http://www.sk3bg.se/contest

Print this page

::.  RESULTS

SSA PORTABELTEST 2002
CW - Höstomgången
18 augusti 2002


KLASS A Single Op.
        ------ QSO ------      Final
Nr. Call    Godkända  80 40 Multipel score
--- --------  --------  -- -- -------- -----
 1. SM3CFV/P   31   15 16   05   4.179
 2. SM5PHU/P   36   19 17   05   3.622
 3. SM3ALW/P   34   14 20   04   3.536
 4. 7S5R/P    31   14 17   05   3.103
 5. SM5ACQ/P   36   19 18   04   2.810
 6. SM4BGV/P   25   13 12   04   2.336
 7. SM5DXR/P   32   15 18   04   2.204
 8. SM3CIQ/P   18    4 16   03   2.189
 9. SM5AZS/P   26   17 10   04   1.864
10. SMØGOO/P   20   15  5 04+05   1.794
11. SM5TA/P    27   15 12   02   1.336
12. SM7HVQ/P    9    9  0   05   1.015
13. SM4ANQ/P    7    0  7   04    480

 

KLASS B Multi Op.

        ------ QSO ------      Final
Nr. Call    Godkända  80 40 Multipel score
--- --------  --------  -- -- -------- -----
 1. SLØW/P    37   18 19   05   4.554
 2. OH8T/P    12    1 12   05   4.103
 3. SK5EW/P    39   19 20   05   3.837
 4. SK5BN/P    33   16 17   05   3.295
 5. SK6QB/P    27   12 15   04   3.086
 6. SK4WV/P    28   12 17   04   2.704
 7. OZ7SAC/P   15    0 17   04   2.680
 8. SK6QW/P    30   13 17   04   2.676
 9. SKØLM/P    16    9  9   04   1.342
10. SK6DW/P    7    7  0   04    568

Checklogg insänd av: SM3LNU/P (6 QSO/40 m)

Ej inskickad logg: SM6CLU/P

I enstaka fall stämmer inte "godkända poäng" med summan av QSO’s på 80 och 40. Detta beror på att något QSO inte godkänts, eller att det saknas i motstationens logg. Från övriga nordiska länder deltog endast en från OZ och en från OH.

Top of page

 

KOMMENTARER

7S5R/P
Vy från utsiktstornet vid Skekarsbo
Vy från utsiktstornet vid Skekarsbo
Svårt för många att fatta att min signal är helt OK i tävlingssammanhang. Mitt QTH var i utsiktstornet vid Skekarsbo Färnebofjärdens Nationalpark i Heby Kommun. Körde med en FT-817 med uteeffekt 0,95 W.
 
Top of page
OZ7SAC/P
OZ7SAC/P
OZ7SAC/P
Det var et fantastisk vejrer med blå himmel og 20-25 grader fra starten, og vi sad i skygge i Skygge (stednavn) ved en lille sø på OZ2TF landejendom, hvor vi havde sat dipolen op over søen. Det startede ellers godt med en løs forbindelse i ant. stikket, det blev repareret hurtigt, og vi kom i gang, vi ville kun være på 40 m, den første time hørte vi ingen stationer der deltog i testen, vi fik kørt 17 stationer.

Tak for en behagelig og hyggelig test, hvor det ikke er de store kanoner der er kørt i stilling!

Vy 73 de OZ9V, Poul Erik
 

Top of page
SK5BN/P
På plats på Hävringe där avbrott gjordes från fyrtorns-aktiviteterna. Göran SM5AWU var telegrafisten och Derek SM5RN loggade. Körde med en IC-706 med dämpsats och uteffekt 0,9 W till en bandkabelmatad dipol upphängd mellan en flaggstång och fyrbåk. Tråkigt att inte flera från Norden var med.

Göran SM5AWU var telegrafisten och Derek SM5RN loggade
Göran SM5AWU var telegrafisten och Derek SM5RN loggade
Top of page
SM4BGV/P
Körde med en Sierra med 2-3 W uteffekt till en bandkabelmatad zepp 2 x 17 m upp 4-5 m. QTH vid Backsjön 2 mil norr om Arvika.
 
Top of page
SM5TA/P
WX ufb! Antennen verkade inte gå så bra på 80 men bättre på 40 den tid jag hade att vara QRV där. Körde med en Tentec Triton, 8 W ut till en dipolantenn med QTH i Malexander.

73’s Lasse
 

Top of page


Vi ses i nästa test våren 2003
73’s Derek/SM5RN, Göran/SM5AWU


E-mail 10 oktober 2002SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm5rn@ssa.se
och begär den!

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02smph.htm
Copyright © 2002 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 10, 2002
Most recent revision October 10, 2002