http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 3 CW
16 mars 2003

Loggar
Deltagare: 37  
Insända loggar: 36 (97.3%)
Totala antalet QSO: 1.280  
Felaktiga QSO: 67 (5.2%)
Felfria loggar: 13 (36.1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
6 0 2 8 3 8 6 4 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 4 2 2 1 2   1     1   2 2 1 1 1 1 3 1   3 5 1 1 20 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4O    30/27 57 60/52 112 15/16 31 3.472 1000 SM4THN -
 2. SM4F    28/28 56 56/52 108 15/16 31 3.348 964 SM4DHF SK4BX
 3. 7S3A    31/24 55 62/48 110 15/15 30 3.300 950 SM3CER SK3BG
 4. 7S5Q    25/24 49 50/48 98 14/14 28 2.744 790 SM5COP SKØMK
 5. SM3Z    26/21 47 52/42 94 14/13 27 2.538 731 SM3BDZ SK3JR
 6. SMØW    28/26 54 44/46 90 14/14 28 2.520 726 SMØWKA SKØHB
 . SM7C    21/26 47 42/48 90 13/15 28 2.520 726 SM7CFZ SK7AX
 8. SM6X    26/20 46 50/36 86 15/14 29 2.494 718 SM6CLU SK6HD
 9. SM3X    25/22 47 48/44 92 14/13 27 2.484 715 SM3CVM SK3JR
10. SKØM    24/25 49 44/50 94 13/13 26 2.444 704 SM5CCT SKØMT

11. SMØBSB   22/21 43 44/42 86 15/13 28 2.408 694    SK5RO
12. SM5ALJ   24/18 42 44/36 80 16/13 29 2.320 668    SK5JV
13. SM3AVW   28/18 46 56/34 90 14/11 25 2.250 648    SK3JR
14. SM5AZS   20/20 40 40/40 80 13/14 27 2.160 622    SK5BN
15. SMØXG   23/20 43 44/40 84 13/12 25 2.100 605    SKØHB
16. SM5DXR   21/21 42 38/36 74 14/12 26 1.924 554    SK5AA
17. SM6PVB   25/15 40 50/30 80 14/10 24 1.920 553    SK6GX
18. SM2T    26/14 40 52/26 78 13/ 8 21 1.638 472 SM2EZT SK2AZ
19. SM7LZQ   21/15 36 40/28 68 15/ 9 24 1.632 470    SK7AX
20. SM5DYC   15/22 37 30/44 74  9/13 22 1.628 469    SK5AA

21. SM6BSK   14/19 33 28/38 66 10/13 23 1.518 437    -
22. SL5ZXR   22/18 40 40/28 68 12/ 9 21 1.428 411 SM5ARR SK5BE
23. SMØJ    20/18 38 40/30 70 12/ 8 20 1.400 403 SMØDZH SLØZS
24. SM6VAO   19/18 37 28/32 60 10/11 21 1.260 363    SK6AW
25. SM7ATL   13/15 28 24/28 52  9/10 19  988 285    SK7CA
26. SM3VDX   19/14 33 30/20 50  8/ 7 15  750 216    SK3JR
27. SM3BFH   14/10 24 26/20 46  9/ 7 16  736 212    SK3JR
28. SM7A    7/ 7 14 14/12 26  7/ 6 13  338  97 SM7GXR SK7IZ
29. SM6NFC   3/ 9 12  6/18 24  3/ 7 10  240  69    SK6BA
30. SM2EKA   9/ 6 15 14/12 26  5/ 4  9  234  67    SK2AT

31. SM3AUI/5  6/ 4 10 12/ 8 20  5/ 3  8  160  46    SK3GK
32. SK3BG    7/ 3 10  8/ 4 12  2/ 1  3   36  10 SM3FJF SK3BG
33. SM3UQO   2/ 1  3  2/ 2  4  1/ 1  2   8  2    SK3BG

  8SØF    Checklog                  SMØOGQ -
  SM5NBE   Checklog                      SK3GK

I Rookie-klassen deltog: SM3AUI/5
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6D    15/ 1 16 24/ 2 26 11/ 1 12  312 1000 SM6DER SK6AW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM4AZQ   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 3 CW
16 mars 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       8.758
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       4.620
 3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       4.152
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.552
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.348
 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.344
 7. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer      2.744
 8. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.494
 9. SKØMT - Täby Sändaramatörer         2.444
10. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      2.408

11. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.320
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        2.160
13. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.920
14. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.638
15. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.572
16. SK5BE - Nyköpings Sändareamatörer      1.428
17. SLØZS - FRO Stockholms län          1.400
18. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      988
19. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer      338
20. SK6BA - Marks Amatör Radioklubb        240

21. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        234
22. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         160
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                   
36 45 37 43 37 45                                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 9 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt3c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created March 25, 2003
Most recent revision March 25, 2003