http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 2 CW
17 februari 2002

Loggar
Deltagare: 32  
Insända loggar: 31 (96.9%)
Totala antalet QSO: 1.226  
Felaktiga QSO: 48 (3.9%)
Felfria loggar: 12 (38.7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 3 10 0 5 4 7 6 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 1 2   6         1     3   1     2   2 2 6   3 13 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3Z    28/24 52 55/47 102 12/11 23 2.346 1000 SM3BDZ SK3JR
 . SM3R    28/25 53 55/47 102 12/11 23 2.346 1000 SM3CBR SK3GK
 3. SM3EAE   25/25 50 49/49 98 11/12 23 2.254 961    SK3JR
 4. 7S3A    23/23 46 45/45 90 12/11 23 2.070 882 SM3CER SK3BG
 . SM5AHD   27/23 50 47/43 90 12/11 23 2.070 882    SKØHB
 6. SL3A    24/24 48 47/45 92 11/11 22 2.024 863 SM3OJR SK3JR
 7. SMØXG   24/23 47 42/45 87 11/12 23 2.001 853    SKØHB
 8. SM7C    31/21 52 55/42 97 12/ 8 20 1.940 827 SM7CFZ SK7AX
 9. SM7BVO   22/23 45 43/45 88 10/12 22 1.936 825    SK7AX
10. SM5NBE   23/22 45 46/44 90 11/10 21 1.890 806    SK3GK

11. SM2T    23/23 46 43/46 89 11/10 21 1.869 797 SM2EZT SK2AZ
12. SM7FWZ   28/18 46 51/35 86 12/ 9 21 1.806 770    SK7AX
13. SM7EH   24/18 42 47/35 82 12/10 22 1.804 769    SK7AX
14. SM3X    20/23 43 39/45 84 10/11 21 1.764 752 SM3CVM SK3JR
15. SM6PVB   23/19 42 45/37 82 11/10 21 1.722 734    SK6GX
16. SMØJ    20/20 40 39/39 78 11/11 22 1.716 731 SMØDZH SLØZS
17. SKØX    27/22 49 49/41 90 10/ 9 19 1.710 729 OH5JTI SKØHB
18. SM5ALJ   24/23 47 46/43 89 10/ 9 19 1.691 721    SK5JV
19. SM3AVW   23/20 43 42/37 79 10/11 21 1.659 707    SK3JR
20. SM2KAL   25/15 40 49/29 78 11/10 21 1.638 698    SK2TP

21. SM5DXR   24/19 43 39/29 68 10/10 20 1.360 580    SK5AA
 . SM7LZQ   21/18 39 37/31 68 10/10 20 1.360 580    SK7AX
23. SK3GA   18/19 37 34/36 70 10/ 9 19 1.330 567 SM3IRD SK3GA
24. SM6IQD   24/13 37 45/26 71 10/ 6 16 1.136 484    SK6AW
25. SM5S    18/18 36 31/30 61  8/ 7 15  915 390 SM5SIC SK5AA
26. SM3VDX   15/13 28 28/23 51  7/ 7 14  714 304    SK3JR
27. SM7HVQ   12/13 25 17/23 40  7/ 8 15  600 256    SK7YX
28. SM7A    14/ 7 21 24/12 36  8/ 5 13  468 199 SM7GXR SK7IZ
29. SM6CPO   8/10 18 11/20 31  5/ 6 11  341 145    SK6GX
30. SM2PSJ   7/ 4 11 11/ 8 19  4/ 3  7  133  57    SK2AZ

31. SM3UQO   3/ 2  5  6/ 4 10  1/ 2  3   30  13    SK3BG
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM6X   27  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 2 CW
17 februari 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       10.761
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       8.846
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       5.781
 4. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        4.236
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.275
 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.100
 7. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.063
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.002
 9. SLØZS - FRO Stockholms län          1.716
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.691

11. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.638
12. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.330
13. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.136
14. SK7YX - Westbo Radioklubb           600
15. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer      468
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                       
42 62 32 43                                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt2c.htm
Copyright © 2002-2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 13, 2002
Most recent revision July 21, 2003