http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 1 CW
12 januari 2003

Loggar
Deltagare: 36  
Insända loggar: 34 (94.4%)
Totala antalet QSO: 1.473  
Felaktiga QSO: 69 (4.7%)
Felfria loggar: 12 (35.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
6 1 1 8 2 6 5 7 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 4 3 1 1 3   2 1   1 1 1 3   1   1 1 1 1 2 5   1 20 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3Z    32/27 59 60/51 111 19/15 34 3.774 1000 SM3BDZ SK3JR
 2. SM4F    31/27 58 59/53 112 17/15 32 3.584 950 SM4DHF SK4BX
 3. SM4O    29/28 57 57/53 110 16/16 32 3.520 933 SM4THN -
 4. SM2T    29/23 52 57/44 101 16/15 31 3.131 830 SM2EZT SK2AZ
 5. SM5NBE   32/19 51 62/35 97 18/14 32 3.104 822    SK3GK
 6. 7S3A    30/24 54 58/47 105 16/13 29 3.045 807 SM3CER SK3BG
 7. SL3A    27/25 52 52/49 101 14/15 29 2.929 776 SM3OJR SK3JR
 8. SK6NL   26/23 49 50/44 94 17/14 31 2.914 772 SM6VVT SK6NL
 9. SM5D    20/30 50 38/58 96 12/17 29 2.784 738 SM5DJZ -
10. SM7DUZ   31/18 49 58/35 93 17/12 29 2.697 715    -

11. SM6PVB   27/23 50 50/44 94 13/15 28 2.632 697    SK6GX
12. SM7C    27/21 48 50/40 90 16/13 29 2.610 692 SM7CFZ SK7AX
13. SM3X    29/25 54 54/41 95 15/12 27 2.565 680 SM3CVM SK3JR
14. SM6BSK   24/24 48 44/44 88 14/14 28 2.464 653    -
15. SM7ATL   27/18 45 52/35 87 16/12 28 2.436 645    SK7CA
16. SM7EH   26/20 46 51/39 90 16/11 27 2.430 644    SK7AX
17. SM7EOI   22/21 43 43/40 83 14/15 29 2.407 638    SK7CA
18. SM6IQD   27/21 48 47/42 89 14/13 27 2.403 637    SK6AW
19. SM5DXR   25/22 47 40/35 75 16/13 29 2.175 576    SK5AA
20. SM3AVW   26/15 41 50/29 79 15/11 26 2.054 544    SK3JR

21. SMØJ    21/20 41 40/36 76 13/14 27 2.052 544 SMØDZH SLØZS
22. SMØXG   24/19 43 44/36 80 15/10 25 2.000 530    SKØHB
23. SM3EAE   26/19 45 47/38 85 13/ 9 22 1.870 495    SK3JR
24. SM5AZS   19/14 33 37/25 62 14/11 25 1.550 411    SK5BN
25. SM7LZQ   20/16 36 39/31 70 12/10 22 1.540 408    SK7AX
26. SM5NZG   19/15 34 36/28 64 13/ 8 21 1.344 356    SKØMK
27. SMØOY   22/14 36 36/27 63 12/ 9 21 1.323 351    SKØCT
28. SMØW    29/20 49 33/29 62 11/10 21 1.302 345 SMØWKA SKØHB
29. SM3AF   19/14 33 29/26 55 11/ 9 20 1.100 291    SK3BG
30. SM1HPV   10/ 6 16 19/11 30  8/ 5 13  390 103    SK1BL

31. SM7A    5/ 6 11  8/12 20  4/ 5  9  180  48 SM7GXR SK7IZ

  8SØF    Checklog                  SMØOGQ -
  SMØLZT   Checklog                      SKØHB
  SM5R    Checklog                  SM5AQD -
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SK3GA   28  
SM6X   31  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 1 CW
12 januari 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       13.192
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       6.580
 3. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     4.843
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       4.145
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.584
 6. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.302
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       3.131
 8. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        3.104
 9. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       2.914
10. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.632

11. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.403
12. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.175
13. SLØZS - FRO Stockholms län          2.052
14. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.550
15. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer      1.344
16. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   1.323
17. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       390
18. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer      180
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                           
36 45                                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt1c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 23, 2003
Most recent revision January 23, 2003