http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 2 SSB
17 februari 2002

Loggar
Deltagare: 43  
Insända loggar: 41 (95.3%)
Totala antalet QSO: 1.954  
Felaktiga QSO: 84 (4.3%)
Felfria loggar: 6 (14.6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
7 1 4 7 3 9 7 5 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 6 1 3 1 1 1   1 1 2   1 3 2 1 3   4   2 3 2   4 20 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    41/37 78 81/73 154 19/19 38 5.852 1000 SM3CER SK3BG
 2. SMØWKA   40/37 77 75/70 145 19/17 36 5.220 892    SKØHB
 3. SM5NBE   38/35 73 73/67 140 19/18 37 5.180 885    SK3GK
 4. SM7HSP   36/30 66 71/57 128 19/18 37 4.736 809    SK7JC
 5. SM3R    36/31 67 69/61 130 18/17 35 4.550 778 SM3CBR SK3GK
 6. SK3GA   36/37 73 68/69 137 18/15 33 4.521 773 SM3IRD SK3GA
 7. SM6IQD   37/32 69 72/60 132 17/15 32 4.224 722    SK6AW
 8. SM5DXR   30/35 65 59/67 126 16/17 33 4.158 711    SK5AA
 9. 8S4Z    38/26 64 71/49 120 18/16 34 4.080 697 SM4SET SK4RL
10. SM7LZQ   31/28 59 59/54 113 19/17 36 4.068 695    SK7AX

11. SM2T    36/31 67 69/57 126 16/15 31 3.906 667 SM2EZT SK2AZ
12. SM5AHD   29/34 63 51/63 114 16/18 34 3.876 662    SKØHB
13. SM5ALJ   36/25 61 67/45 112 18/15 33 3.696 632    SK5JV
14. SM5FNU   34/26 60 65/50 115 17/15 32 3.680 629    SK5SU
15. SM7R    32/24 56 59/45 104 18/17 35 3.640 622 SM7VHS SK7JC
16. SMØXG   33/24 57 65/41 106 18/14 32 3.392 580    SKØHB
17. SM6VKC   25/33 58 47/57 104 17/15 32 3.328 569    SK6DW
18. SM7A    20/27 47 39/52 91 13/18 31 2.821 482 SM7GXR SK7IZ
19. SM3EAE   29/19 48 58/36 94 15/13 28 2.632 450    SK3JR
20. SK3BG   26/21 47 51/39 90 16/12 28 2.520 431 SM3FJF SK3BG

 . SM5TJH   23/24 47 43/47 90 14/14 28 2.520 431    SK5BN
22. SM6FXW   23/20 43 43/37 80 15/16 31 2.480 424    SK6KY
23. SMØLZT   20/20 40 39/39 78 14/15 29 2.262 387    SKØHB
24. SM5S    19/25 44 38/44 82 14/13 27 2.214 378 SM5SIC SK5AA
25. SM4GT   21/20 41 37/39 76 13/15 28 2.128 364    SK4RL
26. SK4UW   27/12 39 53/23 76 17/10 27 2.052 351 SM4JHK SK4UW
27. SM6PVB   20/20 40 39/33 72 14/14 28 2.016 344    SK6GX
28. SMØJ    16/20 36 30/37 67 11/15 26 1.742 298 SMØDZH SLØZS
29. SMØHXB   17/18 35 31/33 64 13/13 26 1.664 284    SKØMM
30. SM6MVL   14/18 32 25/35 60 11/14 25 1.500 256    SK6LK

31. SLØZZF   18/20 38 27/37 64 11/12 23 1.472 252 SMØUIE SLØZZF
32. SM7BGB   18/12 30 35/23 58 14/11 25 1.450 248    SK7OL
33. SKØCC   21/12 33 39/23 62 14/ 9 23 1.426 244 SMØEPU SKØCC
34. SL1FRO   13/16 29 25/25 50 12/12 24 1.200 205    SK1BL
35. SM5LSM   19/12 31 35/21 56 12/ 8 20 1.120 191    SK5AA
36. SM2KAL   24/ 6 30 47/10 57 12/ 5 17  969 166    SK2TP
37. SM3T    12/13 25 24/26 50  9/ 9 18  900 154 SM3RUJ SK3JR
38. SM3UQO   12/13 25 23/24 47  7/10 17  799 137    SK3BG
39. SM2WRG   14/ 8 22 22/16 38  9/ 5 14  532  91    SL2ET
40. SM2PSJ   8/ 8 16 13/16 29  7/ 6 13  377  64    SK2AZ

41. SK5UM   15/ 8 23 21/ 5 26 10/ 3 13  338  58    SK5UM
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM6X   35  
SM6XNO   5  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 2 SSB
17 februari 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       14.750
 2. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        9.730
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       9.171
 4. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   8.376
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         7.492
 6. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      6.208
 7. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     4.521
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       4.283
 9. SK6AW - Hisingens Radioklubb         4.224
10. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       4.068

11. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      3.696
12. SK5SU - Surahammars Radio Amatörer      3.680
13. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       3.532
14. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     3.328
15. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer     2.821
16. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        2.520
17. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       2.480
18. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       2.052
19. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.016
20. SLØZS - FRO Stockholms län          1.742

21. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre  1.664
22. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.500
23. SLØZZF - FRO Svartlösa            1.472
24. SK7OL - Åby Radioklubb            1.450
25. SKØCC - Radiosektion Tif-Stockholm      1.426
26. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.200
27. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    969
28. SL2ET - Norrbottens Arméflygbataljon AF1    532
29. SK5UM - Flens Radioamatörer          338
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                       
42 62 32 43                                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt2s.htm
Copyright © 2002-2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 13, 2002
Most recent revision July 21, 2003