Sambandsansvarig

SM3SZW

Sven-Henrik Östborg

Vice sambnadsansvarig

SM3MEH

Tomas Åberg

 

Till SI9AMs hemsida

Till SK3JRs hemsida

 

Till SK3BGs hemsida

 

 

 

Sambandsuppdrag för klubbar i 3:e distriktet
 

 

 

 

 

Sambandsuppdrag vid Diggiloo-arrangemanget i Utanede
lördagen den 14 juli 2012

 

 

Vi behöver din hjälp för att klara sambandet denna kväll!

 

Vårt huvudsakliga uppdrag är att sköta parkeringen av bilar, både in och ut. Vi räknar med att parkera mellan 1000-1500 bilar. Ytterligare uppdrag kan komma till, men det vet vi inte förrän tidigast i maj. Förutom personal till parkeringen behövs även personal som servar våra egna med fika och mellanmål mm.

 

Totalt behöver vi ett 50-tal personer från medlemsklubbarna i SI9AM.


 

Av det netto, som förhoppningsvis uppstår även denna gång, går ca 20 % åter till de medlemsklubbar som arbetar, fördelat utifrån det antal personer som medverkar från respektive klubb. Nettot i övrigt går till SI9AM, som också har det övergripande ansvaret för att uppgiften utförs på ett bra sätt.

 

Ledningsansvaret ligger på Sven-Henrik Östborg, SM3SZW, tillsammans med Tomas Åberg, SM3MEH.

Sambandet är viktigt för att allt skall fungera bra.

 

Vill du hjälpa till?

Hör omgående av dig till:

 

SM3SZW/Sven-Henrik

hinken@sk3jr.se
SM3MEH/Tomas tomas@aberg.nu

 

 

 

 

Följande är anmälda per 2012-07-09 kl 14.00

 

 

 

SK3JR - Jemtlands Radioamatörer

Ant Signal Namn Börjar 09.00 Börjar 14.00 Åker med Övrigt
1 SM3SZW Sven-Henrik
2 SM3CVM Lars
3 SM3IZR Leif
4 SM3IVF Ernst
5 SM3GHQ Lars
6 SA3BKF Bengt
7 SM3VRG K-G
8 SM3YNI Lie
9 SA3BDM Ove
10 SA3BDM/XYL
11 Jessica Ö
12 Joakim L
13 SM3EAE Lars Kommer 15.00
14 SM3EAE/XYL Karin Kommer 15.00
15 Helena R
16 Nils R
17

 

 

 

SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer


 

Ant Signal Namn Börjar 09.00 Börjar 14.00 Åker med Övrigt
1 SM3MEH Tomas Egen bil
2 SM3MEH/XYL Anita
3 SA3AWT Pelle
4 SM3LJA Kent
5 SM3WTZ Hasse
6 SM3EFS Lennart Egen bil
7 SM3EFS/XYL Urszula Åker med Lennart
8 SA3BDR Håkan
9 SA3CAC Andreas
10 SA3AWZ Christer
11 SA3BPP Joel
12 SM3FJF Jörgen Ja - Egen bil MRC till 18.30
13 SM3LIV Ulla Ja - Åker med Jörgen MRC till 18.30
14 SA3AWE Peter
15 SM3KTS Gunnar
16 SM3CER Janne MRC hela dagen
17 SA3CAT Ove
18 Micael Å
19 Martin B
20 Fredrik S
21 Thomas N
22 Anders P

 

 

SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer

 

Ant Signal Namn Börjar 09.00 Börjar 14.00 Åker med Övrigt
1 SA3BPE Henrik
2 Tomas B
3 SM3GDT Hans
4

 

SK3EK - Sollefteå Radioklubb

Ant Signal Namn Börjar 09.00 Börjar 14.00 Åker med Övrigt
1 SM3YKF Kenth
2 SM3YKF/YL Anette
3 SM5SIC Göran
4 OH1ARMI Armi
5

 

 

SL3ZYE - FRO Sollefteå

 

Ant Signal Namn Börjar 09.00 Börjar 14.00 Åker med Övrigt
1 SM3YJH Kjell
2 SM3YJQ Gun
3 SM3GHE Nils
4 SM3YJE Olle
5 Viking H
6 Therése K
7 Elenor B
8 Nina F
9

 

 

SK3LH - Gullängets Radioklubb

 

Signal Namn Börjar 09.00 Börjar 14.00 Åker med Övrigt

 

 

SK3GM - Kungsgårdens Radioklubb

 

Signal Namn Börjar 09.00 Börjar 14.00 Åker med Övrigt

 

 

 

 

SK3IK - Ådalens Sändareamtörer


 

Signal Namn Börjar 09.00 Börjar 14.00 Åker med Övrigt

 

 

 

SM3LIV/Ulla

 

 

  

 

 

            

Copyright ® 2010 SK3BG.SE Uppdaterad: 2011-07-09 SM3LIV