http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 SSB
18 augusti 2002

Loggar
Deltagare: 23  
Insända loggar: 15 (65.2%)
Totala antalet QSO: 326  
Felaktiga QSO: 11 (3.4%)
Felfria loggar: 9 (60.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 0 3 5 2 7 1 3 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  2 2 1   1       1 1         1 1 1 4     4     4 12 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SMØWKA   20/16 36 33/27 60 10/ 9 19 1.140 1000    SKØHB
 2. SM5AHD   16/15 31 26/25 51  9/ 9 18  918 805    SKØHB
 . SM5ILE   16/14 30 28/23 51  9/ 9 18  918 805    SK5JV
 4. SM4W    14/14 28 24/24 48  9/ 9 18  864 758 SM4WGB SK4BX
 5. SM3LIV   17/14 31 28/25 53  9/ 7 16  848 744    SK3BG
 6. SM5ALJ   16/13 29 25/18 43 10/ 6 16  688 604    SK5JV
 7. 7S3J    13/12 25 23/21 44  7/ 7 14  616 540 SM0DZH SK3LH
 8. SK4UW   12/10 22 21/17 38  8/ 8 16  608 533 SM4JHK SK4UW
 9. SM5DXR   13/13 26 20/19 39  7/ 6 13  507 445    SK5AA
10. SM3FJF/M  12/ 8 20 21/15 36  9/ 5 14  504 442    SK3BG

11. SM2PSJ   11/ 3 14 18/ 5 23  7/ 2  9  207 182    SK2AZ
12. SM5E    4/ 7 11  5/12 17  3/ 5  8  136 119 SM5DXV SK3GK
13. SMØUIE/2  7/ 3 10 11/ 5 16  5/ 1  6   96  84    SKØHB

  SM/OH5JTI Checklog                      -
  SM7BGB   Checklog                      SK7OL
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM2T   13  
SM3UQO   9  
SM5NBE   13  
SM6X   6  
SM7BZV   6  
SM7NR   12  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM2XHI   1  
SM5LBR   2  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 SSB
18 augusti 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.154
 2. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.606
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.352
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer         864
 5. SK3LH - Gullängets Radioklubb         616
 6. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        608
 7. SK5AA - Västerås Radioklubb          507
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        207
 9. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         136
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11 17 23                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt8s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003