http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 6 CW
15 juni 2003

Loggar
Deltagare: 30  
Insända loggar: 28 (93.3%)
Totala antalet QSO: 903  
Felaktiga QSO: 47 (5.2%)
Felfria loggar: 12 (42.9%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 1 9 1 6 4 6 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 1 1 3   4 1 1 1       1 1 1 1   1 2   2 1 6   1 18 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    24/20 44 47/40 87 15/12 27 2.349 1000 SM3CER SK3BG
 . SM3X    22/22 44 43/44 87 14/13 27 2.349 1000 SM3CVM SK3JR
 3. SM4F    20/23 43 40/46 86 12/13 25 2.150 915 SM4DHF SK4BX
 4. SM1ALH   24/22 46 42/42 84 11/14 25 2.100 894    SK1BL
 5. SM7EH   21/18 39 42/36 78 13/13 26 2.028 863    SK7AX
 6. SM3EAE   22/15 37 43/30 73 15/10 25 1.825 777    SK3JR
 7. SM3AVW   23/15 38 46/30 76 13/11 24 1.824 777    SK3JR
 8. SMØXG   21/17 38 41/34 75 13/10 23 1.725 734    SKØHB
 9. SM5C    18/20 38 36/38 74 11/12 23 1.702 725 SM5KCO SK5AA
10. SM5ALJ   20/18 38 38/32 70 12/12 24 1.680 715    SK5JV

11. SM2T    22/15 37 42/24 66 14/ 9 23 1.518 646 SM2EZT SK2AZ
12. SM5NBE   15/20 35 27/38 65 11/12 23 1.495 636    SK3GK
13. SMØJ    15/16 31 30/30 60 11/13 24 1.440 613 SMØDZH SLØZS
14. SM6BSK   20/15 35 38/30 68 12/ 9 21 1.428 608    -
15. SM6IQD   15/21 36 28/42 70  8/12 20 1.400 596    SK6AW
16. SM7C    18/15 33 34/28 62 10/12 22 1.364 581 SM7CFZ SK7AX
17. SM5AHD   17/17 34 32/30 62 10/11 21 1.302 554    SKØHB
18. SM3Z    23/ 7 30 45/14 59 15/ 3 18 1.062 452 SM3BDZ SK3JR
19. SJ5AA   12/14 26 22/26 48 10/10 20  960 409 SM5SIC SK5AA
20. SM7HVQ   12/16 28 24/28 52  9/ 9 18  936 398    SK7YX

21. SM3VDX   16/15 31 28/26 54  8/ 9 17  918 391    SK3JR
22. SM6X    17/17 34 22/26 48  9/ 9 18  864 368 SM6CLU SK6HD
23. SM7ATL   14/12 26 22/24 46  7/ 9 16  736 313    SK7CA
24. SM7HCW   9/ 9 18 18/18 36  7/ 7 14  504 215    SK7AX
25. SM3BFH   12/ 8 20 20/10 30  7/ 3 10  300 128    SK3JR
26. SK6DW/6  12/ 3 15 20/ 6 26  8/ 3 11  286 122 SM6BZE SK6DW

  SM3R    Checklog                  SM3CBR SK3GK
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5W    12/15 27 24/30 54  9/12 21 1.134 1000 SM5IMO SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM7DQO   7  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM3RXC/M   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 6 CW
15 juni 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       8.278
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.896
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.027
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.662
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.349
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.150
 7. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.100
 8. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.680
 9. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.518
10. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.495

11. SLØZS - FRO Stockholms län          1.440
12. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.400
13. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         1.134
14. SK7YX - Westbo Radioklubb           936
15. SK6HD - Falköpings Radioklubb         864
16. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      736
17. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      286
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                       
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt6c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created June 25, 2003
Most recent revision June 25, 2003