http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 3 SSB
17 mars 2002

Loggar
Deltagare: 45  
Insända loggar: 41 (91.1%)
Totala antalet QSO: 1.871  
Felaktiga QSO: 79 (4.2%)
Felfria loggar: 10 (24.4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
6 1 5 5 4 12 6 6 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
3 4 2 3   1   1 1 3 1   1 3 2   2 1 6 1 1 4     5 19 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5NBE   40/37 77 72/73 145 18/18 36 5.220 1000    SK3GK
 2. SM3R    37/36 73 73/71 144 18/18 36 5.184 993 SM3CBR SK3GK
 3. 7S3A    39/32 71 75/63 138 18/18 36 4.968 952 SM3CER SK3BG
 4. SMØWKA   38/33 71 73/65 138 17/16 33 4.554 872    SKØHB
 5. SM7HSP   35/30 65 67/55 122 18/16 34 4.148 795    SK7JC
 6. SM5FNU   36/28 64 67/56 123 18/15 33 4.059 778    SK5SU
 7. SM5ALJ   39/29 68 72/53 125 17/14 31 3.875 742    SK5JV
 8. 8S4Z    35/25 60 68/47 115 18/15 33 3.795 727 SM4SET SK4RL
 9. SM5S    33/26 59 62/52 114 17/15 32 3.648 699 SM5SIC SK5AA
10. SM5DXR   32/28 60 58/55 113 16/16 32 3.616 693    SK5AA

11. SM6IQD   33/28 61 59/56 115 16/15 31 3.565 683    SK6AW
12. SM3AF   32/29 61 57/55 112 16/14 30 3.360 644    SK3BG
13. SMØXG   22/30 52 42/60 102 15/16 31 3.162 606    SKØHB
14. SM2T    36/25 61 64/50 114 15/12 27 3.078 590 SM2EZT SK2AZ
15. SM1CIO   27/25 52 46/43 89 15/16 31 2.759 529    SK1BL
16. SM7LZQ   25/21 46 49/42 91 17/13 30 2.730 523    SK7AX
17. SM6VKC   16/30 46 32/59 91 12/17 29 2.639 506    SK6DW
18. SM5AHD   30/27 57 50/44 94 14/14 28 2.632 504    SKØHB
19. SM7EOI   26/19 45 48/37 85 17/13 30 2.550 489    SK7CA
20. SM4W    23/24 47 43/43 86 15/14 29 2.494 478 SM4WGB SK4BX

 . SM7PER   28/19 47 51/35 86 17/12 29 2.494 478    SK7JC
22. SM6FXW   25/18 43 49/35 84 14/15 29 2.436 467    SK6KY
23. SMØJ    20/24 44 37/47 84 13/15 28 2.352 451 SMØDZH SLØZS
24. SM7BGB   23/17 40 45/33 78 15/15 30 2.340 448    SK7OL
25. SM5BTX   27/19 46 48/32 80 15/10 25 2.000 383    SK5AA
26. SMØVDZ   24/17 41 42/33 75 14/11 25 1.875 359    SKØHB
27. SM6PVB   20/22 42 38/39 77 11/13 24 1.848 354    SK6GX
28. SK4UW   22/14 36 43/25 68 14/10 24 1.632 313 SM4JHK SK4UW
29. SM6MVL   17/16 33 31/31 62 13/12 25 1.550 297    SK6LK
30. SMØHXB   17/18 35 30/34 64 11/13 24 1.536 294    SKØMM

31. SK3BG   25/12 37 47/21 68 13/ 8 21 1.428 274 SM3FJF SK3BG
32. SM5EPC   17/15 32 33/27 60 12/ 9 21 1.260 241    SK5RO
33. SM2PSJ   18/13 31 34/22 56 11/ 8 19 1.064 204    SK2AZ
34. SM6CPO   14/12 26 28/22 50  9/ 9 18  900 172    SK6GX
35. SM5DYC   2/28 30  4/53 57  2/13 15  855 164    SK5AA
36. SK5UM    9/14 23 18/27 45  7/ 9 16  720 138    SK5UM
37. SM3UQO   15/13 28 26/24 50  7/ 6 13  650 125    SK3BG
38. SM5AJV   1/22 23  0/41 41  0/13 13  533 102    SKØHB
39. SM7WXU   9/ 7 16 18/14 32  7/ 6 13  416  80    SK7JC
40. SM2WRG   13/ 7 20 19/14 33  6/ 5 11  363  70    SL2ET

  SKØX    Checklog                  OH5JTI SKØHB
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM2KAL   11  
SM4AAY   35  
SM5EFP   6  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM2XHI   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 3 SSB
17 mars 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       12.756
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer      10.406
 3. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer       10.404
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         10.119
 5. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   7.058
 6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       4.142
 7. SK5SU - Surahammars Radio Amatörer      4.059
 8. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      3.875
 9. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      3.795
10. SK6AW - Hisingens Radioklubb         3.565

11. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.759
12. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.748
13. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.730
14. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     2.639
15. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.550
16. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.494
17. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       2.436
18. SLØZS - FRO Stockholms län          2.352
19. SK7OL - Åby Radioklubb            2.340
20. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       1.632

21. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.550
22. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre  1.536
23. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.260
24. SK5UM - Flens Radioamatörer          720
25. SL2ET - Norrbottens Arméflygbataljon AF1    363
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                   
42 62 32 43 33 45                                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt3s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003