http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 1 CW
13 januari 2002

Loggar
Deltagare: 42  
Insända loggar: 39 (92.9%)
Totala antalet QSO: 1.597  
Felaktiga QSO: 83 (5.2%)
Felfria loggar: 11 (28.2%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
7 0 4 9 4 7 4 7 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
3 5 1 2   5   1     1   1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 6 1 3 20 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    31/33 64 59/64 123 16/16 32 3.936 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM5NBE   34/31 65 63/59 122 17/14 31 3.782 961    SK3GK
 3. 7S2E    30/30 60 59/59 118 15/14 29 3.422 869 SM2DMU SK2KW
 4. SM3Z    33/29 62 59/52 111 15/14 29 3.219 818 SM3BDZ SK3JR
 5. SM3X    31/26 57 59/49 108 15/14 29 3.132 796 SM3CVM SK3JR
 6. SKØX    32/24 56 61/46 107 15/14 29 3.103 788 OH5JTI SKØHB
 7. SM2T    33/25 58 59/47 106 14/14 28 2.968 754 SM2EZT SK2AZ
 8. SL3A    32/21 53 59/39 98 16/14 30 2.940 747 SM3OJR SK3JR
 . SM6BSK   26/25 51 50/48 98 15/15 30 2.940 747    -
10. SM7BVO   29/23 52 55/44 99 15/13 28 2.772 704    SK7AX

11. SM5ALJ   29/25 54 52/46 98 14/13 27 2.646 672    SK5JV
12. SM6IQD   34/15 49 63/30 93 15/12 27 2.511 638    SK6AW
13. SM7EH   30/21 51 56/38 94 15/11 26 2.444 621    SK7AX
14. SM3EAE   31/20 51 59/38 97 15/10 25 2.425 616    SK3JR
15. SMØAHQ   25/24 49 46/46 92 12/14 26 2.392 608    -
16. SKØCC   31/22 53 55/38 93 14/11 25 2.325 591 SMØEPU SKØCC
17. SMØJ    23/23 46 41/43 84 13/14 27 2.268 576 SMØDZH SLØZS
18. SMØXG   24/19 43 45/36 81 14/12 26 2.106 535    SKØHB
19. SM3AVW   30/18 48 53/33 86 13/11 24 2.064 524    SK3JR
20. SM7FWZ   25/20 45 46/36 82 14/11 25 2.050 521    SK7AX

21. SM7ATL   20/19 39 37/36 73 12/14 26 1.898 482    SK7CA
22. SM5MLE   21/19 40 39/33 72 11/14 25 1.800 457    SK5AA
23. SM4SX   21/21 42 35/37 72 12/12 24 1.728 439    -
24. SM6WQB   20/16 36 34/29 63 13/14 27 1.701 432    SK6DZ
25. SM7LZQ   22/18 40 37/31 68 13/11 24 1.632 415    SK7AX
26. SM5AHD   22/19 41 36/26 62 12/10 22 1.364 347    SKØHB
27. SMØY    24/13 37 45/23 68 12/ 8 20 1.360 346 SMØOY SKØCT
28. SM5DXR   21/18 39 30/26 56 11/ 8 19 1.064 270    SK5AA
29. SM3VDX   19/17 36 33/17 50 11/ 8 19  950 241    SK3JR
30. SM7A    11/ 7 18 19/11 30 10/ 7 17  510 130 SM7GXR SK7IZ

31. SM7HVQ   10/ 9 19 19/13 32  8/ 7 15  480 122    SK7YX
32. SM2JKZ   8/ 4 12 14/ 8 22  5/ 3  8  176  45    -
33. SK3GA    4/ 6 10  7/12 19  4/ 5  9  171  43 SM3IRD SK3GA
34. SMØLZT   10/ 7 17 13/ 5 18  6/ 3  9  162  41    SKØHB
 . SM4SEF   10/ 3 13 16/ 2 18  8/ 1  9  162  41    -
36. SM2PSJ   7/ 4 11  8/ 4 12  3/ 1  4   48  12    SK2AZ
37. SM3UQO   2/ 0  2  2/ 0  2  1/ 0  1   2  1    SK3BG
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5W    30/25 55 55/47 102 14/14 28 2.856 1000 SM5IMO SK5EW
 2. SM4RRF   9/14 23 15/26 41  4/12 16  656 230    -

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SK4W   31  
SM5AJV   32  
SM6X   32  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 1 CW
13 januari 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       14.730
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       8.898
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       6.735
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.938
 5. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        3.782
 6. SK2KW - Outback DX Club           3.422
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       3.016
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.864
 9. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         2.856
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.646

11. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.511
12. SKØCC - Radiosektion Tif-Stockholm      2.325
13. SLØZS - FRO Stockholms län          2.268
14. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.898
15. SK6DZ - WGA Radio Club            1.701
16. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   1.360
17. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer      510
18. SK7YX - Westbo Radioklubb           480
19. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      171
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                           
42 62                                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt1c.htm
Copyright © 2002-2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 11, 2002
Most recent revision July 21, 2003