http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  REGLER

10 meter NRAU Activity Contest (NAC)

Förslag till testregler för
10 meter NRAU aktivitetstest
(NAC)

Förslag framlagt på NRAU-mötet i augusti 2005


MER INFO

English flag
Rules in English
(Regler på engelska)

 ÄNDAMÅL:

10 meter aktivitetstesten är en avslappad och ledig test, vars ändamål är att roa och skapa mer aktivitet på hela 28-29 MHz bandet.

 TIDER:

Den första torsdagen var månad

CW:  Kl. 1900 - 2000
SSB:  Kl. 2000 - 2100
FM:  Kl. 2100 - 2200
MGM/Digital:  Kl. 2200 - 2300

Testtider är lokal tid, sommer som vinter samma tidspunkter.

OBS: INTE UTC! Samma tider i hela Norden lika som på VHF/UHF/SHF.

 KLASSER och rekommenderade frekvenser:

 • A = CW/Telegrafi 28,040 +/- 30 kHz
 • B = SSB/Telefoni 28,500 +/- 50 kHz
 • C = FM/Telefoni 29,600 +/-80 kHz
 • D = MGM/Digital Enligt bandplanen
         (Alla Maskin-Genererade Modulationssätt,
         t. ex. RTTY, Amtor, Pactor, PSK31, JT65, FSK441)
 • E = Summan av 1, 2, 3 eller 4 klasser: B, A+B, A+C, A+B+C, A+B+C+D, osv.

Var klass är en test för sig. Samma station kan köras igen, varje timme.
Stationer som sänder in loggar måste vara på samma plats under hela testen.
IARU Reg. 1 Bandplan ska följas.

 TESTMEDDELANDE:

RS(T), samt lokator. (539-JO65MJ eller 57-JO89WM).

 POÄNG:

 • 1 poäng per påbörjad kilometer, samt

 • 500 bonuspoäng per ny lokatorruta (JO44-JO59 osv.)

 DIPLOM:

Diplom delas ut till årets 3 främsta i var klass.
De 9 bästa testerna räknas till årsresultatet.

 LOGGAR:

Loggen skall innehålla: Eget call och lokator, datum.

För vart QSO: Tid, call, sänd och mottagen RS/T, mode, lokator och begärd poäng.

Resultat publiceras i QTC.

Loggen ska vara testledaren tillhanda senast onsdagen efter testen.

Loggar sänds till:

E-post:
nac28@ssa.se

eller:

Postadress:
Jan Wedin, SM4HFI
Nämndemansvägen 21
791 61 FALUN

Infodatum: 16 december 2005 Källa: Jan Wedin, SM4HFI
och Testregler för 10 meter NAC (NRAU aktivitetstest)
Top of page


Följande contestprogram stöder NAC28

All In One
av WD8KNC
 
LOGGER
av SMØLCB
 
OHTestLog
av OH6HFX

Länk till SM3CER Contest Service Software Page

MER INFORMATION
Enbart text
Rules in English (Regler på engelska)    SSA Sektion VHF    NAC28 regler
- RESULTAT -


V.g. skicka rättelser/ändringar/nya regler/resultat till:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/nac10m.htm
Copyright © 2003-2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
Denna sida gjordes 30 december 2003
Senast ändrad 25 december 2005