Menybar 1
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ END OF PAGE ]
SK3BG - Sundsvall Radioamateurs - SRA, SWEDEN
SM3CER Contest Service - Results

 SAC CW 1998 - Raw Scores

[ Return to SAC CW 1998 - Raw Scores - SM5HJZ ]

 
SM5HJZ

SUMMARY SHEET

Wed, 30 Sep 1998

E-mail: Jonas Ytterman

 

-----------------------------------------------------------

SAC SOSB 80 CW 1998 - SM5HJZ


Även detta år blev det enbart 80 meter för min del. Orsaken
är enkel, inga antenner för de övriga banden. Inför
SAC 1999 så blir det dock bättre, ämnar köra alla band.

Enligt testtraditionen var allt inte riktigt klart i god
tid. 45 minuter innan testen blev jag klar med min dipol
och den hamnade knappt 30 meter över backen. Som komplement
till den (eller snarare tvärt om) har jag en 4-Square. Den
sista fungerar utmärkt på DX, men går dåligt på lokal QSO
(EU). I planen fanns det även tankar på att få upp en
vertikal, men det får bli senare.

Jämfört med föregående år blev det ett bättre resultat
1998, fler QSO men bara 38 multisar (39 blev det -97).

Starten för min del blev 36 minuter in på testen vilket
inte var så bra, men, men.

Lite märkligt med alla "dupes". Jag fick så lågt löpnummer
som 14 vid ett tillfälle! Det borde vara möjligt att hålla
reda på alla dessa QSO...

På DX-fronten var det klart bättre än 1997, även om signal-
styrkorna var måttliga. Första JA-stationen loggades 1922z,
VK 1927z, BY1QH körd 2128z. Sedan hände inte mycket förrän
W1MK och K3ZO kom igenom med goda signaler 0106z. Pulsen
ökade och jag väntade mig ett gäng med W och VE stationer,
men tji blev det. Min gissning är att aktiviteten var
måttlig på 80 m från NA. EA8CN dök upp 0153z med ovanligt
blygsam signalstyrka.

0231z somnade jag av framför riggen. Raten hade gått ned
till just inget, lite sömn och mycket arbete i skogen
dagarna innan tog ut sin rätt. Sparkade igång på nytt
klockan 1627z och fick ihop 39 QSO.

Hur gick det då 1998?BAND  Raw QSOs  Valid QSOs  Points  Countries  

80CW    426     396   825     38 

Final Score = 31350 points.Och så var det "raten"...


SAC 98 - CW

 HOUR  80CW  TOTAL  ACCUM
 ---- ------  -----  -----
 15   10   10   10
 16   20   20   30
 17   21   21   51
 18   53   53   104
 19   61   61   165
 20   54   54   219
 21   41   41   260
 22   49   49   309
 23   21   21   330
  0   16   16   346
  1   17   17   363
  2    1    1   364
  3    0    0   364
  4    0    0   364
  5    0    0   364
  6    0    0   364
  7    0    0   364
  8    0    0   364
  9    0    0   364
 10    0    0   364
 11    0    0   364
 12    0    0   364
 13    0    0   364
 14    0    0   364
 15    0    0   364
 16    7    7   371
 17   24   24   395
 18    1    1   396

TOTAL  396


73 de Jonas

------------------------------------------------
Jonas Ytterman   Phone:   +46 (0)174 202 19
Mistra AB     Fax:    +46 (0)174 206 59
Lilla Breden    E-mail:   jonas@mistra.se
S-740 10 Almunge Packet:   SK0AR-6 (DX Clu.)
Sweden       Radio Call: SM5HJZ
------------------------------------------------

[ Return to SAC CW 1998 - Raw Scores - SM5HJZ ]

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/8csm5hjz.htm
Copyright © 1998 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 30 1998
Most recent revision September 30 1998
Menybar 2
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ TOP OF PAGE ]