http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 6 CW
16 juni 2002

Loggar
Deltagare: 24  
Insända loggar: 22 (91.7%)
Totala antalet QSO: 671  
Felaktiga QSO: 14 (2.1%)
Felfria loggar: 11 (50.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 0 2 7 0 7 2 4 6 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 1 1 3   3         1     1   1     3   1 1 5   2 13 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    22/19 41 42/36 78 12/10 22 1.716 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM5NBE   20/19 39 38/36 74 11/11 22 1.628 949    SK3GK
 . 7S5Q    20/19 39 38/36 74 12/10 22 1.628 949 SM5COP SKØMK
 4. SM3X    21/18 39 40/34 74 10/10 20 1.480 862 SM3CVM SK3JR
 5. SM3Z    21/20 41 40/36 76 10/ 9 19 1.444 841 SM3BDZ SK3JR
 6. SM3EAE   20/17 37 38/32 70 11/ 9 20 1.400 816    SK3JR
 7. SM3AVW   21/17 38 40/32 72 11/ 8 19 1.368 797    SK3JR
 8. SM7C    16/18 34 28/34 62 10/11 21 1.302 759 SM7CFZ SK7AX
 9. SM7BVO   16/20 36 30/38 68  8/11 19 1.292 753    SK7AX
10. SMØXG   17/17 34 32/33 65 10/ 9 19 1.235 720    SKØHB

 . SM7EH   18/16 34 34/31 65 10/ 9 19 1.235 720    SK7AX
12. SM5ALJ   17/17 34 31/32 63  9/10 19 1.197 698    SK5JV
13. SM5AHD   17/18 35 33/31 64  8/10 18 1.152 671    SKØHB
14. SM5DXR   15/18 33 30/30 60  8/ 9 17 1.020 594    SK5AA
15. SMØJ    13/16 29 24/31 55  7/ 9 16  880 513 SMØDZH SLØZS
16. SM2PSJ   16/12 28 28/21 49  9/ 7 16  784 457    SK2AZ
17. SM2T    19/ 4 23 36/ 6 42 11/ 3 14  588 343 SM2EZT SK2AZ
18. SM7BGB   11/10 21 20/19 39  6/ 7 13  507 295    SK7OL
19. SM6CPO   9/ 8 17 18/15 33  7/ 4 11  363 212    SK6GX
20. SM5ILE   8/ 1  9 14/ 2 16  3/ 1  4   64  37    SK5JV

21. SM3R    5/ 1  6 10/ 0 10  4/ 0  4   40  23 SM3CBR SK3GK
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5IMO   7/17 24 13/33 46  3/ 9 12  552 1000    SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM3VDX   17  
SM6X   20  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 6 CW
16 juni 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.692
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.829
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.387
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.716
 5. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.668
 6. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer      1.628
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.372
 8. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.261
 9. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.020
10. SLØZS - FRO Stockholms län           880

11. SK5EW - Vingåkers Radioklubb          552
12. SK7OL - Åby Radioklubb             507
13. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       363
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                       
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt6c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003