http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 SSB
15 september 2002

Loggar
Deltagare: 26  
Insända loggar: 24 (92.3%)
Totala antalet QSO: 839  
Felaktiga QSO: 23 (2.7%)
Felfria loggar: 15 (62.5%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 0 2 3 8 5 4 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 2 3     1 1 1   2   1 2 1 1 1 2 3     1 1     17 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5AHD   24/24 48 43/45 88 16/16 32 2.816 1000    SKØHB
 . SM5ALJ   25/21 46 48/40 88 16/16 32 2.816 1000    SK5JV
 3. SM1CIO   24/21 45 47/39 86 16/16 32 2.752 977    SK1BL
 4. SMØXG   24/21 45 46/40 86 16/15 31 2.666 947    SKØHB
 5. SM5DXR   23/22 45 44/42 86 15/15 30 2.580 916    SK5AA
 6. SM4W    21/21 42 41/39 80 16/16 32 2.560 909 SM4WGB SK4BX
 7. SM6IQD   23/22 45 42/38 80 15/15 30 2.400 852    SK6AW
 8. SM5NBE   25/20 45 45/35 80 15/13 28 2.240 795    SK3GK
 9. 7S3A    24/16 40 47/31 78 16/12 28 2.184 776 SM3CER SK3BG
10. SK4UW   22/15 37 43/29 72 16/14 30 2.160 767 SM4JHK SK4UW

11. SM7ATL   20/19 39 39/36 75 14/14 28 2.100 746    SK7CA
12. SM6FXW   21/16 37 40/30 70 16/13 29 2.030 721    SK6KY
13. SMØJ    17/18 35 33/35 68 14/14 28 1.904 676 SMØDZH SLØZS
14. SM6X    21/17 38 39/27 66 14/13 27 1.782 633    SK6HD
15. SM7AIL   20/18 38 33/34 67 13/13 26 1.742 619    SK7HW
16. SM3EAE   21/12 33 40/23 63 15/ 9 24 1.512 537    SK3JR
17. SM5EPC   16/14 30 31/24 55 13/10 23 1.265 449    SK5RO
18. SM6XQW   15/14 29 25/27 52 12/11 23 1.196 425    SK6LK
19. SM7BGB   14/12 26 27/24 51 12/11 23 1.173 417    SK7OL
20. SM4F    20/ 4 24 39/ 8 47 14/ 4 18  846 300 SM4DHF SK4BX

21. SM5ILE   13/ 3 16 26/ 5 31 11/ 1 12  372 132    SK5JV
22. SK6AW   13/ 1 14 26/ 2 28 10/ 0 10  280  99 SM6KIU SK6AW
23. SM7OHB   8/ 4 12 16/ 8 24  7/ 4 11  264  94    -
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5IMO   14/16 30 27/31 58 12/12 24 1.392 1000    SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SK5UM   13  
SMØWKA   21  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 SSB
15 september 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       5.482
 2. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.406
 3. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      3.188
 4. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.752
 5. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.680
 6. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.580
 7. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        2.240
 8. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.184
 9. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       2.160
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.100

11. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       2.030
12. SLØZS - FRO Stockholms län          1.904
13. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.782
14. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer      1.742
15. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.512
16. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         1.392
17. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.265
18. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.196
19. SK7OL - Åby Radioklubb            1.173
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11 17 23 21 26            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt9s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003