http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 3 CW
17 mars 2002

Loggar
Deltagare: 33  
Insända loggar: 30 (90.9%)
Totala antalet QSO: 1.190  
Felaktiga QSO: 53 (4.5%)
Felfria loggar: 11 (36.7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 3 8 1 6 7 5 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 1 2   5             2 4   1     3 1 1 2 5   3 14 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3R    29/24 53 58/45 103 12/13 25 2.575 1000 SM3CBR SK3GK
 2. SM5NBE   27/26 53 54/50 104 12/12 24 2.496 969    SK3GK
 3. SM3Z    27/25 52 54/49 103 12/12 24 2.472 960 SM3BDZ SK3JR
 4. SM3X    29/21 50 58/42 100 12/11 23 2.300 893 SM3CVM SK3JR
 5. 7S3A    27/20 47 54/40 94 12/11 23 2.162 840 SM3CER SK3BG
 6. SL3A    24/22 46 47/42 89 12/11 23 2.047 795 SM3OJR SK3JR
 7. SM7EH   24/22 46 48/42 90 11/11 22 1.980 769    SK7AX
 8. SM7C    25/21 46 48/39 87 11/11 22 1.914 743 SM7CFZ SK7AX
 9. SM5MLE   23/24 47 40/46 86 11/11 22 1.892 735    SK5AA
10. SM6PVB   23/20 43 44/39 83 12/10 22 1.826 709    SK6GX

11. SM3AVW   26/17 43 51/34 85 11/10 21 1.785 693    SK3JR
12. SM6VVT   23/22 45 43/40 83 10/11 21 1.743 677    SK6NL
13. SMØXG   21/20 41 39/38 77 11/10 21 1.617 628    SKØHB
14. SMØJ    20/17 37 40/34 74 11/10 21 1.554 603 SMØDZH SLØZS
15. SM4SX   22/15 37 43/30 73 12/ 9 21 1.533 595    -
16. SM2T    27/12 39 54/22 76 12/ 7 19 1.444 561 SM2EZT SK2AZ
 . SM6BSK   23/16 39 46/30 76 12/ 7 19 1.444 561    -
 . SM7FWZ   23/16 39 45/31 76 11/ 8 19 1.444 561    SK7AX
19. SM5AHD   19/21 40 32/38 70  9/11 20 1.400 544    SKØHB
20. SM7LZQ   22/14 36 43/26 69 12/ 8 20 1.380 536    SK7AX

21. SM2KAL   25/10 35 50/20 70 12/ 7 19 1.330 517    SK2TP
22. SM6IQD   26/16 42 44/28 72 10/ 7 17 1.224 475    SK6AW
23. SM5S    22/14 36 42/22 64 11/ 8 19 1.216 472 SM5SIC SK5AA
24. SM5ALJ   25/17 42 36/26 62 11/ 6 17 1.054 409    SK5JV
25. SM3VDX   15/15 30 30/28 58  9/ 8 17  986 383    SK3JR
26. SM5DXR   16/15 31 30/24 54  8/ 9 17  918 357    SK5AA
27. SM6NM   18/10 28 33/20 53 10/ 5 15  795 309    -
28. SM7HVQ   14/11 25 28/18 46  8/ 6 14  644 250    SK7YX
29. SM2PSJ   17/10 27 27/14 41  7/ 4 11  451 175    SK2AZ
30. SM6CPO   8/ 7 15 16/14 30  6/ 4 10  300 117    SK6GX
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SKØX   9  
SM6X   6  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM3UQO   3  

Top of page

Klubbtävlingen MT 3 CW
17 mars 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       9.590
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       6.718
 3. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        5.071
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         4.026
 5. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.017
 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.162
 7. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.126
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.895
 9. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       1.743
10. SLØZS - FRO Stockholms län          1.554

11. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.330
12. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.224
13. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.054
14. SK7YX - Westbo Radioklubb           644
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                   
42 62 32 43 33 45                                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt3c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003