http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 CW
12 oktober 2003

Loggar
Deltagare: 28  
Insända loggar: 28 (100%)
Totala antalet QSO: 985  
Felaktiga QSO: 38 (3.9%)
Felfria loggar: 15 (53.6%)
Pappersloggar: 3 (10.7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 3 9 1 4 3 4 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2   1 1 2   1 1     1 1 1   1     2 1 1 3 5 2 1 18 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    25/21 46 50/42 92 16/15 31 2.852 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM2LIY   24/21 45 48/42 90 16/14 30 2.700 947    -
 3. SM3X    24/22 46 48/44 92 14/15 29 2.668 935 SM3CVM SK3JR
 4. SM4O/M   23/22 45 40/44 84 15/14 29 2.436 854 SM4THN -
 . SM5DXR   20/22 42 40/44 84 14/15 29 2.436 854    SK5AA
 6. SM5ALJ   22/21 43 44/42 86 15/13 28 2.408 844    SK5JV
 7. SM3EAE   24/19 43 46/38 84 14/14 28 2.352 825    SK3JR
 8. SM3AVW   22/19 41 44/38 82 15/13 28 2.296 805    SK3JR
 9. SM2T    24/18 42 48/36 84 15/12 27 2.268 795 SM2EZT SK2AZ
10. SM7C    19/21 40 38/42 80 14/14 28 2.240 785 SM7CFZ SK7AX

11. SM7YEA   22/19 41 40/36 76 13/13 26 1.976 693    -
12. SM6X    25/20 45 42/34 76 14/11 25 1.900 666 SM6CLU SK6HD
13. SM7ATL   22/17 39 42/28 70 15/12 27 1.890 663    SK7CA
14. SM6BSK   17/17 34 34/34 68 14/13 27 1.836 644    -
15. SMØXG   22/17 39 40/30 70 15/11 26 1.820 638    SKØHB
16. SMØJ    17/19 36 34/34 68 13/12 25 1.700 596 SMØDZH SLØZS
17. SM3BFH   20/19 39 40/36 76 12/10 22 1.672 586    SK3JR
18. SM5AHD   19/16 35 36/30 66 13/12 25 1.650 579    SKØHB
 . SM6IQD   22/16 38 42/24 66 14/11 25 1.650 579    SK6AW
20. SM5AZS   22/14 36 44/24 68 14/ 9 23 1.564 548    SK5BN

21. SJ5AA/3  20/12 32 40/24 64 13/ 9 22 1.408 494 SM5SIC SK5AA
22. SM7HVQ   15/16 31 30/32 62 10/12 22 1.364 478    SK7YX
23. SMØOY   21/14 35 34/26 60 12/ 9 21 1.260 442    SKØCT
24. SM2EKA   19/12 31 36/24 60 12/ 8 20 1.200 421    SK2AT
25. SM3VDX   16/ 1 17 32/ 2 34 11/ 0 11  374 131    SK3JR
26. SM3R    0/12 12  0/24 24  0/ 9  9  216  76 SM3CBR SK3GK
27. SM1HPV   8/ 1  9 16/ 2 18  6/ 1  7  126  44    SK1BL
28. SK3BG    3/ 0  3  6/ 0  6  2/ 0  2   12  4 SM3UQO SK3BG
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 CW
12 oktober 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       9.362
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.844
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.470
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.864
 5. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.408
 6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.268
 7. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.240
 8. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.900
 9. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.890
10. SLØZS - FRO Stockholms län          1.700

11. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.650
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.564
13. SK7YX - Westbo Radioklubb          1.364
14. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   1.260
15. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.200
16. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         216
17. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       126
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35 27 30 28 31        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt10c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 22, 2003
Most recent revision October 22, 2003