http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 CW
15 september 2002

Loggar
Deltagare: 21  
Insända loggar: 20 (95.2%)
Totala antalet QSO: 534  
Felaktiga QSO: 28 (5.2%)
Felfria loggar: 7 (35.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 0 6 1 6 3 2 6 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 1 2   1   1         1 1   1   1 3     1 5     12 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5NBE   17/17 34 34/32 66 11/10 21 1.386 1000    SK3GK
 2. SMØJ    17/15 32 32/28 60 12/11 23 1.380 996 SMØDZH SLØZS
 . SM5AHD   16/15 31 32/28 60 12/11 23 1.380 996    SKØHB
 4. SM5DXR   17/15 32 34/28 62 12/10 22 1.364 984    SK5AA
 5. SM7EH   17/13 30 34/24 58 12/10 22 1.276 921    SK7AX
 6. 7S3A    17/14 31 34/28 62 12/ 8 20 1.240 895 SM3CER SK3BG
 7. SM6BSK   16/11 27 32/22 54 12/10 22 1.188 857    -
 . SM6X    18/14 32 30/24 54 11/11 22 1.188 857    SK6HD
 9. SMØXG   16/14 30 32/22 54 11/10 21 1.134 818    SKØHB
10. SL3A    16/13 29 32/26 58 11/ 8 19 1.102 795 SM3OJR SK3JR

11. SM6IQD   17/13 30 32/24 56 10/ 9 19 1.064 768    SK6AW
12. SM3AVW   18/10 28 36/20 56 12/ 6 18 1.008 727    SK3JR
13. SM7ATL   15/10 25 30/20 50 11/ 9 20 1.000 722    SK7CA
14. SM3X    18/11 29 34/18 52 12/ 5 17  884 638 SM3CVM SK3JR
15. SM3EAE   17/10 27 34/18 52 12/ 4 16  832 600    SK3JR
16. SM4F    17/ 4 21 34/ 8 42 12/ 4 16  672 485 SM4DHF SK4BX
17. SM3VDX   15/ 6 21 28/10 38 10/ 1 11  418 302    SK3JR
18. SM5ALJ   0/10 10  0/18 18  0/ 7  7  126  91    SK5JV
19. SM5ILE   5/ 2  7  0/ 0  0  0/ 0  0   1  1    SK5JV
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5IMO   17/11 28 34/22 56 12/10 22 1.232 1000    SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SMØWKA   2  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 CW
15 september 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       4.244
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.514
 3. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.386
 4. SLØZS - FRO Stockholms län          1.380
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.364
 6. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.276
 7. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.240
 8. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         1.232
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.188
10. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.064

11. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.000
12. SK4BX - Örebro Sändaramatörer         672
13. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       127
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11 17 23 21 26            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt9c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003