http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 12 CW
14 december 2003

Loggar
Deltagare: 29  
Insända loggar: 28 (96.6%)
Totala antalet QSO: 652  
Felaktiga QSO: 39 (6.0%)
Felfria loggar: 6 (21.4%)
Pappersloggar: 2 (7.1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 1 9 2 6 3 5 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 1 1 1   3   1 1     1   1   2   1 3 1 1 3 5   1 17 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    21/22 43 42/44 86 12/13 25 2.150 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM6IQD   14/23 37 28/44 72 10/14 24 1.728 804    SK6AW
 3. SM2T    17/18 35 34/36 70 11/11 22 1.540 716 SM2EZT SK2AZ
 4. SM4F    14/24 38 26/44 70  9/12 21 1.470 684 SM4DHF SK4BX
 5. SM7BVO   13/22 35 22/42 64  7/12 19 1.216 566    SK7AX
 6. SM3X    14/19 33 26/38 64  7/11 18 1.152 536 SM3CVM SK3JR
 7. SM7C    13/18 31 24/32 56  9/10 19 1.064 495 SM7CFZ SK7AX
 8. SM7YEA   8/23 31 14/38 52  5/13 18  936 435    -
 9. SM3AVW   9/20 29 16/36 52  4/13 17  884 411    SK3JR
10. SMØXG   11/15 26 22/28 50  7/10 17  850 395    SKØHB

 . SM3EAE   7/19 26 14/36 50  6/11 17  850 395    SK3JR
12. SM7ATL   9/15 24 14/28 42  5/13 18  756 352    SK7CA
13. SM5AHD   9/15 24 14/30 44  6/11 17  748 348    SKØHB
 . SM7EH    9/15 24 18/26 44  7/10 17  748 348    SK7AX
15. SMØOY    6/17 23 12/34 46  5/11 16  736 342    SKØCT
16. SM5DXR   7/18 25 14/34 48  4/11 15  720 335    SK5AA
17. SM6X    7/13 20 14/26 40  7/ 8 15  600 279 SM6CLU SK6HD
18. SM3NXS   11/ 8 19 22/14 36  9/ 5 14  504 234    SK3BG
19. SM5ACQ   5/15 20 10/28 38  3/ 9 12  456 212    SK5AA
20. SM5AJV   5/15 20  8/28 36  3/ 9 12  432 201    SKØHB

21. SM5ALJ   2/14 16  4/26 30  2/10 12  360 167    SK5JV
22. SM3R    0/16 16  0/30 30  0/11 11  330 153 SM3CBR SK3GK
23. SM3VDX   6/12 18 12/18 30  3/ 5  8  240 112    SK3JR
24. SM3Q    2/10 12  4/20 24  0/ 7  7  168  78 SM3BFH SK3JR
25. SM1HPV   1/ 6  7  2/ 8 10  1/ 4  5   50  23    SK1BL
26. SK3BG    1/ 2  3  2/ 4  6  0/ 2  2   12  6 SM3UQO SK3BG
27. SM6SKU   1/ 1  2  2/ 0  2  1/ 0  1   2  1    SK6QW
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5NBE   4/11 15  8/20 28  3/ 9 12  336 1000    SK3GK

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
8S4K   3  

Top of page

Klubbtävlingen MT 12 CW
14 december 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       3.294
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.028
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.666
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.030
 5. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.728
 6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.540
 7. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.470
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.176
 9. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      756
10. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB    736

11. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         666
12. SK6HD - Falköpings Radioklubb         600
13. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       360
14. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb        50
15. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb       2
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35 27 30 28 31 28 36 29 44

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt12c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 15, 2003
Most recent revision December 25, 2003