http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 4 CW
14 april 2002

Loggar
Deltagare: 33  
Insända loggar: 33 (100%)
Totala antalet QSO: 1.255  
Felaktiga QSO: 53 (4.2%)
Felfria loggar: 11 (33.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 0 3 7 2 8 6 5 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 1 1 3   4   1         1 3 1 1     4 2 1 1 5   3 16 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3Z    28/28 56 56/56 112 15/14 29 3.248 1000 SM3BDZ SK3JR
 2. SM5NBE   30/22 52 58/44 102 15/14 29 2.958 911    SK3GK
 3. SM3R    27/26 53 52/52 104 12/15 27 2.808 865 SM3CBR SK3GK
 4. 7S3A    28/21 49 56/42 98 15/13 28 2.744 845 SM3CER SK3BG
 5. SM3X    27/20 47 52/40 92 15/12 27 2.484 765 SM3CVM SK3JR
 6. SM7BVO   24/27 51 46/52 98 13/12 25 2.450 754    SK7AX
 7. SMØXG   25/20 45 50/40 90 14/12 26 2.340 720    SKØHB
 8. SM3EAE   26/21 47 50/40 90 14/11 25 2.250 693    SK3JR
 9. SM7EH   25/19 44 46/38 84 14/12 26 2.184 672    SK7AX
10. SM7C    21/21 42 42/42 84 12/13 25 2.100 647 SM7CFZ SK7AX

11. SM2T    26/16 42 50/32 82 15/ 9 24 1.968 606 SM2EZT SK2AZ
12. SM5MLE   21/23 44 38/46 84 10/12 22 1.848 569    SK5AA
13. SMØJ    21/17 38 42/30 72 13/12 25 1.800 554 SMØDZH SLØZS
14. SM4SX   21/16 37 42/32 74 13/11 24 1.776 547    -
15. SM6X    24/20 44 40/28 68 14/12 26 1.768 544    SK6HD
16. SM6IQD   24/18 42 46/34 80 12/10 22 1.760 542    SK6AW
17. SM3AVW   25/15 40 48/28 76 14/ 9 23 1.748 538    SK3JR
 . SM5AHD   20/19 39 40/36 76 11/12 23 1.748 538    SKØHB
19. SKØHB/4  20/26 46 32/50 82  8/13 21 1.722 530 SM4THN -
20. SM5DXR   24/17 41 44/30 74 13/10 23 1.702 524    SK5AA

21. SM7EOI   18/16 34 34/32 66 13/12 25 1.650 508    SK7CA
22. SM6BSK   20/14 34 40/28 68 13/11 24 1.632 502    -
23. SM5S    24/ 9 33 44/18 62 12/ 8 20 1.240 382 SM5SIC SK5AA
24. SM2KAL   26/ 9 35 52/18 70 13/ 4 17 1.190 366    SK2TP
25. SM7HVQ   10/19 29 20/38 58  9/11 20 1.160 357    SK7YX
26. SM3VDX   18/13 31 34/26 60 12/ 7 19 1.140 351    SK3JR
 . SM6PVB   20/11 31 38/22 60 11/ 8 19 1.140 351    SK6GX
28. SM6WQB   13/12 25 26/24 50  9/10 19  950 292    SK6DZ
29. SM2PSJ   16/ 9 25 30/16 46  9/ 5 14  644 198    SK2AZ
30. SM6CPO   11/ 7 18 22/14 36  7/ 5 12  432 133    SK6GX

31. SM5BTX   10/ 7 17 12/12 24  4/ 3  7  168  52    SK5AA

  SM5ALJ   Checklog                      SK5JV
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5IMO   23/16 39 46/32 78 12/11 23 1.794 1000    SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 4 CW
14 april 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       10.870
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       6.734
 3. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        5.766
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         4.958
 5. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       4.088
 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.744
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.612
 8. SLØZS - FRO Stockholms län          1.800
 9. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         1.794
10. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.768

11. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.760
12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.650
13. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.572
14. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.190
15. SK7YX - Westbo Radioklubb          1.160
16. SK6DZ - WGA Radio Club             950
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                               
42 62 32 43 33 45 33 40                                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt4c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003