http://www.sk3bg.se/contest

Print this page

::.  RESULTS

SSA PORTABELTEST 2002
CW - Våromgången
19 maj 2002


KLASS A Single Op.

Nr. Call     QSO PwrMult Totalpoäng
--- ----------- --- ------- ----------
 1. OH8MXL/P   24  05      6.476
 2. SM2EKA/P   21  04 05    4.816
 3. SM3LWP/P   34  04      4.092
 4. OH9CW/P    21  05      3.444
 5. SM5PHU/P   32  04      3.348
 6. 7S5R/P    39  04      3.100
 7. SM5HPL/P   27  05      2.920
 8. SM3BEE/P   27  04      2.800
 9. SM3CFV/P   28  04      2.712
10. SM5ACQ/P   37  04      2.616
11. SM3CBR/P   25  04      2.272
12. SM5D/P    33  03      2.084
13. SM5AZS/P   20  04      1.980
14. SM5TA/P    20  05      1.805
15. SM5CCT/3/P  23  04      1.778
16. OHØWH/P    23  03      1.741
17. SMØIHR/P   26  04      1.558
18. OZ9G/P     9  04      1.526
19. OH8HUC/P   10  05      1.493
20. SM4POB/P   23  03      1.466
21. SM4SEF/P   15  04      1.290
22. SM7HVQ/P   12  05      1.170
23. SM4BGV/P    7  04       586
24. SMØGOO/P    3  04       232

 

KLASS B Multi Op.


Nr. Call     QSO PwrMult Totalpoäng
--- ----------- --- ------- ----------
 1. SK5BN/P    40  05      5.129
 2. OZ7SAC/P   25  04      4.728
 3. SK5EW/P    40  05      4.627
 4. SLØW/P    40  05      4.061
 5. SKØMK/5/P   39  05      3.730
 6. SK4WV/P    31  04      3.054
 7. SK2AT/P    8  03 05    1.527
 8. SK6QW/P    6  03       311
Top of page


Derek/SM5RN och Göran/SM5AWU

E-mail 31 augusti 2002SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm5rn@ssa.se
och begär den!

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02smpv.htm
Copyright © 2002 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 12, 2002
Most recent revision September 12, 2002