http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 SSB
13 oktober 2002

Loggar
Deltagare: 33  
Insända loggar: 27 (81.8%)
Totala antalet QSO: 1.015  
Felaktiga QSO: 40 (3.9%)
Felfria loggar: 7 (25.9%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 2 1 4 7 7 6 3 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 1 2   1   1 2   1   1 2 2 1 1 2 4 4 1 2 1 1   20 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    27/24 51 51/46 97 18/17 35 3.395 1000 SM3CER SK3BG
 2. SMØWKA   28/27 55 49/49 98 17/17 34 3.332 981    SKØHB
 3. SM4W    24/25 49 45/48 93 18/17 35 3.255 959 SM4WGB SK4BX
 4. SM6IQD   24/25 49 46/44 90 17/18 35 3.150 928    SK6AW
 5. SL4CM   25/23 48 44/45 89 16/17 33 2.937 865 SM4TUG SL4CM
 6. SM5AHD   23/25 48 40/45 85 16/17 33 2.805 826    SKØHB
 7. SM5ALJ   25/22 47 46/41 87 15/16 31 2.697 794    SK5JV
 8. SK3GA   24/22 46 44/39 83 18/14 32 2.656 782 SM3IRD SK3GA
 9. SM5DXR   22/26 48 39/48 87 14/16 30 2.610 769    SK5AA
10. SMØXG   24/22 46 42/41 83 16/15 31 2.573 758    SKØHB

11. SM3EAE   24/22 46 44/35 79 17/14 31 2.449 721    SK3JR
12. SM7TZK   22/20 42 41/35 76 17/15 32 2.432 716    -
13. SM4AIO   18/23 41 34/44 78 15/15 30 2.340 689    -
14. SM5BTX   20/20 40 38/36 74 15/16 31 2.294 676    SK5AA
15. SM7ATL   21/20 41 40/33 73 15/13 28 2.044 602    SK7CA
16. SM6FXW   23/17 40 44/29 73 15/11 26 1.898 559    SK6KY
17. SMØJ    16/21 37 27/37 64 12/16 28 1.792 528 SMØDZH SLØZS
18. SM6XQW   14/18 32 26/34 60 12/14 26 1.560 459    SK6LK
19. SM5LSM   13/14 27 25/26 51 10/11 21 1.071 315    SK5AA
20. SM1HPV   11/15 26 21/27 48  9/13 22 1.056 311    SK1BL

21. SM4F    26/ 0 26 48/ 0 48 17/ 0 17  816 240 SM4DHF SK4BX
22. SM3LIV   8/11 19 15/18 33  7/ 9 16  528 156    SK3BG
23. SK6AW   12/ 8 20 20/14 34  8/ 6 14  476 140 SM6KIU SK6AW
24. SM7OHB   7/ 9 16 14/18 32  6/ 8 14  448 132    -

  SM2DMU   Checklog                      SK2KW
  SM5AQD   Checklog                      -
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5IMO   16/23 39 28/41 69 12/17 29 2.001 1000    SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM1CIO   24  
SM4O   19  
SM6X   20  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SK4WJ   1  
SM4THN   1  
SM6SMY   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 SSB
13 oktober 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       8.710
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         5.975
 3. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        4.071
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.923
 5. SK6AW - Hisingens Radioklubb         3.626
 6. SL4CM - Bergslagens Artilleriregemente    2.937
 7. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.697
 8. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     2.656
 9. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.449
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.044

11. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         2.001
12. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       1.898
13. SLØZS - FRO Stockholms län          1.792
14. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.560
15. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.056
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11 17 23 21 26 22 33        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt10s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003