http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 11 SSB
17 november 2002

Loggar
Deltagare: 28  
Insända loggar: 28 (100%)
Totala antalet QSO: 957  
Felaktiga QSO: 49 (5.1%)
Felfria loggar: 13 (46.4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 1 1 4 3 6 7 2 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 2 1 1       1 1   1   1 4 1 1 2 1 4   1 3   1   17 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    23/23 46 46/46 92 14/15 29 2.668 1000 SM3CER SK3BG
 2. SMØGRD   23/23 46 46/46 92 13/15 28 2.576 966    -
 3. SM4W    21/24 45 42/48 90 13/15 28 2.520 945 SM4WGB SK4BX
 4. 8S4Z    23/22 45 46/44 90 13/14 27 2.430 911 SM4SET SK4RL
 5. SM7ATL   23/21 44 46/42 88 13/14 27 2.376 891    SK7CA
 6. SMØOY   21/24 45 42/46 88 12/14 26 2.288 858    SKØCT
 7. SM6IQD   23/25 48 44/46 90 12/13 25 2.250 843    SK6AW
 8. SM1CIO   20/24 44 38/42 80 12/15 27 2.160 810    SK1BL
 9. SMØJ    18/23 41 36/46 82 12/14 26 2.132 799 SMØDZH SLØZS
10. SM6FXW   17/24 41 34/46 80 11/15 26 2.080 780    SK6KY

11. SMØXG   23/21 44 38/42 80 11/14 25 2.000 750    SKØHB
12. SM6X    22/23 45 38/36 74 12/12 24 1.776 666    SK6HD
13. SM5DXR   20/22 42 38/38 76 12/11 23 1.748 655    SK5AA
14. SM3AF   20/21 41 36/36 72 11/13 24 1.728 648    SK3BG
15. SK4UW   20/15 35 40/30 70 13/11 24 1.680 630 SM4JHK SK4UW
16. SM6XQW   15/18 33 30/34 64 11/12 23 1.472 552    SK6LK
17. SM6VVT   13/18 31 26/36 62  9/14 23 1.426 534    SK6NL
18. SM5LSM   15/17 32 30/32 62 10/12 22 1.364 511    SK5AA
19. SM5ACQ   13/20 33 26/40 66  8/12 20 1.320 495    SK5AA
20. SM5BTX   17/18 35 28/34 62 10/11 21 1.302 488    SK5AA

21. SL5ZXR   14/18 32 26/32 58  9/12 21 1.218 457 SM5ARR SK5BE
22. SM7BGB   12/17 29 22/32 54  9/12 21 1.134 425    SK7OL
23. SM3UQO   12/14 26 24/26 50  8/10 18  900 337    SK3BG
24. SM2LIY   0/17 17  0/26 26  0/11 11  286 107    -
25. SK6AW   10/ 1 11 20/ 2 22  7/ 0  7  154  58 SM6KIU SK6AW
26. SK3GA    3/ 0  3  6/ 0  6  3/ 0  3   18  7 SM3IRD SK3GA
27. SM6IXX   1/ 2  3  2/ 4  6  0/ 1  1   6  2    SK6AW

  SM5AQD   Checklog                      -
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 11 SSB
17 november 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK5AA - Västerås Radioklubb         5.734
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       5.296
 3. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.520
 4. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      2.430
 5. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.410
 6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.376
 7. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   2.288
 8. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.160
 9. SLØZS - FRO Stockholms län          2.132
10. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       2.080

11. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.000
12. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.776
13. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       1.680
14. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.472
15. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       1.426
16. SK5BE - Nyköpings Sändareamatörer      1.218
17. SK7OL - Åby Radioklubb            1.134
18. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer       18
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
   
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11 17 23 21 26 22 33 26 28    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt11s.htm
Copyright © 2002-2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 15, 2002
Most recent revision July 21, 2003