http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 SSB
18 maj 2003

Loggar
Deltagare: 38  
Insända loggar: 37 (97.4%)
Totala antalet QSO: 1.562  
Felaktiga QSO: 53 (3.4%)
Felfria loggar: 14 (37.8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
6 0 2 8 3 10 6 3 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 6 1 3 1 1   1     1   1 1 1 3 1 2 4   1 5 2 1 1 20 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5NBE   32/33 65 64/64 128 19/18 37 4.736 1000    SK3GK
 2. SMØW    32/33 65 62/62 124 19/18 37 4.588 969 SMØWKA SKØHB
 3. SM4F    32/28 60 64/56 120 19/18 37 4.440 938 SM4DHF SK4BX
 4. 7S3A    32/29 61 64/58 122 19/17 36 4.392 927 SM3CER SK3BG
 5. 8S4Z    33/29 62 66/58 124 19/16 35 4.340 916 SM4SET SK4RL
 6. SJ5AA   33/29 62 66/58 124 18/16 34 4.216 890 SM5SIC SK5AA
 7. SM5DXR   27/30 57 54/58 112 18/15 33 3.696 780    SK5AA
 8. SM5AHD   28/27 55 54/52 106 17/17 34 3.604 761    SKØHB
 9. SM3X    32/25 57 62/48 110 17/14 31 3.410 720 SM3CVM SK3JR
10. SM3TLG   32/21 53 62/42 104 18/14 32 3.328 703    SK3BP

11. SM5ALJ   29/26 55 56/48 104 19/12 31 3.224 681    SK5JV
12. SM3LIV   28/25 53 56/50 106 16/14 30 3.180 671    SK3BG
13. SM6NT   30/20 50 56/40 96 16/16 32 3.072 649    SK6LK
14. SM3EAE   27/24 51 52/46 98 18/13 31 3.038 641    SK3JR
15. SM6IQD   25/29 54 46/54 100 14/15 29 2.900 612    SK6AW
16. SM4W    22/26 48 44/52 96 12/17 29 2.784 588 SM4WGB SK4BX
17. SM6FXW   20/20 40 40/40 80 15/15 30 2.400 507    SK6KY
18. SM6X    26/24 50 48/34 82 15/14 29 2.378 502 SM6CLU SK6HD
19. SM2EKA   21/24 45 40/48 88 13/14 27 2.376 502    SK2AT
20. SM2T    30/13 43 56/26 82 19/ 8 27 2.214 467 SM2EZT SK2AZ

21. SM7LZQ   21/17 38 42/34 76 14/15 29 2.204 465    SK7AX
22. SM7ATL   18/19 37 36/36 72 13/14 27 1.944 410    SK7CA
23. SM5BTX   20/19 39 38/36 74 13/13 26 1.924 406    SK5AA
24. SM5AJV   18/19 37 34/36 70 12/14 26 1.820 384    SKØHB
25. 7S3J    19/18 37 36/34 70 13/12 25 1.750 370 SMØDZH SK3LH
26. SL5ZXR   17/20 37 32/36 68 12/13 25 1.700 359 SM5ARR SK5BE
27. SMØHXB   15/18 33 26/36 62 11/13 24 1.488 314    SKØMM
28. SM5TJH   12/24 36 20/44 64  7/15 22 1.408 297    SK5BN
29. SM7BGB   20/10 30 40/20 60 12/ 9 21 1.260 266    SK7OL
30. SMØBDS   15/13 28 28/26 54 11/11 22 1.188 251    -

31. SM3UQO   16/12 28 32/24 56 12/ 7 19 1.064 225    SK3BG
32. SM6JSM   8/14 22 16/28 44  7/12 19  836 177 SMØYBR SK6WW
33. SMØLZT   17/ 4 21 34/ 8 42 13/ 4 17  714 151    SKØHB
34. SK6NP/6   9/ 9 18 18/18 36  7/ 8 15  540 114 SM6PIS SK6NP
 . SM3EXM   8/13 21 14/22 36  7/ 8 15  540 114    SK3BG
36. SM5C    5/ 5 10 10/ 8 18  4/ 4  8  144  30 SM5KCO SK5AA
37. SMØGYX   1/ 3  4  2/ 4  6  0/ 1  1   6  1    SKØHB
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SMØIBN   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 SSB
18 maj 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       10.732
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         9.980
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       9.176
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        7.224
 5. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       6.448
 6. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        4.736
 7. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      4.340
 8. SK3BP - Radioklubben Faxe          3.328
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      3.224
10. SK6LK - Borås Radioamatörer         3.072

11. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.900
12. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       2.400
13. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.378
14. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       2.376
15. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.214
16. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.204
17. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.944
18. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.750
19. SK5BE - Nyköpings Sändareamatörer      1.700
20. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre  1.488

21. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.408
22. SK7OL - Åby Radioklubb            1.260
23. SK6WW - Lake Wettern DX Group         836
24. SK6NP - Herrljunga Radioklubb         540
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 13 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt5s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 31, 2003
Most recent revision May 31, 2003