http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RULES

AM-test
Svensk flagga     AM-test - 2002     Svensk flagga
NYTT: Inga avstånd och fler poäng till portabla!

Sedan 1988 har vi anordnat denna lekfulla nostalgitävling. Avsikten är att aktivera FRO’s gamla Ra200, men alla med AM är välkomna att delta. Det verkar som om många har fått ett nyväckt intresse för den ursprungliga modulationstypen. 2001 var över 90 amatörer med och provade den dammiga AM-knappen, vilket är rekord för tävlingen.

Ställ upp även du och bifoga gärna lite bakgrundsinformation och bild på din AM-station, tillsammans med loggen.

AM är välmodulerat och vackert, men svårt!

Lyssna i bruset och lycka till!

Arboga Radio Klubb och Arboga FRO-avdelning

MORE INFO

 

 

Lyssnar efter AM-välljud!
Lyssnar efter
AM-välljud!

 Tid:

Lördag den 3 augusti 2002
kl 0900 - 1000 SNT (0700 - 0800 UTC)

(Första lördagen i augusti varje år)

 Frekvens:

3600 - 3700 kHz.

 Modulation:

AM, dubbelt sidband med bärvåg.

 Klasser:

  1. Fast station, max 100 W uteffekt
  2. Portabel station, max 100 W uteffekt

 Anrop:

CQ AM-testen.

 Testmeddelande:

RS, förnamn och ortsnamn.

 Poäng:

Kontakt med fast station ger 1 poäng, med portabel 2 poäng.

Portabel station multiplicerar sin slutsumma med 2.

 Logg:

Ange klass och eget QTH.
Tid, motstation, namn och QTH.

Sänd loggen inom 14 dagar till:

Adress:
Jonny Rosenquist, SM5EMR
Brattbergsvägen 32
732 48 ARBOGA

Går även bra med mail till:

E-mail:
joros@telia.com

 Ej insänd logg:

Poäng erhålls, om motstation återfinns i 2 loggar.

 Priser:

Totalsegrare erhåller nostalgisk radiopryl, samt alla ett diplom.
Förstapriset till den som kämpat bästDiplom som alla deltagare erhåller

Date of info: 24 April, 2002 Source: Jonny Rosenquist, SM5EMR
Top of page


MORE INFO
Text-only page
- RESULTS -


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/amtest.htm
Copyright © 1998-2002 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created June 17, 1998
Most recent revision April 26, 2002