http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 CW
13 oktober 2002

Loggar
Deltagare: 22  
Insända loggar: 20 (90.9%)
Totala antalet QSO: 630  
Felaktiga QSO: 33 (5.2%)
Felfria loggar: 5 (25.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 0 0 5 2 6 3 2 6 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 2 1 2 1 2             1 1   1 1   2 1 1 1 3     15 st

 
MT Resultat 2002
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    19/20 39 35/39 74 12/13 25 1.850 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM3X    18/18 36 35/35 70 12/11 23 1.610 870 SM3CVM SK3JR
 . SM7BVO   18/20 38 33/37 70 11/12 23 1.610 870    SK7AX
 4. SM6BSK   16/18 34 31/35 66 11/12 23 1.518 821    -
 5. SMØJ    15/18 33 29/33 62 12/12 24 1.488 804 SMØDZH SLØZS
 6. SK3GA   17/18 35 29/35 64 11/12 23 1.472 796 SM3IRD SK3GA
 7. SM5ALJ   19/16 35 35/29 64 12/10 22 1.408 761    SK5JV
 8. SM7C    17/17 34 29/33 62 10/11 21 1.302 704 SM7CFZ SK7AX
 9. SM5AHD   16/16 32 31/30 61 11/10 21 1.281 692    SKØHB
10. SM3EAE   17/17 34 29/31 60 10/11 21 1.260 681    SK3JR

11. SM5DXR   18/15 33 33/26 59 11/ 9 20 1.180 638    SK5AA
12. SL4CM   17/17 34 32/32 64 10/ 8 18 1.152 623 SM4TUG SL4CM
13. SM5AZS   15/16 31 29/25 54 11/10 21 1.134 613    SK5BN
14. SMØXG   17/15 32 31/22 53 12/ 9 21 1.113 602    SKØHB
15. SM6IQD   9/16 25 18/31 49  7/11 18  882 477    SK6AW
16. SMØBSB   10/14 24 15/26 41  8/11 19  779 421    SK5RO
17. SM3VDX   13/13 26 23/22 45  8/ 8 16  720 389    SK3JR

  8SØF    Checklog                  SMØOGQ -
  SM5NBE   Checklog                      SK3GK
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5IMO   18/20 38 35/39 74 11/13 24 1.776 1000    SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM4O   19  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM6X   2  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 CW
13 oktober 2002
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       3.590
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.912
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.394
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.850
 5. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         1.776
 6. SLØZS - FRO Stockholms län          1.488
 7. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.472
 8. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.408
 9. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.180
10. SL4CM - Bergslagens Artilleriregemente    1.152

11. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.134
12. SK6AW - Hisingens Radioklubb          882
13. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       779
Top of page

Antal deltagare i 2002 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
42 62 32 43 33 45 33 40 30 31 24 27 6 11 17 23 21 26 22 33        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page

MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r02mt10c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 21, 2003
Most recent revision July 21, 2003