http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTAT
SSA JULTEST 2003
25/26 december

Loggar
Deltagare: 32  
Insända loggar: 28 (87.5%)
Totala antalet QSO: 1.772  
Felaktiga QSO: 116 (6.5%)
Felfria loggar: 4 (14.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4   1 5 2 12 7 1 7 st

 
SSA Jultest
RESULTAT

1996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010
20112012
20132014
20152016

2017
REGLER

UBN-loggar
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!
Klass A: Single Operator

        Antal QSO Godk. QSO  QSO-poäng
Pl. Call    80/40 Tot 80/40 Tot  80/40 Tot Op.
--- ---------- ----- --- ----- --- ------- --- ------
 1. SM2T    45/46 91 45/46 91  86/ 92 178 SM2EZT
 1. 7S3A    44/45 89 44/45 89  88/ 90 178 SM3CER
 2. SM5ALJ   44/45 89 44/43 87  87/ 85 172
 2. SM7DUZ/4  44/47 91 44/45 89  87/ 85 172
 3. SM6BSK   38/44 82 37/44 81  73/ 88 161
 4. SM5AHD   44/43 87 41/42 83  79/ 81 160
 5. SM5DXR   44/43 87 41/43 84  75/ 82 157
 6. SM6X    42/43 85 41/41 82  77/ 78 155 SM6CLU
 7. SMØXG   39/40 79 38/40 78  75/ 79 154
 8. SM5FUG   37/40 77 36/38 74  72/ 75 147
 9. SMØBSB   37/38 75 36/38 74  71/ 75 146
10. SMØOY   39/34 73 39/34 73  78/ 66 144

11. SK5SAS   35/35 70 35/35 70  70/ 70 140 SM5DJZ
12. 7S6V    37/33 70 36/33 69  70/ 65 135 SM6PVB
13. SM5D    32/32 64 32/32 64  64/ 63 127 SM5DJZ
14. SM5BOQ   29/33 62 29/32 61  56/ 59 115
15. SM5DJZ   29/28 57 28/28 56  54/ 56 110
16. SM3LNU   28/28 56 27/27 54  54/ 53 107
17. SM7EOI   33/20 53 33/20 53  66/ 39 105
18. SMØKY   31/24 55 31/23 54  55/ 40 95
19. SM3EAE   22/23 45 22/23 45  44/ 46 90
20. SM3W    11/18 29 11/18 29  21/ 34 55 SM3WMV

21. SM5IMO   17/ 9 26 17/ 9 26  33/ 18 51
22. SM4ALB   0/18 18  0/18 18  0/ 33 33
23. SM6BUV   0/10 10  0/ 8  8  0/ 12 12

Checklogg: SM3EVR - 15 QSO
Top of page

Klass B: Single Operator/QRP

        Antal QSO Godk. QSO  QSO-poäng
Pl. Call    80/40 Tot 80/40 Tot  80/40 Tot Op.
--- ---------- ----- --- ----- --- ------- --- ------
 1. SM5APS   39/35 74 38/33 71  75/ 63 138 SM5APS
 2. 8S5W    33/30 63 33/30 63  66/ 60 126 SM5IMO
Top of page


Ej insända loggar:

SM5GMZ (2) - SM6AAL (1) - SM6APQ (1) - SM6THB (1).

(Siffrorna inom parentes anger i hur många inskickade loggar callen förekommit). Dessa stationer har förorsakat fullt poängavdrag för samtliga deltagare de haft QSO med, p g a att de ej skickat in sina loggar.

Totalt deltog minst 32 stationer i 2003 års Jultest.

De fem första i Klass A och den första i Klass B får diplom, dessutom får segrarna i Klass A en plakett.

Följande 20 loggar mottogs via e-mail:
8S5W, SK5SAS, SMØOY, SM2T, SM3EAE, SM3EVR, SM3W, SM5AHD, SM5APS, SM5BOQ, SM5D, SM5DJZ, SM5DXR, SM5FUG, SM5IMO, SM6BSK, SM6BUV, SM6X, SM7DUZ/4, SM7EOI

Följande 8 loggar mottogs direkt eller via post:
7S3A, 7S6V, SMØBSB, SMØKY, SMØXG, SM3LNU, SM4ALB, SM5ALJ

Top of page

KOMMENTARER

7S3A (SM3CER)
- - -

Rig: Kenwood TS-950SDX
PA: ETO Alpha 89
Ant: 2 el. Yagi för 40 m - Delta Loop för 80 m.
SW: TR Log ver. 6.70.

Top of page

SMØBSB  
- - -

Rig: Icom IC-706, 80 W.
Ant: Inv. dipoler.

Top of page

SMØOY  
Jultest är tradition, men var är resten av de gamla kända kamraterna?

Lasse, SMØOY

Top of page

SMØXG  
Tack för en trevlig tävling, fast lite för lite action!

Karl, SMØXG

Rig: Icom IC-735.
PA: Heathkit SB-200.
Ant: Lågt hängande dipoler.

Top of page

SM3W (SM3WMV)
Roligt att delta lite i jultesten. Jag sov dock lite för länge, så jag hann bara med slutet.

Micke, SM3WMV

Top of page

SM5APS  
Upplevde att det gick lugnare till nu (inte så höga hastigheter), kanske tack vare att det blir mer krypto som skall tas emot, när man inte använder vanliga ord. Tror det kan locka en del nya till testen, som tyckte det gick för fort tidigare.

Erik, SM5APS

Top of page

SM6BSK  
Kul som vanligt - dock mindre kul att aktiviteten bara sjunker och sjunker för varje år. Föreslår att tiden minskas till max 2 timmar/pass.

Nisse, SM6BSK

(Testledarens kommentar: Jag tycker fortfarande att det är att lösa problemet med för få deltagare på fel sätt! Det allra bästa och roligaste vore att intressera många flera att ställa upp. Aktiviteten har egentligen inte sjunkit de senaste åren - den har gått både upp och ned. Deltagarantalet har varierat mellan 23 och 40 de senaste 8 åren, vilket ger ett medeltal av 32. I år låg deltagarantalet exakt på medeltalet.

Top of page

SM6BUV  
Det blev en aning rörigt här hemma, så jag kunde inte deltaga i testen dagen därpå!

Polle, SM6BUV

Rig: Uniden 2020.
Ant: LW.

Top of page

SM7DUZ/4  
Körde denna test från Sälen. Satte upp en 7 m stavantenn (f d livbåtsantenn) utanför stugan och körde med IC-706 och en ATU. Ingen datorloggning, men kul ändå! De tyska stationerna var inte riktigt så starka som jag är van vid i Malmö, men de störde bra ändå.

Ingvar, SM7DUZ

Top of page

SM7EOI  
En jättetrevlig test tycker jag, synd bara att den krockar med jultesten på VHF/UHF på annandagen. Vore trevligt om Writelog kunde stödja denna testen också, det blir en del handarbete med papperslogg.

Tobbe, SM7EOI

Top of page

Antal deltagare i SSA Jultest
1996-2003
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
26 40 30 23 34 36 36 32

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER.
Slutresultatet presenterat på webben 17 dagar efter tävlingen.

RESULTAT SSA JULTEST
          1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017      

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03jult.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 12, 2004
Most recent revision January 12, 2004