http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS

SL Contest May 2001

CW: 12 May 2001, 1100 - 1200 UTC
SSB: 12 May 2001, 1230 - 1330 UTC


SL Contest

RESULTS
SPRING

1997
1998
1999
2000
2001
2002
AUTUMN

1997
1998
1999
2000
2001

RULES

CW

 Category A / SL stations:

 Pl. Call - Club/Operator     Total
 --- ---------------------------  -----
 1. SLØW, Leif Lundin       2.093
 2. SLØFRO, FRO Csty       1.615
 3. SL1ZXK, FRO Visby       1.326
 4. SLØZZI, FRO Norrtälje     1.314
 5. SL4ZAE, FRO Hallsberg     1.242
 6. SLØAS, Lv3           990
 7. SL3ZYU, FRO Nyland       624
 8. SL3ZZW, FRO Gävle        484
 9. SL7ZYP, FRO Kristianstad    380
 10. SL7ZXW, FRO Kosta        264

Top of page

 Category B / Other stations:

 Pl. Call - Club/Operator     Total
 --- ---------------------------  -----
 1. SM5NBE, Erkki Latomaa     1.482
 2. SM5ALJ, Bengt Thorbjörnsson  1.445
 3. SM4HCF, Peter Hultqvist    1.110
 4. SM5AZS, Lars Kostman      504
 - SM5BMB, Ulf Ericsson     Check

Top of page


SSB

 Category A / SL stations:

 Pl. Call - Club/Operator     Total
 --- ---------------------------  -----
 1. SLØW, Leif Lundin       3.834
 2. SL4ZAE, FRO Hallsberg     2.645
 3. SLØFRO, FRO Csty       1.860
 4. SL1ZXK, FRO Visby       1.728
 5. SL7ZXW, FRO Kosta       1.125
 6. SLØZZI, FRO Norrtälje     1.105
 7. SL3ZZW, FRO Gävle       1.065
 8. SL3ZYU, FRO Nyland       561
 9. SLØZT, FRO Sthlm        420
 10. SL7ZZJ, FRO V:a Blekinge    400
 11. SLØZU/P, FRO Sthlm       324
 12. SL3ZR, FRO Sundsvall      175
 13. SL7ZYP, FRO Kristianstad     90
 - SL4ZYC, FRO Kumla       Check

Top of page

 Category B / Other stations:

 Pl. Call - Club/Operator     Total
 --- ---------------------------  -----
 1. 7S25JC, V:a Blekinge ARC   3.075
 2. SM4W, Lars Elmqvist      2.184
 3. SM5NBE, Erkki Latomaa     2.052
 4. SM5ALJ, Bengt Thorbjörnsson  1.666
 5. SM4GT, Anders Weiss       174
 6. SM3T, Anders Österberg      33
 - SM5BMB, Ulf Ericsson     Check

Top of page

 Comments (in Swedish):

Ett tiotal stationer sände inte in loggarna, vilket har orsakat poängavdrag.

Flera loggar har rättats p g a felräknade multipliers, vilket har givit högre poäng.

Kommentarer från deltagarna:

 • SLØZT (Anders -DXG) Hög SL-aktivitet gjorde testen kul. Nu smörjer jag nyckeln och tränar upp PTT-tummen inför höstomgången.

 • SL3ZYU (Magnus -VAC) Tråkigt att auroran dödade banden. Hörde inte en enda station på 80 under CW-delen.

 • SL3ZR (Curt -MQF) Här i Sundsvall var det mycket besvärligt. Bruset var S7. På 80 hördes inte en enda signal när testen började. Vid slutet fanns det tre stationer, varav två kördes.

 • 7S25JC (Inge -HSP) SK7JC, V:a Blekinges ARC firar 25 år 2001 med detta specialcall.

 • SM4GT (Anders) Förslag än en gång - tidigarelägg testen på dagen några timmar.

 • SM5AZS (Lars) Körde med QRP-riggen HW-8, som ger knappt två watt ut. Antennen en dipol för 80 & 40 uppe i ett äppelträd, varunder jag själv satt.

Top of page

Date of info: May 7, 2002 Source: FRO Web Site

SL Contest
RESULTS SPRING:  1997      1998      1999      2000      2001      2002
RESULTS AUTUMN:  1997      1998      1999      2000      2001

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r01sltv.htm
Copyright © 2002 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 7, 2002
Most recent revision May 7, 2002