http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RULES

Svenska flaggan     SSA Jultest     Svenska flaggan
Sponsored by Sveriges Sändareamatörer (SSA)
(A Swedish domestic Contest)

SSA inbjuder traditionsenligt till denna svenska test i julhelgen

OBS! Nya tider fr. o. m. 2006!


GOD JUL
MER INFO


- SSA -
Sveriges
Sändareamatörer

 Tider:

OBS! Nya tider!

Juldagen 25 december 0800-1000 UTC

och

Annandag Jul 26 december 0800-1000 UTC

 Frekvenser:

Endast CW, 3525-3575 kHz och 7010-7040 kHz.

RESPEKTERA FREKVENSSEGMENTEN!

 Klasser:

Endast Single Operator (även Single Op. på klubb- och militärstationer kan delta).

 • Klass A: Single Operator

 • Klass B: Single Operator - QRP (högst 5 W uteffekt)

(Anm.: Endast en rig tillåten - alltså ingen SO2R [Single Operator 2 Radios).

 Anrop:

"TEST SM de SM5XYZ".

 Testmeddelande:

RST + löpnummer från 001 + femställig bokstavsgrupp som ändras för varje QSO (t ex 599001 PZRIQ).

(Börja inte med 001 även i pass 2, Annandag Jul, utan fortsätt med numreringen där du slutade i pass 1, Juldagen).

OBS! Löpnumret består av 3 siffror och sänd 5 slumpmässiga bokstäver.

Undvik helst ord i klartext och använd INTE Å, Ä eller Ö.

(Anm.: Ingen kommer att "straffas" om "TOMTE", "LUCIA", "GOJUL" eller liknande "bokstavskombinationer" sänds, men det är mer sport att kunna ta emot slumpmässiga bokstäver korrekt. Dessutom är det enklare för dom som programmerar contestprogram att lägga in slumpmässiga bokstäver än svenska ord, som ändras för varje QSO).

 Poäng:

Varje svensk station kan kontaktas en gång per band och pass.

Varje godkänt QSO ger 2 poäng.

Vid fel mottagen rapport, löpnummer eller bokstavsgrupp dras 1 poäng av. Fel på två eller samtliga tre delar av testmeddelandet gör att QSO:et blir ogiltigt.

QSO med station som ej sänt in logg ger 1 poäng, förutsatt att signalen förekommer i minst 5 insända loggar. Ingen poäng ges för QSO med en station som ej sänt in logg och som återfinns i 4 eller färre inskickade loggar.

 Multiplar:

Inga multiplar räknas i SSA Jultest.

 Slutpoäng:

Summan av QSO-poängen från pass 1 (Juldagen) adderas med summan av QSO-poängen från pass 2 (Annandag Jul).

 Loggar:

ALLMÄNT:

Använd UTC för att ange tiden. Var noga med att ställa klockan rätt, innan Jultesten startar. Rättningsprogrammet tar hänsynslöst bort QSO:n körda utanför testtiden! Om testtiden är angiven till 0800-1000 är ett QSO med tidsangivelsen 0759 och tidigare samt 1000 och senare ogiltiga. Första giltiga klockslag är då 0800 och sista giltiga klockslag är 0959! (Det är tillåtet att avsluta ett QSO utanför testtiden, om QSO:et påbörjats innan testtidens slut. Kom då bara ihåg att "rätta till" klockslaget, om ditt loggprogram loggat tiden när QSO:et är genomfört)!

OBS! Om du sänder eller tar emot någon annan RST-rapport än 599 - se till att det även står rätt i den logg du skickar in! Det kan innebära att loggen måste editeras i efterhand, eftersom de flesta contestprogram loggar 599 automatiskt. Om det inte står rätt i loggen blir det poängavdrag!

Nödvändiga uppgifter i loggen: Band, datum, tid i UTC, sänd RST-rapport, sänt löpnummer, sänd bokstavsgrupp, körd station, mottagen RST-rapport, mottaget löpnummer, mottagen bokstavsgrupp.

DATORLOGGAR:

Önskvärt format är Cabrillo, eller logg och summeringsblad i enkelt textformat (ASCII). Skicka helst inga loggar gjorda i MS Word, MS Excel eller liknande program. Det innebär onödigt extraarbete för loggrättaren.

Namnge din Cabrillologg exempelvis DITTCALL_JT2007_CW.log.

KLICKA HÄR för mer information om CABRILLO-formatet.

Om du skickar din logg i textformat, namnger du loggen t. ex. DITTCALL_JT2007_CW.dat och summeringsbladet DITTCALL_JT2007_CW.sum, annars är risken stor att loggrättaren får massor av filer med samma namn.

 • TR:
  Kör du SSA Jultest med TR (contestnamn: XMAS) skickar du LOG.DAT och SUMMARY.DAT. TR:s POST-program tillverkar inte en korrekt Cabrillologg för SSA Jultest. Byt gärna namn på LOG.DAT till t. ex. DITTCALL_JT2007_CW.dat och SUMMARY.DAT till DITTCALL_JT2007_CW.sum.

  TR-TIPS

  För att kunna köra alla stationer igen på Annandag Jul, så behöver man göra "clear dupesheet", annars blir alla stationer som körts under Juldagen markerade som "DUPE".

  Detta görs med kommandot CTRL-K och genom att svara YES på frågan som kommer upp.

 • Log4U:
  Kör du SSA Jultest med Log4U skickar du den Cabrillologg som programmet tillverkar (DITTCALL_JT2007_CW.log).

 • Ev. övriga contestprogram:
  Skicka logg och summeringsblad i textformat, om du inte är helt säker på att Cabrillofilen från programmet är korrekt.

Tycker du att allt detta verkar krångligt?
Bry dig inte om det! Skicka i så fall in din logg som du alltid gjort och som du är van vid! Huvudsaken är att vi får in så många loggar som möjligt, så snabbt som möjligt!

Även för dig som inte har tillgång till dator betonar vi att PAPPERSLOGGAR ÄR VÄLKOMNA!

PAPPERSLOGGAR:

Loggarna ska skrivas på stående A4 och ska innehålla följande:

Ett sammanställningsblad med anropssignal, namn, adress, deltagarklass och beräknad slutpoäng.

Numrerade loggblad med kontakterna i kronologisk ordning (INTE separerata blad för 80 och 40 m!). Ett QSO per rad med uppgifter på band, datum, tid i UTC, sänd RST-rapport, sänt löpnummer, sänd bokstavsgrupp, körd station, mottagen RST-rapport, mottaget löpnummer, mottagen bokstavsgrupp och beräknad poäng. Dubbletter ska markeras med noll (0) poäng.

Loggarna ska vara poststämplade senast 15 januari och skickas till:

Postadress:
SSA Jultest
Jan-Eric Rehn, SM3CER
Finstavägen 26, 7 tr.
863 31 SUNDSBRUK

Loggar via e-post skickas senast 15 januari till:

E-post:
sm3cer@ssa.se

Skriv din anropssignal och testnamnet på ämnesraden, när du skickar loggen via e-post.
Exempel: SM3CER SSA Jultest 2007

 Diplom:

Diplom utdelas till de tre första i båda klasserna. Fler eller färre diplom kan utdelas beroende på deltagarantalet.

I klass A utdelas även guld-, silver- och bronsplaketter.

Infodatum: 30 november, 2006 Källa: Jan-Eric Rehn, SM3CER - SSA Testledare
Top of page


Följande contestprogram stöder SSA Jultest:

Log4U
by SM3CER/SM5NBE

 
TR
by N6TR

Gå till SM3CER Contest Service - Software

MER INFORMATION
Endast text    SSA Jultest CABRILLO-format    Log4U - Loggprogram
- RESULTAT -


V.g. skicka rättelser/ändringar/nya regler till:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/jultest.htm
Copyright © 1997-2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
Denna sida gjordes 26 oktober, 1997
Senast ändrad 20 december, 2007