    SK3GK
 7. SM3X    20/12 32 38/24 62 13/ 6 19 1.178 527 SM3CVM SK3JR
 8. SM3LIV   14/16 30 28/32 60 10/ 9 19 1.140 510    SK3BG
 9. SM7ATL   9/20 29 16/38 54  6/13 19 1.026 459    SK7CA
10. SJ5AA    7/21 28 14/42 56  6/12 18 1.008 451 SM5SIC SK5AA

11. SMØXG   10/16 26 20/32 52  7/ 9 16  832 372    SKØHB
12. SM3EAE   15/ 9 24 28/18 46 13/ 5 18  828 370    SK3JR
13. 8S4Z    7/18 25 14/34 48  6/11 17  816 365 SM4SET SK4RL
 . SM7HSP   10/15 25 20/28 48  8/ 9 17  816 365    SK7JC
15. SMØTJH   6/19 25 10/34 44  4/12 16  704 315    SK5BN
16. SM4W    3/20 23  6/40 46  3/12 15  690 309 SM4WGB SK4BX
17. SM5AHD   5/19 24  8/34 42  3/13 16  672 301    SKØHB
18. SMØJ    5/15 20 10/30 40  5/11 16  640 286 SMØDZH SLØZS
19. SM5ALJ   3/20 23  6/38 44  3/11 14  616 275    SK5JV
20. SM1CIO   4/18 22  8/32 40  3/12 15  600 268    SK1BL

21. SM6X    6/18 24 12/30 42  3/10 13  546 244 SM6CLU SK6HD
22. SM6FXW   9/10 19 16/20 36  7/ 8 15  540 242    SK6KY
23. SM7HCW   3/17 20  6/30 36  2/11 13  468 209    SK7AX
24. SM5C    3/16 19  6/26 32  3/10 13  416 186 SM5KCO SK5AA
25. SM5BTX   3/15 18  6/28 34  2/ 9 11  374 167    SK5AA
26. SLØZZF   3/13 16  4/24 28  2/ 8 10  280 125 SMØUIE SLØZZF
27. SM3EXM   8/ 8 16 14/14 28  5/ 4  9  252 113    SK3BG
 . SM6PVB/MM  6/ 8 14 12/16 28  4/ 5  9  252 113    SK6GX
29. SM7HVQ   5/ 9 14  6/18 24  2/ 8 10  240 107    SK7YX
30. SKØTM    3/ 9 12  6/18 24  2/ 7  9  216  97 SMØJSM -

31. SM7AIL   5/ 5 10 10/ 8 18  3/ 4  7  126  56    SK7HW
32. SMØBDS/6  6/ 2  8 12/ 4 16  4/ 1  5   80  36    -
33. SK6AW    3/ 4  7  6/ 8 14  2/ 3  5   70  31 SM6KIU SK6AW
34. SM7OHB   0/ 5  5  0/10 10  0/ 4  4   40  18    SK7MQ
35. SK4UW    0/ 3  3  0/ 6  6  0/ 3  3   18  8 SM4JHK SK4UW
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM1YHX   3  

Top of page

Klubbtävlingen MT 6 SSB
15 juni 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.628
 2. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.486
 3. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.484
 4. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.006
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.798
 6. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.504
 7. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.324
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.240
 9. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.240
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.026

11. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer       816
12. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer    816
13. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         704
14. SLØZS - FRO Stockholms län           640
15. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       616
16. SK6HD - Falköpings Radioklubb         546
17. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        540
18. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        468
19. SLØZZF - FRO Svartlösa             280
20. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       252

21. SK7YX - Westbo Radioklubb           240
22. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer       126
23. SK7MQ - Österlens Sändareamatörer        40
24. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer         18
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                       
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt6s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created June 25, 2003
Most recent revision June 25, 2003