http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 4 SSB
14 april 2002

Loggar
Deltagare: 40  
Insända loggar: 36 (90.0%)
Totala antalet QSO: 1.650  
Felaktiga QSO: 75 (4.5%)
Felfria loggar: 13 (36.1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 1 2 2 5 13 8 4 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 4 2 3 1   1 1 1 1 1     4 3 1 2 1 7 2   1 1   2 20 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5NBE   35/31 66 68/60 128 19/17 36 4.608 1000    SK3GK
 2. SMØWKA   36/32 68 66/60 126 19/17 36 4.536 984    SKØHB
 3. SM5BFJ   33/31 64 60/59 119 18/18 36 4.284 930    SK5JV
 4. SM4W    31/27 58 59/54 113 18/18 36 4.068 883 SM4WGB SK4BX
 5. SM5FNU   33/27 60 65/52 117 18/16 34 3.978 863    SK5SU
 6. 8S4Z    31/28 59 57/53 110 18/18 36 3.960 859 SM4SET SK4RL
 7. SKØHB/4  35/33 68 59/57 116 17/16 33 3.828 831 SM4THN -
 8. SMØXG   30/24 54 58/47 105 19/15 34 3.570 775    SKØHB
 9. SM5AHD   31/32 63 53/58 111 15/17 32 3.552 771    SKØHB
10. SM6X    34/27 61 59/48 107 19/14 33 3.531 766    SK6HD

11. 7S3A    35/22 57 68/43 111 19/12 31 3.441 747 SM3CER SK3BG
12. SM7HSP   31/25 56 60/47 107 18/13 31 3.317 720    SK7JC
13. SM7EOI   28/24 52 53/47 100 18/14 32 3.200 694    SK7CA
14. SM5DXR   31/24 55 61/34 95 18/13 31 2.945 639    SK5AA
15. SM2T    28/18 46 55/36 91 18/14 32 2.912 632 SM2EZT SK2AZ
16. SM5TJH   23/23 46 46/44 90 15/15 30 2.700 586    SK5BN
17. SM5S    27/21 48 50/42 92 14/15 29 2.668 579 SM5SIC SK5AA
18. SM3EAE   30/20 50 56/38 94 15/13 28 2.632 571    SK3JR
19. SM6WQB   27/20 47 53/40 93 16/12 28 2.604 565    SK6DZ
20. SM6VKC   21/22 43 42/41 83 14/15 29 2.407 522    SK6DW

21. SMØJ    22/22 44 41/40 81 14/15 29 2.349 510 SMØDZH SLØZS
22. SM5ALJ   32/20 52 57/27 84 17/10 27 2.268 492    SK5JV
23. SM6PVB   24/21 45 46/34 80 16/12 28 2.240 486    SK6GX
24. SM5BTX   25/18 43 45/30 75 13/10 23 1.725 374    SK5AA
25. SK4UW   24/10 34 46/20 66 16/ 9 25 1.650 358 SM4JHK SK4UW
26. SM7BGB   21/ 9 30 42/18 60 15/ 9 24 1.440 312    SK7OL
27. SM6MVL   19/13 32 38/26 64 13/ 9 22 1.408 306    SK6LK
28. SM1CIO   15/17 32 25/30 55 11/13 24 1.320 286    SK1BL
29. SM7AIL   20/12 32 37/20 57 14/ 9 23 1.311 285    SK7HW
30. SM5EPC   25/ 9 34 45/16 61 14/ 6 20 1.220 265    SK5RO

31. SM2PSJ   21/12 33 37/23 60 11/ 9 20 1.200 260    SK2AZ
32. SM5LSM   19/ 8 27 36/16 52 12/ 7 19  988 214    SK5AA
33. SK6AW   15/10 25 29/20 49 10/ 8 18  882 191 SM6KIU SK6AW
34. SM6CPO   15/ 5 20 30/10 40 12/ 4 16  640 139    SK6GX
35. SM6IQD   0/ 6  6  0/12 12  0/ 4  4   48  10    SK6AW
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5IMO   20/20 40 40/39 79 13/12 25 1.975 1000    SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM4TIY   12  
SM5ILE   29  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SMØWLL   1  
SMØXOF   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 4 SSB
14 april 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       11.658
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         8.326
 3. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      6.552
 4. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        4.608
 5. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       4.112
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        4.068
 7. SK5SU - Surahammars Radio Amatörer      3.978
 8. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      3.960
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        3.531
10. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.441

11. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   3.317
12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     3.200
13. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.880
14. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        2.700
15. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.632
16. SK6DZ - WGA Radio Club            2.604
17. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     2.407
18. SLØZS - FRO Stockholms län          2.349
19. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         1.975
20. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       1.650

21. SK7OL - Åby Radioklubb            1.440
22. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.408
23. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.320
24. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer      1.311
25. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.220
26. SK6AW - Hisingens Radioklubb          930
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                               
42 62 32 43 33 45 33 40                                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt4s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003