http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 12 SSB
14 december 2003

Loggar
Deltagare: 44  
Insända loggar: 38 (86.4%)
Totala antalet QSO: 1.121  
Felaktiga QSO: 59 (5.3%)
Felfria loggar: 11 (28.9%)
Pappersloggar: 6 (15.8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
8 2 1 7 4 8 10 4 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 6 1 1 1     1 2 1 1 1 2 2 2 4 2 1 5 1   4 3   1 21 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    21/35 56 39/63 102 16/19 35 3.570 1000 SM4DHF SK4BX
 2. 7S3A    25/29 54 48/55 103 16/17 33 3.399 952 SM3CER SK3BG
 3. SM6IQD   25/34 59 47/62 109 14/17 31 3.379 946    SK6AW
 4. SM7HSP   26/27 53 49/50 99 15/17 32 3.168 887    SK7JC
 5. SM7ATL   24/24 48 46/46 92 14/15 29 2.668 747    SK7CA
 6. 8S4Z    22/25 47 41/44 85 14/16 30 2.550 714 SM4SET SK4RL
 7. SM5AHD   13/29 42 25/53 78 11/18 29 2.262 634    SKØHB
 8. SMØOY   13/29 42 25/54 79 11/17 28 2.212 620    SKØCT
 9. SM5DXR   14/29 43 27/57 84 11/15 26 2.184 612    SK5AA
10. SM6NT   19/24 43 34/41 75 13/15 28 2.100 588    SK6LK

11. SMØXG   13/25 38 25/47 72 11/17 28 2.016 565    SKØHB
12. SK6QW   12/30 42 23/53 76  9/16 25 1.900 532 SM6NJK SK6QW
13. SM2T    19/16 35 36/30 66 14/14 28 1.848 518 SM2EZT SK2AZ
14. SM6FXW   14/22 36 28/42 70 11/15 26 1.820 510    SK6KY
15. SM5ALJ   10/28 38 19/49 68  9/16 25 1.700 476    SK5JV
16. SM3X    10/21 31 17/38 55  9/14 23 1.265 354 SM3CVM SK3JR
17. SM3EAE   11/16 27 21/31 52 10/12 22 1.144 320    SK3JR
18. SMØVDZ   7/18 25 14/35 49  5/14 19  931 261    SKØHB
19. SMØHXB   8/15 23 15/29 44  8/12 20  880 246    SKØMM
20. SM5BTX   7/21 28 11/38 49  4/13 17  833 233    SK5AA

21. SM6X    9/16 25 15/29 44  5/12 17  748 210 SM6CLU SK6HD
22. SM1HPV   9/12 21 15/24 39  8/ 9 17  663 186    SK1BL
23. SMØUIE   5/17 22  9/32 41  5/11 16  656 184    SKØHB
24. SM3NXS   13/11 24 21/18 39  8/ 8 16  624 175    SK3BG
25. SM1YHX   5/13 18 10/22 32  4/12 16  512 143    SK1BL
26. SM5LSM   6/16 22  9/26 35  2/10 12  420 118    SK5AA
27. SM5FUG   5/15 20  9/28 37  2/ 9 11  407 114    SK5AA
28. SMØLZT   0/15 15  0/30 30  0/11 11  330  92    SKØHB
29. SM6IXX   5/ 9 14  6/15 21  2/ 8 10  210  59    SK6AW
30. SM6CKS   0/13 13  0/19 19  0/ 9  9  171  48    SK6AW

31. SM6SKU   7/ 5 12 12/ 6 18  4/ 3  7  126  35    SK6QW
32. SK3BG    6/ 2  8 12/ 2 14  5/ 1  6   84  24 SM3UQO SK3BG
33. SM3MQF   5/ 5 10  8/ 4 12  4/ 1  5   60  17    SK3BG
34. SMØV    5/ 0  5  6/ 0  6  2/ 0  2   12  3 SMØELV -
 . SM3IZD   3/ 1  4  4/ 2  6  2/ 0  2   12  3    -


I Rookie-klassen deltog: SM1YHX
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6ZN   11/19 30 22/34 56  8/13 21 1.176 1000    SK6KY
 2. 8S4K    6/22 28 10/37 47  5/15 20  940 799 SM4THN -
 3. SM5NBE   4/16 20  8/31 39  4/13 17  663 564    SK3GK

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SMØSKB   7  
SM5TJH   25  
SM7VEV   25  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SK7OL   4  
SM4BOI   1  
SM6TRZ   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 12 SSB
14 december 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       6.195
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       4.167
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.844
 4. SK6AW - Hisingens Radioklubb         3.760
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.570
 6. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   3.168
 7. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       2.996
 8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.668
 9. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      2.550
10. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.409

11. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   2.212
12. SK6LK - Borås Radioamatörer         2.100
13. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     2.026
14. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.848
15. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.700
16. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.175
17. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   880
18. SK6HD - Falköpings Radioklubb         748
19. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         663
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35 27 30 28 31 28 36 29 44

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt12s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 15, 2003
Most recent revision December 25, 2003