http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RULES

Swedish flag     SSA Jultest     Swedish flag
CABRILLO-formatet

MER INFO

 Förklaring av huvudrubrikerna:

START-OF-LOG: versions-nummer
Måste vara första raden i loggen.
Nu gällande versionsnummer är 2.0.

END-OF-LOG:
Måste vara sista raden i loggen.

CALLSIGN: anropssignal
Använd anropssignal.

CATEGORY: tävlingsklass
För SSA Jultest måste klassen vara något av följande:
SINGLE-OP, SINGLE-OP QRP eller CHECKLOG.

CATEGORY-OVERLAY: tävlingsklass tillägg
[gäller ej i SSA Jultest - lämnas oifylld]

CLAIMED-SCORE: n
Beräknad slutpoäng.
Skrives som t ex 12173 eller 1911 eller 123 eller 12.
[kan lämnas oifylld, eftersom rättningsprogrammet kalkylerar slutpoängen]

CLUB: text
Anropssignal och namn på den radioklubb man representerar.

CONTEST: tävlingsnamn
Tävlingsnamnet måste vara: SSA-JULTEST-CW.

CREATED-BY: text
Namn och version på det loggprogram som tillverkat Cabrillo-loggen.

NAME: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
... [så många rader som behövs...]
Namn och adress.

OPERATORS: anropssignal
Anropssignalen på operatören.
[kan utelämnas om det är samma anropssignal som i CALLSIGN]

SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
... [så många som behövs...]
Kommentarer.

QSO: QSO-data
QSO-data specificeras i Cabrillo QSO-Mall.

 Cabrillo QSO-Mall för SSA Jultest:

               ----------sänd info---------- ----------mott info----------
QSO: freq mo date    time call     rst ex1 ex2  call     rst ex1 ex2
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn **** ****** ************* nnn **** ******
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0802 7S3A     599 002 GJRBX SM5ALJ    599 001 NSTVO
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778888888888
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

freq:
Frekvensen i kHz [ t ex. 3542, 7021 ]
Använd 3500 eller 7000 om exakt frekvens är okänd.

mo:
Trafiksätt; CW

date:
Datum (UTC) i formatet åååå-mm-dd [ t ex 2006-12-25 ]

time:
Tid (UTC) i formatet nnnn [ t ex. 0802 ]

call:
Anropssignal

rst:
RST

ex1:
Testmeddelande (löpnummer) [t ex. 065 ]

ex2:
Testmeddelande (femställig bokstavsgrupp) [ t ex. GJRBX ]

 Exempel på en SSA Jultest-logg:

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: SSA-JULTEST-CW
CALLSIGN: 7S3A
OPERATORS: SM3CER
CATEGORY: SINGLE-OP QRP
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 140
CLUB: SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer
CREATED-BY: Manuellt av SM3CER
NAME: Jan-Eric Rehn
ADDRESS: Finstavägen 26, 7 tr.
ADDRESS: SE-863 31 SUNDSBRUK
ADDRESS: SWEDEN
SOAPBOX: Icom IC-706MkII.
SOAPBOX: 40 m/G5RV, Cushcraft R7 - 80 m/G5RV.
SOAPBOX: Software - TR Log ver. 6.85.
SOAPBOX: Roligt att prova på QRP i Jultesten.
SOAPBOX: Skickar längre kommentarer i separat fil.
SOAPBOX: E-mail - sm3cer@ssa.se
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0801 7S3A     599 001 QNMDH SM4AZQ    599 001 HKARL
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0802 7S3A     599 002 GJRBX SM5ALJ    599 001 NSTVO
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0805 7S3A     599 003 AGFCR 8S5A/0    599 003 JLREW
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0807 7S3A     599 004 QBRLQ SM3R     599 003 CBRAC
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0814 7S3A     599 005 PHKNJ SM7DUZ    599 004 XAPLP
[flera QSO utelämnade]
QSO: 7000 CW 2006-12-26 0831 7S3A     599 061 RFKWN SM5FUG    599 028 CYKEL
QSO: 3500 CW 2006-12-26 0832 7S3A     599 062 OPSAV SM5FUG    599 029 KANAL
QSO: 7000 CW 2006-12-26 0841 7S3A     599 063 JGUMC 7S5Q     599 056 URCYN
QSO: 7000 CW 2006-12-26 0842 7S3A     599 064 BBXJA SM5ALJ    599 056 JJXLM
QSO: 7000 CW 2006-12-26 0851 7S3A     599 065 JUVSE SM6X     599 061 DYCCB
END-OF-LOG:

Infodatum: 30 november, 2006 Källa: Jan-Eric Rehn, SM3CER - SSA Testledare
Top of page


MER INFORMATION
Endast text    SSA Jultest Regler    Log4U - Loggprogram
- RESULTAT -


V. g. skicka rättelser/ändringar/nya regler/resultat till:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/jultcabr.htm
Copyright © 2005-2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
Denna sida gjordes 10 december, 2005
Senast ändrad 20 december, 2006