http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 1 SSB
12 januari 2003

Loggar
Deltagare: 45  
Insända loggar: 42 (93.3%)
Totala antalet QSO: 1.950  
Felaktiga QSO: 67 (3.4%)
Felfria loggar: 17 (41.5%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
10 1 1 6 4 9 7 7 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 8 5   1 1   2 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1 4 1   1 22 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    41/36 77 80/70 150 20/19 39 5.850 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM5NBE   42/30 72 82/58 140 20/20 40 5.600 957    SK3GK
 3. SM4O    39/40 79 74/76 150 18/19 37 5.550 949 SM4THN -
 4. SK6NL   36/36 72 70/70 140 18/19 37 5.180 885 SM6VVT SK6NL
 5. SM2T    37/35 72 72/68 140 18/17 35 4.900 838 SM2EZT SK2AZ
 6. SMØW    37/35 72 66/63 129 19/18 37 4.773 816 SMØWKA SKØHB
 7. 8S4Z    37/30 67 73/58 131 18/17 35 4.585 784 SM4SET SK4RL
 8. SM7HSP   40/33 73 76/54 130 18/16 34 4.420 756    SK7JC
 9. SM6IQD   37/33 70 68/65 133 17/16 33 4.389 750    SK6AW
10. SM4W    35/32 67 66/62 128 17/16 33 4.224 722 SM4WGB SK4BX

11. SM7EOI   29/30 59 56/59 115 16/17 33 3.795 649    SK7CA
12. SM5D    22/35 57 42/69 111 15/18 33 3.663 626 SM5DJZ -
13. SMØOY   26/29 55 50/56 106 15/19 34 3.604 616    SKØCT
14. SM5DXR   33/33 66 56/60 116 15/16 31 3.596 615    SK5AA
15. SM3EAE   35/22 57 68/43 111 17/14 31 3.441 588    SK3JR
16. SM6FXW   20/32 52 38/63 101 15/18 33 3.333 570    SK6KY
17. SMØXG   29/27 56 54/47 101 18/14 32 3.232 552    SKØHB
18. SM7ATL   24/22 46 45/42 87 14/15 29 2.523 431    SK7CA
19. SM3AF   30/20 50 56/33 89 16/12 28 2.492 426    SK3BG
20. SM7A    16/25 41 31/48 79 12/17 29 2.291 392 SM7GXR SK7IZ

21. SMØJ    21/20 41 40/38 78 14/14 28 2.184 373 SMØDZH SLØZS
22. SM6PVB   17/24 41 32/44 76 13/15 28 2.128 364    SK6GX
23. SM7LZQ   17/22 39 32/43 75 14/14 28 2.100 359    SK7AX
24. SMØVDZ   24/21 45 41/37 78 13/13 26 2.028 347    SKØHB
25. SM5BTX   20/21 41 36/34 70 14/13 27 1.890 323    SK5AA
26. SMØLZT   14/25 39 26/46 72 11/15 26 1.872 320    SKØHB
27. SK6LK   17/22 39 28/38 66 11/14 25 1.650 282 SM6XQW SK6LK
28. SM5LSM   20/15 35 39/30 69 13/10 23 1.587 271    SK5AA
29. SMØXKO   13/19 32 25/35 60 10/13 23 1.380 236    SKØMM
 . SM5EPC   17/15 32 32/28 60 12/11 23 1.380 236    SK5RO

31. SM7BGB   19/11 30 34/20 54 15/ 9 24 1.296 222    SK7OL
32. SLØZZF   14/18 32 24/34 58 10/12 22 1.276 218 SMØUIE SLØZZF
33. SMØHXB   11/18 29 22/32 54  9/14 23 1.242 212    SKØMM
34. SK4UW   18/12 30 33/22 55 11/ 9 20 1.100 188 SM4JHK SK4UW
35. SM1HPV   12/13 25 23/26 49 10/11 21 1.029 176    SK1BL
36. SM3LIV   14/13 27 25/25 50 11/ 9 20 1.000 171    SK3BG
37. SK6AW   12/ 8 20 19/14 33  7/ 5 12  396  68 SM6KIU SK6AW
38. SM5TJH   2/13 15  4/20 24  2/11 13  312  53    SK5BN
39. SM3UQO   3/11 14  6/19 25  2/ 7  9  225  38    SK3BG
40. SM5E    0/ 6  6  0/12 12  0/ 5  5   60  10 SM5DXV SK3GK

  SMØV    Checklog                  SMØELV -
  SM5R    Checklog                  SM5AQD -

I Rookie-klassen deltog: SK6LK (SM6XQW)
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SK3GA   41  
SM6X   33  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM7EQL   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 1 SSB
12 januari 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       11.905
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       9.567
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         7.073
 4. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     6.318
 5. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        5.660
 6. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       5.180
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       4.900
 8. SK6AW - Hisingens Radioklubb         4.785
 9. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      4.585
10. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   4.420

11. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        4.224
12. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   3.604
13. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       3.441
14. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       3.333
15. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre  2.622
16. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer     2.291
17. SLØZS - FRO Stockholms län          2.184
18. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.128
19. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.100
20. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.650

21. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.380
22. SK7OL - Åby Radioklubb            1.296
23. SLØZZF - FRO Svartlösa            1.276
24. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       1.100
25. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.029
26. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         312
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                           
36 45                                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt1s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 23, 2003
Most recent revision January 23, 2003