http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 6 SSB
16 juni 2002

Loggar
Deltagare: 27  
Insända loggar: 22 (81.5%)
Totala antalet QSO: 754  
Felaktiga QSO: 17 (2.3%)
Felfria loggar: 11 (50.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 4 7 2 6 4 1 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 1 1 2       1 1       1 2   1 1 1 3   1 4 2   4 16 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5DXR   21/20 41 41/38 79 14/14 28 2.212 1000    SK5AA
 2. SM3R    22/22 44 41/39 80 13/14 27 2.160 976 SM3CBR SK3GK
 3. SM5AHD   22/21 43 40/39 79 14/13 27 2.133 964    SKØHB
 4. 7S3A    22/20 42 43/39 82 14/12 26 2.132 964 SM3CER SK3BG
 5. SM5ILE   20/21 41 37/39 76 12/14 26 1.976 893    SK5JV
 6. SM5NBE   22/17 39 41/32 73 14/11 25 1.825 825    SK3GK
 7. SM5ALJ   22/16 38 40/29 69 14/12 26 1.794 811    SK5JV
 8. SM3EAE   21/18 39 39/35 74 13/11 24 1.776 803    SK3JR
 9. SM4W    16/21 37 31/36 67 13/13 26 1.742 788 SM4WGB SK4BX
10. SMØJ    21/16 37 41/31 72 14/10 24 1.728 781 SMØDZH SLØZS

11. SMØXG   21/16 37 41/29 70 14/10 24 1.680 759    SKØHB
12. SM3LIV   19/18 37 35/36 71 12/11 23 1.633 738    SK3BG
13. SK4UW   18/14 32 35/27 62 13/11 24 1.488 673 SM4JHK SK4UW
14. SM2T    21/13 34 39/26 65 14/ 8 22 1.430 646 SM2EZT SK2AZ
15. SM5LZT   17/14 31 33/25 58 12/11 23 1.334 603    SKØHB
16. SM1CIO   15/16 31 25/30 55 11/12 23 1.265 572    SK1BL
17. SM6FXW   20/10 30 38/19 57 14/ 8 22 1.254 567    SK6KY
18. SM2PSJ   21/10 31 38/20 58 14/ 6 20 1.160 524    SK2AZ
19. SM3UQO   15/15 30 29/28 57 10/ 9 19 1.083 490    SK3BG
20. SM6CPO   16/ 9 25 31/17 48 12/ 6 18  864 391    SK6GX

21. SMØUIE/2  13/ 7 20 25/14 39  9/ 5 14  546 247    SKØHB
22. SM3HLL   4/11 15  6/21 27  2/ 7  9  243 110    SK3BG
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM6X   21  
SM7NJD   8  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM2XHI   2  
SM3ORC   2  
SM6CVT   2  

Top of page

Klubbtävlingen MT 6 SSB
16 juni 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       5.693
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       5.091
 3. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        3.985
 4. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      3.770
 5. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.590
 6. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.212
 7. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.776
 8. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.742
 9. SLØZS - FRO Stockholms län          1.728
10. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       1.488

11. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.265
12. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       1.254
13. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       864
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                       
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt6s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003