http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 CW
18 augusti 2002

Loggar
Deltagare: 17  
Insända loggar: 15 (88.2%)
Totala antalet QSO: 375  
Felaktiga QSO: 13 (3.5%)
Felfria loggar: 8 (53.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 0 2 5 0 7 1 1 6 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1   2 2   1                   1     3     1 4   2 9 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5ALJ   16/15 31 30/28 58  8/ 8 16  928 1000    SK5JV
 2. SM3X    16/15 31 30/28 58  8/ 7 15  870 938 SM3CVM SK3JR
 3. SM5AHD   15/14 29 28/26 54  8/ 8 16  864 931    SKØHB
 4. 7S3J    13/15 28 24/28 52  8/ 8 16  832 897 SMØDZH SK3LH
 5. SM3AVW   15/13 28 28/24 52  8/ 7 15  780 841    SK3JR
 . SM7EH   16/12 28 30/22 52  8/ 7 15  780 841    SK7AX
 7. SM5NZG   14/14 28 24/26 50  8/ 7 15  750 808    SKØMK
 8. SM3EAE   13/15 28 24/26 50  7/ 7 14  700 754    SK3JR
 9. SM3VDX   13/11 24 24/20 44  8/ 6 14  616 664    SK3JR
10. SM5DXR   12/14 26 18/24 42  6/ 7 13  546 588    SK5AA

11. SM5E    11/10 21 19/19 38  7/ 6 13  494 532 SM5DXV SK3GK
12. SM5ILE   10/ 8 18 16/13 29  6/ 4 10  290 312    SK5JV
13. SM2T    13/ 8 21 21/12 33  5/ 3  8  264 284 SM2EZT SK2AZ
14. SM2PSJ   10/ 3 13 18/ 5 23  6/ 2  8  184 198    SK2AZ

  8SØF    Checklog                  SMØOGQ -
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM5NBE   15  
SM6X   15  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 CW
18 augusti 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.966
 2. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.218
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        864
 4. SK3LH - Gullängets Radioklubb         832
 5. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        780
 6. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer       750
 7. SK5AA - Västerås Radioklubb          546
 8. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         494
 9. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        448
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11 17 23                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt8c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003