http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 CW
12 maj 2002

Loggar
Deltagare: 30  
Insända loggar: 27 (90.0%)
Totala antalet QSO: 732  
Felaktiga QSO: 50 (6.8%)
Felfria loggar: 9 (33.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 3 8 1 7 7 1 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 1 1 1   1     1       2 3 1 1     5 1 1 3 4   3 16 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5A    26/17 43 50/31 81 15/12 27 2.187 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM3R    24/13 37 47/25 72 14/ 9 23 1.656 757 SM3CBR SK3GK
 3. SM6IQD   23/14 37 45/26 71 13/ 9 22 1.562 714    SK6AW
 4. SM5NBE   25/11 36 48/19 67 15/ 8 23 1.541 705    SK3GK
 5. SM5ALJ   20/13 33 39/26 65 14/ 9 23 1.495 684    SK5JV
 6. SM5AHD   19/18 37 35/31 66 12/10 22 1.452 664    SKØHB
 7. SM7EH   22/12 34 41/24 65 12/ 8 20 1.300 594    SK7AX
 8. SMØXG   22/10 32 42/19 61 13/ 7 20 1.220 558    SKØHB
 9. 7S3A    26/ 9 35 48/17 65 14/ 4 18 1.170 535 SM3CER SK3BG
10. SM6PVB   22/10 32 42/18 60 12/ 6 18 1.080 494    SK6GX

11. SM6X    23/14 37 28/20 48 13/ 8 21 1.008 461    SK6HD
12. SM6BSK   20/ 8 28 39/15 54 12/ 6 18  972 444    -
13. SM2T    23/ 8 31 43/15 58 13/ 2 15  870 398 SM2EZT SK2AZ
14. SM3EAE   24/ 6 30 42/12 54 13/ 2 15  810 370    SK3JR
15. SM3AVW   22/ 6 28 41/12 53 12/ 2 14  742 339    SK3JR
16. SM3X    22/ 7 29 41/14 55 11/ 2 13  715 327 SM3CVM SK3JR
17. SM6WQB   14/10 24 27/15 42 11/ 6 17  714 326    SK6DZ
18. 7S3J    18/ 8 26 29/15 44 11/ 3 14  616 282 SMØDZH SK3LH
19. SM5DXR   17/12 29 26/12 38  9/ 5 14  532 243    SK5AA
20. 7S4O    17/ 0 17 29/ 0 29 12/ 0 12  348 159 SMØOY SKØCT

21. SM3VDX   17/ 6 23 22/12 34  8/ 2 10  340 155    SK3JR
22. SM5BTX   10/ 5 15 18/10 28  8/ 4 12  336 154    SK5AA
23. SK6CF   15/ 0 15 30/ 0 30 10/ 0 10  300 137 SM6DQO SK6CF
24. SM6CPO   10/ 5 15 19/ 8 27  8/ 3 11  297 136    SK6GX
25. SM1HPV   7/ 5 12 12/10 22  6/ 4 10  220 101    SK1BL
26. SM5ILE   7/ 5 12 13/10 23  5/ 3  8  184  84    SK5JV
27. SM2PSJ   2/ 3  5  4/ 5  9  1/ 1  2   18  8    SK2AZ
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM/OH5JTI   16  
SM2KAL   15  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM3UQO   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 CW
12 maj 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       4.859
 2. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        3.197
 3. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.607
 4. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.679
 5. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.562
 6. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.377
 7. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.300
 8. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.170
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.008
10. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        888

11. SK5AA - Västerås Radioklubb          868
12. SK6DZ - WGA Radio Club             714
13. SK3LH - Gullängets Radioklubb         616
14. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB    348
15. SK6CF - Göteborg Radios Amatörklubb      300
16. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       220
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt5c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003