Menybar 1
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ END OF PAGE ]
SK3BG - Sundsvall Radioamateurs - SRA, SWEDEN
SM3CER Contest Service - Results

 SAC SSB 1998 - Raw Scores

[ Return to SAC SSB 1998 - Raw Scores - SM2EZT ]

 
SM2EZT

SUMMARY SHEET

Mon, 28 Sep 1998

E-mail: Torvald Lundberg

 

-----------------------------------------------------------

          SAC SUMMARY SHEET


  Contest Dates : 26-Sep-98, 27-Sep-98


  Callsign Used : SM2EZT
    Operators : TORVALD LUNDBERG

     Category : SOAB

 Default Exchange : 59 nr

  BAND  Raw QSOs  Valid QSOs  Points  Countries
 ______________________________________________________

  80SSB   91     90    185    26
  40SSB   96     96    202    27
  20SSB   336     333    696    41
  15SSB   266     266    541    37
  10SSB   45     45     95    13
 ______________________________________________________

 Totals   834     830    1719    144


  Final Score = 247536 points.            SAC SSB RATE


HOUR  80SSB  40SSB  20SSB  15SSB  10SSB  TOTAL ACCUM
---- ------ ------ ------ ------ ------  ----- -----
 15    0    0   72   25    3   100   100
 16    0    0   11   27   11   49   149
 17    2    7   25    0    1   35   184
 18    0   10   28    0    0   38   222
 19    0   24    0    0    0   24   246
 20    8    3    0    0    0   11   257
 21   45    0    0    0    0   45   302
 22   23    3    0    0    0   26   328
 23    9    3    1    0    0   13   341

 1    0    2    0    0    0    2   343
 2    0    0    0    0    0    0   343
 3    0    0    0    0    0    0   343
 4    0    0    0    0    0    0   343
 5    0    0    0    0    0    0   343
 6    0   12   19    0    0   31   374
 7    0    0   35    0    0   35   409
 8    0    0   45   12    0   57   466
 9    0    0   15   20    0   35   501
 10    0    0   24   53    0   77   578
 11    0    0    0   36    9   45   623
 12    0    0   10    9    4   23   646
 13    0    0   11    0    0   11   657
 14    0    0    0    0   14   14   671
 15    0    0    0   68    1   69   740
 16    1    1    1   16    2   21   761
 17    0    5   33    0    0   38   799
 18    2   26    3    0    0   31   830

TOTAL  90   96   333   266   45Kommentarer

Konstiga konds!
Väldigt trångt på 40 och trögt på 80 utan slutsteg.
Lyckades koppla ihop ett PA som fungerade
på 80, 40, 20 med ca 350 W ut.

Klart 20:45 Z. Detta stärkte åtminstone förtroendet.
Sov ca 4 timmar, behövdes.
Hörde inte en enda yenkare, körde en VE.
Däremot några JA, sydafrika och sydamerika mm.RIG:
 IC751
 PA ca 350 W på 80, 40, 20

Antenner:
 80: 2 el trådyagi ca 20 meter upp.
 40: Dipol 20 meter upp.
 20, 15, 10: C3 (2el) ca 16 meter upp.

Till nästa år ska jag har bättre utrustning.73 / Torvald SM2EZT

[ Return to SAC SSB 1998 - Raw Scores - SM2EZT ]

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/8ssm2ezt.htm
Copyright © 1998 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 28 1998
Most recent revision September 28 1998
Menybar 2
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ TOP OF PAGE ]