http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 SSB
12 maj 2002

Loggar
Deltagare: 31  
Insända loggar: 27 (87.1%)
Totala antalet QSO: 1.041  
Felaktiga QSO: 39 (3.7%)
Felfria loggar: 9 (33.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 2 3 6 2 8 6 1 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 1 2 1         2   1     3 2 1 2   5   1 4 1   3 15 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5A    28/27 55 53/51 104 14/14 28 2.912 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM5AHD   26/23 49 48/43 91 14/12 26 2.366 812    SKØHB
 3. SM3R    29/19 48 53/34 87 14/12 26 2.262 777 SM3CBR SK3GK
 4. SM5NBE   28/22 50 47/38 85 14/12 26 2.210 759    SK3GK
 . SM1CIO   27/21 48 47/38 85 14/12 26 2.210 759    SK1BL
 6. SM5ILE   28/20 48 53/39 92 14/10 24 2.208 758    SK5JV
 7. 7S3A    27/20 47 51/37 88 14/10 24 2.112 725 SM3CER SK3BG
 . SM5ALJ   28/19 47 53/35 88 14/10 24 2.112 725    SK5JV
 9. SM5DXR   25/21 46 46/39 85 13/11 24 2.040 701    SK5AA
10. SM3LIV   27/19 46 49/36 85 14/ 9 23 1.955 671    SK3BG

11. SMØXG   24/20 44 46/35 81 13/11 24 1.944 668    SKØHB
12. SM6WQB   25/20 45 44/34 78 14/10 24 1.872 643    SK6DZ
13. SM6IQD   24/20 44 45/36 81 12/11 23 1.863 640    SK6AW
14. SMØVDZ   23/16 39 42/30 72 13/10 23 1.656 569    SKØHB
15. SM5BTX   23/15 38 40/26 66 12/ 9 21 1.386 476    SK5AA
16. SK4UW   19/14 33 34/26 60 13/ 9 22 1.320 453 SM4JHK SK4UW
17. SM3EAE   26/14 40 48/23 71 12/ 6 18 1.278 439    SK3JR
18. 7S3J    25/11 36 45/21 66 12/ 6 18 1.188 408 SMØDZH SK3LH
19. SM2T    25/ 9 34 47/17 64 13/ 4 17 1.088 374 SM2EZT SK2AZ
20. SM5EPC   18/11 29 34/20 54 12/ 8 20 1.080 371    SK5RO

21. SM6CPO   19/11 30 36/20 56 12/ 7 19 1.064 365    SK6GX
22. SM6PVB   22/11 33 34/20 54 11/ 7 18  972 334    SK6GX
23. SM1HPV   15/14 29 29/24 53  9/ 8 17  901 309    SK1BL
24. SM7BGB   15/10 25 29/18 47 10/ 9 19  893 307    SK7OL
25. SM2WRG   16/ 3 19 29/ 2 31  8/ 1  9  279  96    SL2ET
26. SM2PSJ   9/ 4 13 18/ 8 26  8/ 2 10  260  89    SK2AZ

  SM6XKB   Checklog                      -
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SMØWKA   26  
SM3UQO   13  
SM6X   25  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM4MI   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 SSB
12 maj 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       8.878
 2. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        4.472
 3. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      4.320
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       4.067
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.426
 6. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      3.111
 7. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.036
 8. SK6DZ - WGA Radio Club            1.872
 9. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.863
10. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.348

11. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       1.320
12. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.278
13. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.188
14. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.080
15. SK7OL - Åby Radioklubb             893
16. SL2ET - Norrbottens Arméflygbataljon AF1    279
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt5s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003