http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 12 CW
15 december 2002

Loggar
Deltagare: 18  
Insända loggar: 18 (100%)
Totala antalet QSO: 474  
Felaktiga QSO: 16 (3.4%)
Felfria loggar: 8 (44.4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 0 0 7 0 5 0 5 4 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  1 1     3   2                     4     2 5     7 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    16/16 32 32/32 64  6/ 5 11  704 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM3Z    15/15 30 30/30 60  6/ 5 11  660 938 SM3BDZ SK3JR
 . SM5DYC   15/15 30 30/30 60  6/ 5 11  660 938    SK5AA
 4. SM3X    15/14 29 30/28 58  6/ 5 11  638 906 SM3CVM SK3JR
 5. SM5ALJ   15/15 30 28/28 56  6/ 5 11  616 875    SK5JV
 6. SM3EAE   15/15 30 30/30 60  5/ 5 10  600 852    SK3JR
 . SM7BVO   16/15 31 30/30 60  5/ 5 10  600 852    SK7AX
 . SM7EH   15/15 30 30/30 60  5/ 5 10  600 852    SK7AX
 9. SM3AVW   15/15 30 28/30 58  5/ 5 10  580 824    SK3JR
 . SM5ACQ   13/16 29 26/32 58  5/ 5 10  580 824    SK5AA

11. SM5NBE   15/15 30 28/28 56  5/ 5 10  560 795    SK3GK
12. SM7C    14/14 28 26/28 54  5/ 5 10  540 767 SM7CFZ SK7AX
 . SM7EOI   13/15 28 26/28 54  5/ 5 10  540 767    SK7CA
14. SM7ATL   14/14 28 22/28 50  4/ 5  9  450 639    SK7CA
15. SM5DXR   13/13 26 22/26 48  4/ 5  9  432 614    SK5AA
16. SM3VDX   12/14 26 22/24 46  4/ 5  9  414 588    SK3JR
17. SM3UQO   0/ 2  2  0/ 2  2  0/ 1  1   2  3    SK3BG

  SMØLZT   Checklog                      SKØHB
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 12 CW
15 december 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.892
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.740
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.672
 4. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      990
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        706
 6. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       616
 7. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         560
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11 17 23 21 26 22 33 26 28 18 32

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt12c.htm
Copyright © 2002-2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 17, 2002
Most recent revision July 21, 2003