http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 SSB
14 juli 2002

Loggar
Deltagare: 11  
Insända loggar: 10 (90.9%)
Totala antalet QSO: 130  
Felaktiga QSO: 2 (1.5%)
Felfria loggar: 8 (80.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 1 0 3 2 2 1 1 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  1             1   1   1       1 1 2     3       8 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5A    10/ 9 19 18/18 36  7/ 7 14  504 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM1CIO   6/ 9 15 12/18 30  5/ 7 12  360 714    SK1BL
 3. SM3LIV   7/ 8 15 14/14 28  6/ 5 11  308 611    SK3BG
 4. SMØXG    5/ 8 13 10/16 26  4/ 6 10  260 516    SKØHB
 . SK4UW    5/ 8 13 10/16 26  4/ 6 10  260 516 SM4JHK SK4UW
 . SM4W    4/ 9 13  8/18 26  3/ 7 10  260 516 SM4WGB SK4BX
 . 7S3J    6/ 7 13 12/14 26  5/ 5 10  260 516 SMØDZH SK3LH
 8. SM6FXW   5/ 7 12 10/12 22  4/ 5  9  198 393    SK6KY
 9. SM5BTX   4/ 8 12  8/16 24  2/ 6  8  192 381    SK5AA
10. SM7OHB/M  1/ 4  5  2/ 6  8  1/ 3  4   32  63    -
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM3TFT   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 SSB
14 juli 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        764
 2. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       360
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        308
 4. SK3LH - Gullängets Radioklubb         260
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer         260
 6. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        260
 7. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        198
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb          192
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt7s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003