http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 11 CW
16 november 2003

Loggar
Deltagare: 28  
Insända loggar: 26 (92.9%)
Totala antalet QSO: 790  
Felaktiga QSO: 40 (5.1%)
Felfria loggar: 8 (30.8%)
Pappersloggar: 2 (7.7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 2 8 1 8 3 3 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 1 3   2   1           2   1   1 4   1 2 5 1 1 15 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SK2KW   23/21 44 45/41 86 12/12 24 2.064 1000 SM2LIY SK2KW
 2. SM4F    21/23 44 41/44 85 10/13 23 1.955 947 SM4DHF SK4BX
 3. 7S3A    24/18 42 46/35 81 13/11 24 1.944 942 SM3CER SK3BG
 4. SM3X    21/17 38 42/33 75 11/12 23 1.725 836 SM3CVM SK3JR
 5. SMØXG   20/18 38 34/35 69 11/13 24 1.656 802    SKØHB
 6. SM7BVO   14/22 36 24/41 65  8/14 22 1.430 693    SK7AX
 7. SM5ALJ   15/18 33 26/36 62 12/11 23 1.426 691    SK5JV
 8. SM6IQD   18/22 40 29/39 68  9/11 20 1.360 659    SK6AW
 9. SM7EH   17/17 34 29/33 62  9/12 21 1.302 631    SK7AX
10. SM3AVW   20/15 35 38/27 65 12/ 8 20 1.300 630    SK3JR

11. SMØJ    13/17 30 26/33 59  9/13 22 1.298 629 SMØDZH SLØZS
 . SM6X    17/18 35 29/30 59 10/12 22 1.298 629 SM6CLU SK6HD
13. SM3EAE   17/16 33 33/27 60 12/ 9 21 1.260 610    SK3JR
14. SM2T    18/15 33 32/27 59 12/ 9 21 1.239 600 SM2EZT SK2AZ
15. SM5C    17/20 37 28/37 65  7/11 18 1.170 567 SM5KCO SK5AA
16. SJ5AA   18/13 31 34/24 58  9/ 9 18 1.044 506 SM5SIC SK5AA
17. SM5DXR   11/15 26 20/27 47  9/11 20  940 455    SK5AA
18. SM5AHD   14/13 27 25/21 46  9/10 19  874 423    SKØHB
19. SM5ACQ   8/20 28 16/33 49  6/10 16  784 380    SK5AA
20. SM3VDX   15/ 9 24 27/18 45 11/ 6 17  765 371    SK3JR

21. SM7ATL   9/13 22 17/25 42  6/ 8 14  588 285    SK7CA
22. SM3BFH   12/12 24 20/18 38  6/ 6 12  456 221    SK3JR
23. SM6V    11/ 0 11 18/ 0 18  6/ 0  6  108  52 SM6VAO SK6AW
24. SM3UQO   2/ 1  3  0/ 2  2  0/ 1  1   2  1    SK3BG
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5W    10/12 22 20/24 44  8/ 8 16  704 1000 SM5IMO SK5EW
 2. SM5NBE   3/17 20  6/32 38  3/12 15  570 810    SK3GK

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SK3GA   19  
SMØBSB   19  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 11 CW
16 november 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.506
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.938
 3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.732
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.530
 5. SK2KW - Outback DX Club           2.064
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.955
 7. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.946
 8. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.468
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.426
10. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.298

11. SLØZS - FRO Stockholms län          1.298
12. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.239
13. SK5EW - Vingåkers Radioklubb          704
14. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      588
15. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         570
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
   
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35 27 30 28 31 28 36    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt11c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created November 16, 2003
Most recent revision November 27, 2003