Menybar 1
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ END OF PAGE ]
SK3BG - Sundsvall Radioamateurs - SRA, SWEDEN
SM3CER Contest Service - Results

 SAC CW 1998 - Raw Scores

[ Return to SAC CW 1998 - Raw Scores - SK3GW ]

 
SK3GW

SUMMARY SHEET

Mon, 28 Sep 1998

E-mail: Gunnar Widell, SM3SGP

 

-----------------------------------------------------------

SK3GW Multi/Single 1998 CW

Här kommer en rapport från CW delen.

Planen från början var att köra Multi/Multi, men den
grusades ganska snart i och med att de flesta lokala
operatörer skulle köra single Op, vilket i och för sig var
väldigt bra. Vi hade oxo planerat att få ordning på lite
fler antenner innan testen.

Stacken för 10 meter skulle upp, men hanns aldrig med.
Ett slutsteg var trasigt och skulle lagas, men
misslyckades, vilket gjorde att man tappade lusten.

Till slut blev det i alla fall test, med SM0OEK Jaan och
SM3SGP Gunnar som operatörer.

Multi/Singel i SAC är en ganska värdelös klass.
10 minutersregeln förstör. Man får givetvis QSYa med
stationer, men då blir det ju oftast bara ett band, när
en Single Op kan hoppa 5 band om condsen är bra.

Minuterna innan testen fick vi bestämma oss om vi skulle
sätta upp en dipol för 80 meter, eller hissa upp TH6an i
en mast. Valet blev dipol för 80, och allt såg bra ut när
den kom på plats, förutom att den var tjonad på SSB delen.
Vi vek upp elementen en meter, och spännde upp den snyggt
och fint. Plötsligt hamnade den på 3300 och över 3 i SWR på
CW delen. Testen fick köras på Bigpacken.

Janne OEK hade lånat med ett gammalt L7 slutsteg för att ha
på andra stationen. Tyvärr satt den ena av vridkondingarna
löst, och steget havererade och gick inte att använda.

Början av testen gick ganska bra, men motivationen och
förberedelserna gjorde att det inte gick på topp. 80 meter
blev inget vidare, andra band halv hyggligt, men ingen
större succe med multisar. På en Multi Op bör man kunna
samla fler multisar, men som sagt 10 minuters regleln och
setuppen av stationen gjorde resultatet sämre än det borde
ha varit.

10, 15 och 20 meter sitter på samma rotor, och vi förlorade
mycket på att inte kunna rikta i andra riktningar på
mult stationen.

En bra regel för nästa test är nog trots allt att sätta upp
en deadline för när man ska sluta arbeta med antenner och
koncentrera sig på uppsättning av datorer och riggar inne i
shacket. Man behöver några timmar i shacket innan testen,
för att känna på condsen samt att få ordning på sladdarna.

73 de Gunnar, SGP

+46 8 585 31608

http://www.qsl.net/sk3gw/

ps. Tror vi körde skaplitt me Jappar o yankare på 40. BAND  Raw QSOs  Valid QSOs  Points  Countries  
 ______________________________________________________

 80CW   143     143    292    29 
 40CW   497     497    1206    47 
 20CW   604     604    1424    58 
 15CW   285     285    743    53 
 10CW    60     60    131    25 
 ______________________________________________________

 Totals  1589    1589    3796    212 


  Final Score = 804752 points.         Continent List 

         80  40  20  15  10  ALL
         --  --  --  --  --  ---
 USA calls  =  1  121  87  44   3  256
 VE calls  =  0  14  13   6   1  34
 N.A. calls =  0   0   1   1   0   2
 S.A. calls =  0   7   9   7   4  27
 Euro calls = 137  278  384  110  49  958
 Afrc calls =  1   1   4   4   2  12
 Asia calls =  4  27  49  27   1  108
 JA calls  =  0  44  51  82   0  177
 Ocen calls =  0   5   6   4   0  15

 Unknowns  =  0   0   0   0   0   0

 Total calls = 143  497  604  285  60 1589HOUR  80CW  40CW  20CW  15CW  10CW  TOTAL ACCUM
---- ------ ------ ------ ------ ------  ----- -----
 15    0    1   69   29    2   101   101
 16    0    2   109    3    0   114   215
 17    0    0   84    0    0   84   299
 18    1   63   26    0    0   90   389
 19    1   35   35    0    0   71   460
 20    0   81    3    1    0   85   545
 21    7   34   19    0    0   60   605
 22   42   23    0    0    0   65   670
 23   31   32    0    0    0   63   733

 0    5   42    0    0    0   47   780
 1    7   23    0    0    0   30   810
 2    3   26    0    0    0   29   839
 3   20   25    0    0    0   45   884
 4   14   30    1    0    0   45   929
 5    0   14   20    9    0   43   972
 6    0    0   13   29    0   42  1014
 7    0    0    0   42    0   42  1056
 8    0    0    1   16   19   36  1092
 9    0    0    0   44    4   48  1140
 10    0    0    5   29    5   39  1179
 11    0    0   38   10    7   55  1234
 12    0    0    2   19   22   43  1277
 13    0    0   74    5    0   79  1356
 14    0    0   16   48    1   65  1421
 15    0   13   51    0    0   64  1485
 16    0   35   18    1    0   54  1539
 17   12   18   20    0    0   50  1589

TOTAL  143   497   604   285   60 


 Gunnar Widell
 ERAWILL  
 ERA/LZ/VT

[ Return to SAC CW 1998 - Raw Scores - SK3GW ]

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/8csk3gw.htm
Copyright © 1998 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 29 1998
Most recent revision September 29 1998
Menybar 2
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ TOP OF PAGE ]