http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 2 CW
16 februari 2003

Loggar
Deltagare: 37  
Insända loggar: 34 (91.9%)
Totala antalet QSO: 1.194  
Felaktiga QSO: 73 (6.1%)
Felfria loggar: 7 (20.6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
6 1 0 9 2 8 6 5 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 5   2   5   1 1       1 1 1 2   1 6 1 1 2 6     16 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    28/23 51 55/46 101 13/12 25 2.525 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM3Z    26/23 49 51/46 97 13/11 24 2.328 922 SM3BDZ SK3JR
 3. SM7BVO   24/24 48 45/48 93 12/11 23 2.139 847    SK7AX
 4. SM4O    27/27 54 50/48 98 11/10 21 2.058 815 SM4THN -
 5. SM3AVW   26/20 46 49/40 89 12/11 23 2.047 811    SK3JR
 6. SM3X    24/23 47 43/46 89 13/ 9 22 1.958 775 SM3CVM SK3JR
 7. SM5FUG   20/24 44 39/46 85 12/11 23 1.955 774    SK5AA
 8. SM4F    27/21 48 50/42 92 12/ 9 21 1.932 765 SM4DHF SK4BX
 9. SM6BGA   24/24 48 43/44 87 10/11 21 1.827 724    -
10. SM7C    23/21 44 46/40 86 12/ 9 21 1.806 715 SM7CFZ SK7AX

11. SM3EAE   25/20 45 49/40 89 12/ 8 20 1.780 705    SK3JR
12. SM5AHD   21/19 40 40/38 78 10/12 22 1.716 680    SKØHB
13. SMØXG   23/21 44 43/42 85  9/10 19 1.615 640    SKØHB
14. SK6NL   24/17 41 46/34 80 11/ 9 20 1.600 634 SM6VVT SK6NL
15. SM5ACQ   22/20 42 41/40 81 10/ 9 19 1.539 610    SK5AA
16. SKØM    21/23 44 39/40 79 10/ 9 19 1.501 594 SM5CCT SKØMT
17. SM7LZQ   21/18 39 41/34 75 12/ 8 20 1.500 594    SK7AX
18. SMØBSB   20/17 37 39/32 71 11/10 21 1.491 590    SK5RO
 . SM5ALJ   20/20 40 35/36 71 12/ 9 21 1.491 590    SK5JV
20. SM5DYC   20/20 40 36/36 72  8/10 18 1.296 513    SK5AA

21. SL5ZXR   19/16 35 34/26 60 11/ 9 20 1.200 475 SM5ARR SK5BE
22. SM7EH   19/16 35 34/32 66  8/ 9 17 1.122 444    SK7AX
23. SK3GA   13/21 34 21/32 53  8/ 9 17  901 357 SM3DBU SK3GA
24. SM7ATL   13/15 28 26/30 56  7/ 9 16  896 355    SK7CA
25. SM6X    22/18 40 30/24 54  9/ 7 16  864 342 SM6CLU SK6HD
26. SM3VDX   17/12 29 32/20 52  9/ 5 14  728 288    SK3JR
27. SMØW    26/ 4 30 43/ 6 49 11/ 3 14  686 272 SMØWKA SKØHB
28. SMØLZT   12/10 22 19/20 39  6/ 5 11  429 170    SKØHB
29. SM3BFH   10/10 20 16/16 32  4/ 6 10  320 127    SK3JR
30. SM6D    11/ 0 11 21/ 0 21  8/ 0  8  168  67 SM6DER SK6AW

31. SM5APS   0/ 7  7  0/14 14  0/ 3  3   42  17    SK5AA
32. SM3UQO   3/ 1  4  4/ 2  6  2/ 1  3   18  7    SK3BG
 . SM6SKU   4/ 0  4  6/ 0  6  3/ 0  3   18  7    SK6QW
34. SM5NDI   1/ 3  4  2/ 4  6  0/ 0  1   6  2    SK5AA
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM1NJC   19  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SMØXOF   1  
SM6XKB   3  

Top of page

Klubbtävlingen MT 2 CW
16 februari 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       9.161
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       6.567
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         4.838
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       4.446
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.543
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.932
 7. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       1.600
 8. SKØMT - Täby Sändaramatörer         1.501
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.491
10. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.491

11. SK5BE - Nyköpings Sändareamatörer      1.200
12. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      901
13. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      896
14. SK6HD - Falköpings Radioklubb         864
15. SK6AW - Hisingens Radioklubb          168
16. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb       18
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                       
36 45 37 43                                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt2c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created February 27, 2003
Most recent revision March 13, 2003