http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 SSB
12 oktober 2003

Loggar
Deltagare: 31  
Insända loggar: 31 (100%)
Totala antalet QSO: 1271  
Felaktiga QSO: 33 (2.6%)
Felfria loggar: 13 (41.9%)
Pappersloggar: 6 (19.4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 2 5 2 6 6 6 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2   1 1 1   1 1 2 2   2 2 1 1 1   4 1   3 2 1 1 20 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    29/26 55 58/52 110 19/18 37 4.070 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM3X    29/26 55 56/52 108 18/18 36 3.888 955 SM3CVM SK3JR
 . SM6X    26/28 54 52/56 108 18/18 36 3.888 955 SM6CLU SK6HD
 4. SM4O    30/26 56 58/50 108 18/17 35 3.780 929 SM4THN -
 5. SM6IQD   27/27 54 52/54 106 16/19 35 3.710 912    SK6AW
 6. 8S4Z    26/26 52 50/52 102 17/17 34 3.468 852 SM4SET SK4RL
 . SM5DXR   26/25 51 52/50 102 17/17 34 3.468 852    SK5AA
 . SM7HSP   26/26 52 50/52 102 16/18 34 3.468 852    SK7JC
 9. SM5ALJ   26/26 52 50/48 98 17/18 35 3.430 843    SK5JV
10. SM6NT   26/24 50 50/48 98 16/18 34 3.332 819    SK6LK

11. SMØXG   27/22 49 54/42 96 18/15 33 3.168 778    SKØHB
12. SM3EAE   25/22 47 48/44 92 17/17 34 3.128 769    SK3JR
13. SM5AHD   26/22 48 50/44 94 18/15 33 3.102 762    SKØHB
14. SMØOY   26/22 48 50/44 94 17/15 32 3.008 739    SKØCT
15. SM7TZK   25/22 47 50/42 92 17/15 32 2.944 723    -
16. SM7ATL   22/21 43 44/42 86 17/17 34 2.924 718    SK7CA
17. SM2T    24/21 45 48/42 90 16/15 31 2.790 686 SM2EZT SK2AZ
18. SM7PER   22/19 41 44/38 82 15/14 29 2.378 584    SK7JC
19. SM5BTX   24/21 45 44/38 82 16/12 28 2.296 564    SK5AA
20. SMØJ    20/20 40 40/40 80 14/14 28 2.240 550 SMØDZH SLØZS

21. SM5TJH   20/22 42 38/38 76 15/14 29 2.204 542    SK5BN
22. SM6FXW   20/12 32 40/24 64 15/12 27 1.728 425    SK6KY
23. SM5LSM   18/15 33 36/30 66 12/12 24 1.584 389    SK5AA
24. SJ5AA/3  22/11 33 44/20 64 15/ 7 22 1.408 346 SM5SIC SK5AA
25. SK3BG   18/10 28 36/20 56 12/ 8 20 1.120 275 SM3UQO SK3BG
26. SM7OHB   14/10 24 28/20 48 13/ 9 22 1.056 259    SK7MQ
27. SM1HPV   14/11 25 28/22 50 11/ 9 20 1.000 246    SK1BL
28. SM2EKA   8/11 19 12/22 34  6/ 9 15  510 125    SK2AT
29. SM6IXX   8/ 8 16 12/12 24  5/ 5 10  240  59    SK6AW

  SM7BGB   Checklog                      SK7OL
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6ZN   14/12 26 28/18 46 11/ 8 19  874 1000    SK6KY

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 SSB
12 oktober 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK5AA - Västerås Radioklubb         8.756
 2. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       7.016
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       6.270
 4. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   5.846
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       5.190
 6. SK6AW - Hisingens Radioklubb         3.950
 7. SK6HD - Falköpings Radioklubb        3.888
 8. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      3.468
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      3.430
10. SK6LK - Borås Radioamatörer         3.332

11. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   3.008
12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.924
13. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.790
14. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       2.602
15. SLØZS - FRO Stockholms län          2.240
16. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        2.204
17. SK7MQ - Österlens Sändareamatörer      1.056
18. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.000
19. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        510
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35 27 30 28 31        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt10s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 22, 2003
Most recent revision October 22, 2003