http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS

SL Contest May 2002

CW: 11 May 2002, 1100 - 1200 UTC
SSB: 11 May 2002, 1230 - 1330 UTC


SL Contest

RESULTS
SPRING

1997
1998
1999
2000
2001
2002
AUTUMN

1997
1998
1999
2000
2001
RULES

CW

 Category A / SL stations:

 Pl. Call    Pts  Mult  Total
 --- --------  ---  ----  -----
 1. SLØW    118  29  3.422
 2. SL1FRO   100  24  2.400
 3. SLØZZI   96  24  2.304
 4. SLØFRO   99  22  2.178
 5. SL4FRO   89  22  1.958
 6. SL4ZAE   87  22  1.936
 7. SL1ZXK   78  18  1.404
 8. SLØZG    67  17  1.139
 9. SL2ZA    64  14   896
 10. SLØAS    51  13   663

 11. SL7ZYP   41  11   451
 12. SL7ZXW   38  10   380
 13. SL3ZZW   37   9   333
 14. SLØZT    11   3    33

Top of page

 Category B / SH-, SK-, SM- and Non Swedish stations:

 Pl. Call    Pts  Mult  Total
 --- --------  ---  ----  -----
 1. 7S5Q    115  26  2.990
 2. SM5NBE   94  22  2.068
 3. SM5ALJ   86  21  1.806
 4. SM4ANQ   73  20  1.460
 5. SM5DXR   71  19  1.349
 6. SM4HCF   73  18  1.314
 7. SM6IQD   73  16  1.168
 8. SM5PHU   63  17  1.071
 9. SM5AZS   54  15   810
 10. 7S3J    53  14   742

 11. SM1HPV   28   8   224

Top of page

 Checklog:

  SL4ZYC.

Top of page


SSB

 Category A / SL stations:

 Pl. Call    Pts  Mult  Total
 --- --------  ---  ----  -----
 1. SLØW    163  35  5.705
 2. SL4ZAE   147  32  4.704
 3. SL4FRO   145  29  4.205
 4. SL1ZXK   114  25  2.850
 5. SL1FRO   114  21  2.394
 6. SL7ZXJ   98  21  2.058
 7. SLØZG    83  21  1.743
 8. SL7ZXW   78  19  1.482
 9. SL2ZA    81  17  1.377
 10. SLØZT    70  16  1.120

 11. SLØZZI   68  16  1.088
 12. SL3ZZW   53  15   795
 13. SL7ZYP   52  13   676
 14. SL7ZZJ   51  13   663
 15. SLØZZF   45  14   630
 16. SL6ZK    35  14   490
 17. SL2ET    37  11   407

Top of page

 Category B / SH-, SK-, SM- and Non Swedish stations:

 Pl. Call    Pts  Mult  Total
 --- --------  ---  ----  -----
 1. SM4W    156  33  5.148
 2. SM6IQD   154  32  4.928
 3. SM5NBE   155  30  4.650
 4. SM5ALJ   133  26  3.458
 5. 7S3J    98  21  2.058
 6. 7S5Q    85  22  1.870
 7. SM6PVB   77  20  1.540
 8. SM1NJC   75  13  1.425
 9. SM5PHU   57  17   969
 10. SM1HPV   49  15   735

 11. SMØUIE/2  20   7   140

Top of page

 Comments (in Swedish):

 • Hög SL-aktivitet gjorde testen kul. Nu smörjer jag nyckeln och tränar PTT-tummen inför höstomgången. (SLØZT)

 • Himla rolig test som jag gärna kör nästa gång igen. (SM1NJC)

 • Tack för en trevlig test. (SM4W)

 • Min första SL-test. Ovant men trevligt. (SL7ZXJ)

 • Tyvärr körs det på övertid, trots fröken Ur. (SM5ALJ)

 • På 80 meter var det som att ropa i öknen. (SMØUIE/2)

 • En underbart fin sommardag. Men CW är CW och då får t o m vädret sitta emellan. (SM5AZS)

 • Nästa omgång kommer jag igen! (SL4ZYC)

Top of page

Date of info: July 23, 2002 Source: Lars Nordgren, SMØOY

SL Contest
RESULTS SPRING:  1997      1998      1999      2000      2001      2002
RESULTS AUTUMN:  1997      1998      1999      2000      2001

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02sltv.htm
Copyright © 2002 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 23, 2002
Most recent revision July 23, 2002