http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 4 CW
13 april 2003

Loggar
Deltagare: 39  
Insända loggar: 37 (94.9%)
Totala antalet QSO: 1.354  
Felaktiga QSO: 36 (2.7%)
Felfria loggar: 17 (45.9%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 0 1 10 2 11 6 4 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 3 1 3 2 4   1         2 2 1     2 5   2 2 6   1 16 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    31/25 56 61/49 110 14/14 28 3.080 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM4F    31/26 57 61/50 111 15/12 27 2.997 973 SM4DHF SK4BX
 3. SM3X    29/26 55 57/50 107 13/14 27 2.889 938 SM3CVM SK3JR
 4. SM3Z    28/23 51 55/45 100 14/13 27 2.700 877 SM3BDZ SK3JR
 5. SM5ALJ   27/23 50 53/45 98 14/13 27 2.646 859    SK5JV
 6. SM7BVO   24/24 48 48/48 96 13/12 25 2.400 779    SK7AX
 7. SM2T    31/20 51 61/40 101 14/ 9 23 2.323 754 SM2EZT SK2AZ
 8. SM6IQD   27/24 51 53/40 93 14/10 24 2.232 725    SK6AW
 9. SM7EH   26/19 45 50/38 88 14/11 25 2.200 714    SK7AX
10. SKØM    27/19 46 53/37 90 11/13 24 2.160 701 SM5CCT SKØMT

11. SM5DXR   27/19 46 53/36 89 14/10 24 2.136 694    SK5AA
12. SM6BSK   24/20 44 48/38 86 12/11 23 1.978 642    -
13. SM3AVW   25/21 46 48/41 89 11/11 22 1.958 636    SK3JR
14. SMØJ    22/22 44 42/43 85 11/12 23 1.955 635 SMØDZH SLØZS
15. SM5AZS   23/20 43 44/38 82 12/11 23 1.886 612    SK5BN
16. SK3GA   26/20 46 52/32 84 13/ 9 22 1.848 600 SM3DBU SK3GA
17. SM5AHD   25/18 43 46/30 76 13/11 24 1.824 592    SKØHB
18. 8S5W    21/19 40 41/38 79 13/10 23 1.817 590 SM5IMO SK5EW
19. SMØBSB   23/18 41 46/34 80 11/11 22 1.760 571    SK5RO
20. SMØXG   22/18 40 43/33 76 12/11 23 1.748 568    SKØHB

21. SM3EAE   24/18 42 47/36 83 13/ 8 21 1.743 566    SK3JR
22. SJ5AA   23/14 37 46/26 72 12/10 22 1.584 514 SM5SIC SK5AA
23. SM6PVB   24/17 41 48/34 82 11/ 8 19 1.558 506    SK6GX
24. SM5APS   21/13 34 41/26 67 12/11 23 1.541 500    SK5AA
25. SM7ATL   22/13 35 43/26 69 10/10 20 1.380 448    SK7CA
26. SM7LZQ   23/15 38 39/29 68 11/ 8 19 1.292 419    SK7AX
27. SM5NZG   19/11 30 37/21 58 12/ 8 20 1.160 377    SKØMK
28. SM3VDX   18/15 33 36/25 61 11/ 8 19 1.159 376    SK3JR
29. SM3BFH   12/11 23 22/20 42  6/ 6 12  504 164    SK3JR
30. SM3AUI/5  8/ 6 14 14/12 26  7/ 5 12  312 101    SK3GK

31. SM5JAB   8/ 2 10 13/ 2 15  7/ 1  8  120  39    -
32. SM3UQO   5/ 2  7 10/ 4 14  4/ 2  6   84  27    SK3BG
33. SM5NDI   3/ 0  3  6/ 0  6  1/ 0  1   6  2    SK5AA

  8SØF    Checklog                  SMØOGQ -
  SM3TLG   Checklog                      -
  SM6BGA   Checklog                      -

I Rookie-klassen deltog: SM3AUI/5
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6D    16/ 0 16 26/ 0 26 10/ 0 10  260 1000 SM6DER SK6AW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SK6NP   14  
SM4GNU   13  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 4 CW
13 april 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       10.953
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       5.892
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         5.267
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.572
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.164
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.997
 7. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.646
 8. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.492
 9. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.323
10. SKØMT - Täby Sändaramatörer         2.160

11. SLØZS - FRO Stockholms län          1.955
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.886
13. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.848
14. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         1.817
15. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.760
16. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.558
17. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.380
18. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer      1.160
19. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         312
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                               
36 45 37 43 37 45 39 48                                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt4c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created April 24, 2003
Most recent revision April 24, 2003