http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 CW
18 maj 2003

Loggar
Deltagare: 28  
Insända loggar: 27 (96.4%)
Totala antalet QSO: 752  
Felaktiga QSO: 51 (6.8%)
Felfria loggar: 12 (44.4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 1 9 1 8 4 2 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
0 3 1 3 2 1   1           1   3   1 2     4 5   1 13 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3X    23/21 44 45/42 87 12/11 23 2.001 1000 SM3CVM SK3JR
 2. SM5NBE   23/18 41 45/35 80 12/11 23 1.840 920    SK3GK
 3. 7S3A    24/18 42 47/36 83 12/10 22 1.826 913 SM3CER SK3BG
 4. SM3AVW   22/18 40 40/35 75 11/10 21 1.575 787    SK3JR
 5. SM4F    17/20 37 29/39 68 11/12 23 1.564 782 SM4DHF SK4BX
 6. SM6IQD   20/21 41 35/37 72 10/11 21 1.512 756    SK6AW
 7. SM3EAE   20/18 38 38/36 74 11/ 9 20 1.480 740    SK3JR
 . SM5ACQ   17/21 38 33/41 74 10/10 20 1.480 740    SK5AA
 9. SM7ATL   22/13 35 39/24 63 12/10 22 1.386 693    SK7CA
10. SM2T    25/11 36 47/22 69 12/ 6 18 1.242 621 SM2EZT SK2AZ

11. 7S3J    16/13 29 32/26 58 12/ 9 21 1.218 609 SMØDZH SK3LH
12. SJ5AA   17/14 31 34/28 62  9/ 9 18 1.116 558 SM5SIC SK5AA
 . SMØW    18/18 36 30/32 62  8/10 18 1.116 558 SMØWKA SKØHB
14. SL5ZXR   16/14 30 32/24 56 11/ 7 18 1.008 504 SM5ARR SK5BE
15. SM5AHD   16/17 33 25/28 53  8/10 18  954 477    SKØHB
16. SM5C    12/14 26 24/28 52  8/ 9 17  884 442 SM5KCO SK5AA
17. SM6X    15/15 30 22/26 48  8/ 8 16  768 384 SM6CLU SK6HD
18. SM7LZQ   14/10 24 24/18 42  9/ 7 16  672 336    SK7AX
19. SM3VDX   15/11 26 26/20 46  7/ 6 13  598 299    SK3JR
20. 7S6A    10/ 9 19 20/18 38  8/ 7 15  570 285 SMØJSM SK6WW

21. SMØBDS   8/ 4 12 16/ 8 24  7/ 4 11  264 132    -
22. SM3BFH   12/ 7 19 18/12 30  5/ 3  8  240 120    SK3JR
23. SM3FJF   8/ 5 13 16/10 26  6/ 2  8  208 104    SK3BG
24. SM5JAB   8/ 6 14 12/10 22  4/ 4  8  176  88    -
25. SK6NP/6   7/ 5 12  6/ 5 11  3/ 3  6   66  33 SM6BUV SK6NP
26. SM3UQO   4/ 0  4  8/ 0  8  2/ 0  2   16  8    SK3BG
27. SMØGYX   1/ 1  2  2/ 2  4  0/ 0  1   4  2    SKØHB
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM5Q   11  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 CW
18 maj 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.894
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.480
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.074
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.050
 5. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.840
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.564
 7. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.512
 8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.386
 9. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.242
10. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.218

11. SK5BE - Nyköpings Sändareamatörer      1.008
12. SK6HD - Falköpings Radioklubb         768
13. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        672
14. SK6WW - Lake Wettern DX Group         570
15. SK6NP - Herrljunga Radioklubb          66
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 13 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt5c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 31, 2003
Most recent revision May 31, 2003