http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RULES

Swedish flag     SSA Månadstest     Swedish flag
CABRILLO-formatet

MER INFO

 Förklaring av huvudrubrikerna:

START-OF-LOG: versions-nummer
Måste vara första raden i loggen.
Nu gällande versionsnummer är 2.0.

END-OF-LOG:
Måste vara sista raden i loggen.

CALLSIGN: anropssignal
Använd anropssignal.

CATEGORY: tävlingsklass
För SSA MT måste klassen vara något av följande:
SINGLE-OP, SINGLE-OP QRP eller CHECKLOG.

CATEGORY-OVERLAY: tävlingsklass tillägg
Fylls enbart i om du tävlar i "Rookie"-klassen.
(Man räknas som Rookie om man innehaft certifikat i mindre än 3 år).
Måste vara ROOKIE.
[kan lämnas oifylld]

CLAIMED-SCORE: n
Beräknad slutpoäng.
Skrives som t ex 12173 eller 1911 eller 123 eller 12.
[kan lämnas oifylld, eftersom rättningsprogrammet kalkylerar slutpoängen]

CLUB: text
Anropssignal och namn på den radioklubb man representerar.

CONTEST: tävlingsnamn
Tävlingsnamnet måste vara något av följande: SSA-MT-CW eller SSA-MT-SSB.

CREATED-BY: text
Namn och version på det loggprogram som tillverkat Cabrillo-loggen.

NAME: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
... [så många rader som behövs...]
Namn och adress.

OPERATORS: anropssignal
Anropssignalen på operatören.
[kan utelämnas om det är samma anropssignal som i CALLSIGN]

SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
... [så många som behövs...]
Kommentarer.

QSO: QSO-data
QSO-data specificeras i Cabrillo QSO-Mall.

 Cabrillo QSO-Mall för SSA Månadstest:

               ----------sänd info---------- ----------mott info----------
QSO: freq mo date    time call     rst ex1 ex2  call     rst ex1 ex2  t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn **** ****** ************* nnn **** ****** *
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1408 7S3A     599  10 JP82QL SM2EZT    599  08 KP05UK 0
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901

freq:
Frekvensen i kHz [ t. ex. 3542, 7021 ]
Använd 3500 eller 7000 om exakt frekvens är okänd.

mo:
Trafiksätt; CW eller PH

date:
Datum (UTC) i formatet åååå-mm-dd [ t. ex. 2007-03-18 ]

time:
Tid (UTC) i formatet nnnn [ t. ex. 1408 ]

call:
Anropssignal

rst:
RS eller RST

ex1:
Testmeddelande (löpnummer) [t. ex. 10 ]

ex2:
Testmeddelande (lokator) [ t. ex. KP05UK ]

t:
Sändar-id; 0, 1, 2, 3, 4 eller 5
(används i MULTI eller 2-RADIOS för att visa vilken rig som använts)
[kan utelämnas - används inte i MT]

 Exempel på en MT-logg:

START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: 7S3A
CATEGORY: SINGLE-OP
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 200
CLUB: SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer
CONTEST: SSA-MT-CW
CREATED-BY: SM2EZT Manuell Logginmatning för SSA MT, V2.06
NAME: Jan-Eric Rehn
ADDRESS: Finstavägen 26, 7 tr.
ADDRESS: 863 31 SUNDSBRUK
OPERATORS: SM3CER
SOAPBOX: E-MAIL: sm3cer@ssa.se
SOAPBOX: RIG: Kenwood TS-950SDX
SOAPBOX: PWR: 150 W
SOAPBOX: ANT: 80 m - G5RV, 40 m - G5RV, Cushcraft R7
SOAPBOX: Tack för en trevlig test! Vi hörs nästa månad.
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1403 7S3A     599  1 JP82QL SM1ABC    599  1 JO97AB
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1408 7S3A     599  2 JP82QL SM3DEF    599  4 JP75CD
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1415 7S3A     599  3 JP82QL SM7GH     599  5 JO88EF
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1422 7S3A     599  4 JP82QL SM0IJK    599  2 JO99GH
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1426 7S3A     599  5 JP82QL SM3LMN/M   599  8 JP93IJ
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1435 7S3A     599  6 JP82QL SM5OPQ    599  6 JP70KL
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1443 7S3A     599  7 JP82QL 8S3R     599  10 JP61MN
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1447 7S3A     599  8 JP82QL SM5STU    599  12 JO89OP
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1451 7S3A     599  9 JP82QL SM2VWX    599  5 KP17QR
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1459 7S3A     599  10 JP82QL SM7YZ     599  7 JO76ST
END-OF-LOG:


Loggprogram för SSA Månadstest

Log4U

SM5NBE och SM3CER har gjort ett loggprogram - Log4U - (Log for You), bl. a. speciellt anpassat för SSA Månadstest.

Syftet med programmet är att göra testkörningen roligare samt att förenkla logghanteringen hos alla parter.

Erkki, SM5NBE har programmerat och Janne, SM3CER, som har en lång contesterfarenhet, har gjort kravspecifikationen och kritiskt granskat och testkört programmet under hela utvecklingsperioden.

I programmet finns ytterligare tester inlagda, som NAC 28 MHz (CW, SSB, FM eller Digi), NAC 50 MHz, NAC 144 MHz, NAC 432 MHz, NAC 1296 MHz, SAC (CW eller SSB) och SSA Jultest (CW). Flera svenska contests kommer att läggas in efter hand.

KLICKA HÄR för att läsa mera och för att hämta programmet.

 
 Manuell inmatning av en papperslogg:

SM2EZT har gjort ett program för manuell inmatning av en papperslogg i efterhand. Det kan nu även användas för loggning i realtid under testens gång, eftersom programmet sparar inmatningen av QSO:na automatiskt i en säkerhetskopia (Backup.log).

Programmet producerar en CABRILLO-fil, som kan behandlas i ett logrättningsprogram. Filen får automatiskt namnet DITTCALL_MT0703_CW.log eller DITTCALL_MT0704_PH.log.

(Exempel: 7S3A_MT0703_CW.log, där 07 står för året och 03 för månaden, CW för telegrafi och PH för telefoni /SSB/). På så sätt får alla logfiler ett eget, unikt namn.

Denna version kan också användas i realtid!

KLICKA HÄR för att hämta programmet.
(Version 2.07 - Senast uppdaterad 21 augusti 2007 kl. 1944 UTC)

P. g. a. restriktioner i webservern måste programmet distribueras som en komprimerad .zip-fil kallad MTM2007.zip (266 kB). Zip-filen innehåller en .exe-fil som heter MTM2007.exe (535 kB).

Så här installerar du programmet:
Spara filen i ett temporärt bibliotek, zippa upp filen med programmet WinZip eller motsvarande, använd Utforskaren eller något annat filhanteringsprogram och lägg programfilen MTM2007.exe i ett lämpligt bibliotek. (Exempel: C:/Program/MTM2007).

Så här gör du din logg:

Snabbinfo för vana datoranvändare

 • Starta programmet
 • Välj "Arkiv - Ny Logg"
 • Skriv in och välj rätt information och klicka på OK
 • Välj rätt band och datum
 • Välj rätt tid (UTC) - om du skriver in QSO:na i efterhand
  (annars välj "Inställningar - Realtid")
 • Skriv in körd station, mottaget löpnummer och lokator
  (Gå till nästa fält med PIL HÖGER eller ENTER)
 • Kolla sänd och mottagen RS(T)
 • Logga med ENTER
 • För nästa QSO ändra tiden med + eller - på det numeriska
  tangentbordet eller med PIL UPP eller PIL NED
  (om du inte kör programmet i realtid)
 • Loggen sparas som t. ex. "7S3A_MT0703_CW.log"
  eller "7S3A_MT0704_PH.log" och namnet ges automatiskt
 • Skicka loggen till: mt@ssa.se inom 7 dagar

 • Starta programmet. Så här ser det ut:

Manuell Logginmatning för SSA MT - öppningsfönster

 • Klicka på "Hjälp" i menyraden och sedan på "Hjälp" i den rullgardinsmeny som visas, så öppnas ett fönster med en detaljerad information om hur programmet används.
  (Klicka med höger musknapp i hjälptexten, så kan du även skriva ut texten).

 • Klicka på "Arkiv" och sedan "Ny Logg".
  Fönstret "Ny logg" öppnas och det ser ut så här:

Manuell Logginmatning för SSA MT - inmatningsfönster 'Ny logg'

 • Fyll i all information.
  Du kan hoppa mellan inmatningsfälten med TAB eller SHIFT-TAB.

  I inmatningsfältet "Callsign":

  Om du kört QRP - skriv in ditt call på vanligt sätt.
  Använd t. ex. INTE SM3CER/QRP. QRP är inte en del av en
  anropssignal och det framgår klart av vald klass, om du kört QRP.

  Om du kört från ett annat distrikt än ditt eget skrivs callet in
  som t. ex. SM2EZT/3. Mobilt från eget distrikt skrivs som SM3CER/M
  och mobilt från annat distrikt som SM2EZT/3/M.

  I inmatningsfältet "Operator":

  Om du kört med ett klubbcall eller ett "Vanity Call" skriver du in ditt
  grundcall i den här rutan. Skriv INTE in ditt namn eller något annat!

  Inmatningsfältet "Contest" har två val - "SSA-MT-CW" och "SSA-MT-SSB".

  Inmatningsfältet "Category" har tre val - "SINGLE-OP", "SINGLE-OP QRP" och "CHECKLOG". (Tänk på att checklog inte ger några poäng till din klubb)!

  Inmatningsfältet "Overlay" har två val - tom ruta och "ROOKIE".
  Du räknas som Rookie om du innehaft ditt certifikat i högst 3 år.

  Inmatningsfältet "Klubb" har en lista på de klubbar som varit representerade i MT under de senaste åren (totalt 120 klubbar inlagda i V2.06 2007-03-13). Om du inte tillhör och/eller inte vill representera någon klubb, väljer du "Ingen - Ej angett någon klubb", annars letar du upp din klubb i listan och väljer den. (Om du inte hittar din klubb i listan, skriver du klubbcallet och klubbnamnet i "SoapBox - kommentarer till testen").

  Klicka på pilen längst till höger om aktuellt inmatningsfält och använd musen eller PIL NED eller PIL UPP följt av ENTER för att göra rätt val.

  Den information du skrivit in i dialogrutan "Ny logg" sparas och nästa gång du använder programmet behöver du bara skriva in ditt call och trycka på TAB, så fylls alla fält i automatiskt!
  Du behöver då bara välja rätt "Contest" och "Category", samt kontrollera att uppgifterna i övrigt är korrekta och ändra vid behov, innan du klickar på knappen "OK" och börjar skriva in din logg.

 • När du är klar klickar du på "OK"-knappen. Loggfönstret kommer nu att se ut så här (med QSO nr 1 inskrivet och redo för att skriva in QSO nr 2):

Manuell Logginmatning för SSA MT - inmatningsfönster 'Logguppgifter'

 • Nu kan du börja skriva in dina logguppgifter.
  Man kan hoppa mellan inmatningsfälten med TAB eller SHIFT-TAB.

  Inmatningsfältet "Frekvens" har två val - "7000" för 40 m och "3500" för 80 m. Standardvärdet är valt till "7000".
  Välj rätt frekvens/band genom att klicka på listpilen till höger om fältet och använd mus eller PIL UPP/PIL NED följt av ENTER.
  Enklast och snabbast är dock att använda någon av funktionstangenterna F1 eller F2 för att byta frekvens.

  Inmatningsfältet "Datum" har samtliga datum för MT inlagda mellan 2007-03-18 och 2010-02-14 (aktuella datum för kommande 36 MT fr. o. m. mars 2007). Välj rätt datum genom att klicka på listpilen och använd mus eller PIL UPP/PIL NED + ENTER.

  Inmatningsfältet "Tid" visar tiden "1400" som standardvärde.
  För att ändra tiden använder du PIL UPP eller PIL NED eller + och - på det numeriska tangentbordet, när insättningspunkten (det vertikala blinkande strecket) står i fältet "Körd station". Du kan också dubbelklicka i fältet "Tid" (eller använda TAB eller SHIFT-TAB för att komma till fältet) och skriva in rätt tid.

  OBS!
  Använd alltid UTC!

  ANM.: Denna version kan också användas för loggning i realtid!
  För att köra programmet i realtid välj "Inställningar - Realtid" i menyraden. Se till att datorns tid är inställd på UTC!

  Det är ett mycket "enkelt" loggprogram med få "finesser". Man kan dock i realtidsläget se, om den station man försöker logga är en dupe. Se bilden nedan:

  Manuell Logginmatning för SSA MT - inmatningsfönster - dupekoll

  För att vara säker på att inte förlora inloggade QSO:n finns en autospar-funktion, som sparar inmatningen av QSO:na automatiskt i en säkerhetskopia (Backup.log). Om du behöver starta om datorn eller programmet och du inte har sparat din logg, kan du göra följande:

  • Starta programmet
  • Klicka på "Arkiv" och sedan "Öppna..."
  • Leta reda på filen "Backup.log" och öppna den
  • Klicka på "Inställningar" och sedan "Realtid" (om du använder den optionen)
  • Nu är du tillbaka där du slutade och kan fortsätta inloggningen

  För att ändra sänd och/eller mottagen RS eller RST dubbelklickar du i fältet (eller använder TAB eller SHIFT-TAB för att komma dit) och skriver in rätt rapport. Fälten visar från start standardvärdet "599" om du valt "SSA-MT-CW" och "59" om du valt "SSA-MT-SSB". Den rapport du skrivit in senast visas som standardvärde för nästa QSO.

  Det vänstra fältet "Nr" är det serienummer du sänt till din motstation. Det visar från början standardvärdet 1 och numret stegar upp automatiskt för varje QSO. För att ändra numret manuellt dubbelklickar du i fältet (eller använder TAB eller SHIFT-TAB) och skriver in rätt nummer. Uppräkningen kommer därefter åter att fortsätta automatiskt från det nya värdet.

  I fältet "Körd station" skriver du in anropssignalen på den station du kört.

  I det högra fältet "Nr" skriver du in det serienummer du tagit emot från din motstation. (Du kan utelämna inledande nollor).

  I fältet "Mottagen LOC" skrivs beteckningen på lokatorn du tagit emot från motstationen.
  Skriv alltid lokatorn med versala (stora) bokstäver, som t. ex. KP05UK.
  Använd INTE s. k. strecknolla (Ø) och lägg INTE dit något mellanslag eller bindestreck!

  Kom ihåg att alltid använda siffran 0 i fälten "Tid", "RST" och mottaget "Nr". Använd O för bokstaven "Olle" och 0 för siffran "noll" i inmatningsfälten "Körd station" och "Mottagen LOC".

  ENTER loggar QSO:et, när du skrivit in mottagen lokator.

Hur man skriver in sina QSOn:

 • QSO nr 1:

  • Välj frekvens
  • Välj datum
  • Välj eller skriv in rätt tid (UTC) - om du loggar i efterhand
  • Skriv in callet på körd station
  • Tryck PIL HÖGER eller ENTER
  • Skriv in mottaget löpnummer
  • Tryck PIL HÖGER eller ENTER
  • Skriv in mottagen lokator
  • (Kolla att sänd och mottagen RST är korrekt)
  • Tryck ENTER för att logga QSO:et
   (QSO nr 1 har nu hamnat i loggen i övre fönstret)

 • QSO nr 2:

  • Välj tid - om du loggar i efterhand
  • Skriv callet
  • PIL HÖGER eller ENTER
  • Skriv mottaget löpnummer
  • PIL HÖGER eller ENTER
  • Skriv mottagen lokator
  • ENTER

 • QSO nr 3:

  • Välj tid
  • Call
  • PIL HÖGER
  • Löpnummer
  • PIL HÖGER
  • Lokator
  • ENTER

... o s v

ANM.: Om du gjort något skrivfel kan du enkelt redigera loggfilen i det övre fönstret. I menyn under "Sök" finns också "Ersätt...", om du behöver ändra samma sak på många ställen.

 • När du är klar med din logginmatning kan du använda "Kolla Loggen" (väljs i menyn under rubriken "Verktyg"), för att se om alla uppgifter som behövs är rätt ifyllda. Behöver du göra några ändringar, kan du göra dessa i loggfönstret, innan du sparar loggen.

 • Om du klickar på "Verktyg" och sedan "Resultat", så görs en kalkylering av ditt preliminära resultat. Samtidigt öppnas ett eget fönster, där du kan se resultatet och det läggs automatiskt in i loggen under rubriken "CLAIMED-SCORE:".
  (Klicka med höger musknapp i fönstret, så kan du även spara texten i en textfil för ev. utskrift).

  Fönstret Resultat ser ut så här (med den tidigare exempelfilens preliminära resultat visat):

Manuell Logginmatning för SSA MT - resultatfönster

 • För att spara loggen klickar du på "Arkiv" och "Spara". Filen kommer automatiskt att döpas med ditt call, år, månad och mode.
  (Exempel: 7S3A_MT0703_CW.log eller 7S3A_MT0704_PH.log).
  Se till att du spar filen i ett bibliotek där du kan hitta den igen...!

  TIPS: Om du vill vara säker på att inte spara över och därmed radera en annan fil med samma namn, använd i stället "Arkiv" och "Spara som...". Då kommer du att få en fråga, om du vill spara över filen med samma namn.

 • Om du behöver redigera din logg innan du skickar den, så kan du med fördel använda en vanlig, enkel texteditor.

 • Skicka ett e-mail till: mt@ssa.se med din Cabrillolog som bilaga.
  Deadline är 7 dagar efter tävlingen.

  För information hur du sänder din log via "vanlig" post KLICKA HÄR!


 

Konverteringsprogram för TR:s log.dat

TR to Cabrillo för SSA MT - sammanställningsfönster

SM2EZT har gjort ett program för konvertering av TR:s loggfil log.dat till Cabrillo för MT, som kan behandlas i ett logrättningsprogram. Filen får automatiskt namnet DITTCALL_MT0501_CW.log eller DITTCALL_MT0503_PH.log.

(Exempel: 7S3A_MT0501_CW.log eller 7S3A_MT0501_PH.log, där 05 står för året och 01 för månaden, CW för telegrafi och PH för telefoni /SSB/). På så sätt får alla logfiler ett eget, unikt namn.

KLICKA HÄR för att hämta programmet.

P. g. a. restriktioner i webservern måste programmet distribueras som en komprimerad .zip-fil kallad TRtoMTC.zip (242 kB). Zip-filen innehåller en .exe-fil som heter TRtoMTC.exe (481 kB).
(Version 2005 V1.0 - Senast uppdaterad 21 januari 2005 kl. 2041 UTC)

Så här installerar du programmet:
Spara filen i ett temporärt bibliotek, zippa upp filen med programmet WinZip eller motsvarande, använd Utforskaren eller något annat filhanteringsprogram och lägg programfilen TRtoMTC.exe i ett lämpligt bibliotek. (Exempel: C:/Program/TRtoMTC).

Infodatum: 21 januari, 2005 Källa: Jan-Eric Rehn, SM3CER
Top of page


MER INFORMATION
Endast text    MT-Regler    Log4U - MT Loggprogram
- RESULTAT -


V. g. skicka rättelser/ändringar/nya regler/resultat till:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/mtcabr.htm
Copyright © 2003-2007 Jan-Eric Rehn - SM3CER
Denna sida gjordes 8 januari, 2003
Senast ändrad 20 december, 2007